• Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài tập thực hành

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài tập thực hành

  Bài tập thực hành sau sẽ giúp người học nắm bắt được các kiến thức về: Hàm Sum, int, mod, round, or, and, if; các hàm thống kê; hàm tham chiếu; tạo và kiểm tra cơ sở dữ liệu; kiểm tra dữ liệu nhập và tạo báo cáo bằng Pivot Table;... Mời các ban cùng tham khảo.

   19 p mku 24/01/2022 48 0

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 3: Ứng dụng excel giải các bài toán kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tiền gửi và tiền vay trả góp, bài toán phân tích hiệu quả đầu tư dự án, bài toán tìm phương án SX-KD tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p mku 24/01/2022 47 0

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 1: Kỹ thuật soạn thảo văn bản nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật trình bày văn bản nâng cao, sử dụng các đối tượng trong văn bản, một số chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p mku 24/01/2022 43 0

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 2: Kỹ thuật bảng tính nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập và định dạng bảng tính, quản lý dữ liệu, biểu đồ nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p mku 24/01/2022 39 0

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 3) - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các công cụ quản lý dự án, ứng dụng của công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p mku 24/01/2022 43 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản; sử dụng microsoft word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp & văn bản hành chính.

   73 p mku 24/01/2022 48 4

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản. Nội dung chính trong mô đun 1 gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; các ứng dụng của CNTT-TT; An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT; an toàn thông tin khi làm việc với máy tính; pháp luật trong sử dụng CNTT.

   33 p mku 24/01/2022 47 2

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu windows desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng recycle bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

   78 p mku 24/01/2022 44 1

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính.

   36 p mku 24/01/2022 49 2

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử

   34 p mku 24/01/2022 44 1

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu.

   40 p mku 24/01/2022 49 2

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 3) - Chương 5: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu" giúp người học biết được một số công cụ phân tích dữ liệu thông dụng, hiểu và áp dụng được thang đo và dữ liệu để giải quyết một số mô hình thực tế, sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích dữ liệu nghiên cứu.

   207 p mku 24/01/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số