• Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

    Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

    Với cấu trúc gồm 30 câu trong thời gian làm bài 30 phút, mời các bạn cùng tham khảo đề thi trắc nghiệm môn "Phần cứng máy tính" dưới đây để có thêm tài liệu củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi.

     5 p mku 30/07/2017 463 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số