• Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)" biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức giới thiệu về mật mã; các phương pháp mã hóa, mật mã học, thám mã, mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai...

   13 p mku 27/10/2020 32 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)" với mục tiêu cung cấp đến các bạn kiến thức bao gồm giới thiệu về mạng ảo (VPN); các loại VPN phổ biến hiện nay; VPN điểm nối điểm; VPN truy cập từ xa; bảo mật trong VPN; máy chủ AAA; sản phẩm công nghệ dành cho VPN...

   12 p mku 27/10/2020 32 0

 • Bài giảng Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng

  Bài giảng Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng

  "Bài giảng Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng" được biên soạn cung cấp các kiến thức về kỹ thuật tấn công; giới thiệu scanning; phân loại scanning; các kỹ thuật scanning.

   40 p mku 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng

  Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng

  "Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng" trình bày các nội dung tổng quan về an toàn mạng; các hình thức tấn công đối với thông tin trên mạng; các dịch vụ bảo vệ thông tin trên mạng; mô hình của hệ thống bảo mật thông tin dùng kỹ thuật mật mã; giải pháp tổng thể cho bảo mật thông tin trên mạng.

   52 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng An toàn và an ninh mạng

  Bài giảng An toàn và an ninh mạng

  Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng cung cấp những kiến thức về một số ví dụ về vấn đề bảo vệ an toàn thông tin; dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh các dạng tấn công; một số dạng tấn công; các dạng tấn công vào hệ thống tấn công thụ động; các dịch vụ an toàn an ninh đảm bảo tính riêng tư; các mô hình an toàn mạng và hệ...

   33 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  "Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)" trình bày công nghệ WLAN; an ninh trong WLAN; giao thức WEP; giao thức WPA/WPA2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức hỗ trợ cho học tập.

   105 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 9

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 9

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "An Toàn thông tin", cụ thể như: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính,...

   58 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 8

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 8

  Chương 8 trình bày về "Mạng máy tính và internet". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Cơ bản về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng điện thoại, các mạng ngang hàng, các mạng LAN và WAN, mạng Extranet, lợi ích của mạng máy tính,...

   88 p mku 27/07/2020 63 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm,...

   30 p mku 27/07/2020 61 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 5

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 5

  Mục tiêu của chương 5 cung cấp các kiến thức cơ bản và bao quát về PowerPoint 2010 gồm các nội dung sau: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đội tượng trong bài thuyết trình, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh.

   36 p mku 27/07/2020 66 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010,...

   111 p mku 27/07/2020 67 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản, kiểm duyệt nội dung văn bản, tham chiếu và chú thích, trộn thư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p mku 27/07/2020 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số