• Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 1

  Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Excel 2010 dành cho người tự học" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Excel 2010, thiết lập môi trường làm việc, thao tác trên bảng tính, đồ thị, các hàm của Excel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p mku 19/08/2016 27 0

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1 được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 giới thiệu tổng quan về máy tính với các nội dung như: Giới thiệu, thông tin - biểu diễn và xử lý thông tin, các hệ đếm và các phép tính, cấu trúc của máy tính và các thiết bị ngoại vi,.... Chương 2 giới thiệu tổng...

   53 p mku 19/08/2016 9 0

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Tin học đại cương A1 tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 3 về lập trình căn bản bằng ngôn ngữ Pascal, với các nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ Pascal, cấu trúc của chương trình Pascal, các phần tử cơ bản của Pascal, các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng - biến và biểu thức, các câu lệnh đơn giản,... và các...

   231 p mku 19/08/2016 13 0

 • Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 2

  Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Excel 2010 dành cho người tự học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các phép tính cơ bản, tạo các hàm excel, điền ô và in ấn, sắp xếp dữ liệu, lập bảng, tạo bảng Pivot, tạo macro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p mku 19/08/2016 28 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux: Phần 2 - Nguyễn Anh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux: Phần 2 - Nguyễn Anh Tuấn (biên soạn)

  Phần 2 Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo về các vấn đề như: Quản trị hệ thống, Linux Networking, Linux Kernel, Linux Servers Inetd và các dịch vụ mạng, Domain Name Server và bảo mật Linux. Giáo trình này giúp bạn đọc cũng như các bạn sinh viên dễ dàng trong việc nghiên cứu và thực hành về hệ điều...

   85 p mku 19/08/2016 6 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux: Phần 1 - Nguyễn Anh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux: Phần 1 - Nguyễn Anh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux của tác giả Nguyễn Anh Tuấn biên soạn được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề như: Giới thiệu Linux, cài đặt Linux, quản trị người dùng, hệ thống file EXT2, giới thiệu shell, vi và Emacs.

   85 p mku 19/08/2016 6 0

 • Giáo trình môn học Hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình môn học Hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình môn học "Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức về các điểm chính yếu của hệ điều hành, vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính, những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp cận khác nhau được dùng để phân tích, giải quyết vấn đề đó,.... Mời các bạn...

   112 p mku 19/08/2016 9 2

 • Giáo trình môn học Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình môn học Hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình môn học "Hệ điều hành", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Deadlock, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, quản lý tập tin, cài đặt hệ thống tập tin, quản lý hệ thống nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p mku 19/08/2016 10 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 4 cung cấp cho người học những kiến thức về nhập xuất trong hệ thống máy tính. Bài này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Nhập xuất với bàn phím và màn hình, nhập xuất với tệp văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p mku 18/06/2016 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 1 - Máy tính và xử lý thông tin. Nội dung chính của bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về máy tính, về hệ điều hành Windows và biểu diễn thông tin trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   35 p mku 18/06/2016 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 2 - Thuật toán và các khái niệm cơ bản trong C++. Nội dung chính trong bài giảng bài 2 gồm có: thuật toán biểu diễn bằng mã giả, thuật toán biểu diễn bằng sơ đồ khối, các khái niệm cơ bản trong C++: Chú thích, câu lệnh và khối lệnh, định danh, các kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, các hàm toán học.

   41 p mku 18/06/2016 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hàm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân rã vấn đề, định nghĩa hàm, truyền tham số, phạm vi của biến, hàm chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p mku 18/06/2016 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số