• Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin, đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích tính hiệu quả và rủi ro, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p mku 27/04/2020 30 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trên C++

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trên C++

  Nội dung của giáo trình bao gồm 9 chương: giới thiệu chung; thiết kế và phân tích giải thuật; đệ quy; mảng và danh sách tuyến tính; danh sách móc nối; cây; đồ thị; sắp xếp; tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   74 p mku 27/04/2020 32 0

 • Giáo trình Lập trình PLC – Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lập trình PLC – Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lập trình PLC với nội dung từ lý thuyết cơ bản về điều khiển học và điều khiển logic khả trình đến các ứng dụng lập trình tiêu biểu giúp người học có thể tự lập trình một ứng dụng điều khiển trực tiếp trên PLC cũng như trên máy tính PC và nạp chương trình để thực hiện trong PLC tương ứng.

   149 p mku 27/04/2020 32 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, điều khiển CPU và Tiến trình, hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p mku 27/04/2020 28 0

 • Giáo án tích hợp: Quản lý dự án phần mềm CNTT

  Giáo án tích hợp: Quản lý dự án phần mềm CNTT

  Giáo án tích hợp Quản lý dự án phần mềm CNTT trình bày được về quy trình, thành phần, hoạt động, các phương pháp, công cụ và một số kỹ năng để quản trị một dự án phần mềm; Nội dung các công việc khi tham gia xây dựng được một dự án phần mềm và kiểm soát dự án.

   28 p mku 27/04/2020 16 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Hệ thống tệp - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Hệ thống tệp - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng "Hệ điều hành: Hệ thống tệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thuộc tính file, cấu trúc thư mục, quản lý khối trong ổ đĩa cứng, cấp phát móc nối, cấp phát móc nối, quản lý không gian trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p mku 27/04/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Đệ quy - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Đệ quy - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình: Đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề đệ quy thông dụng, khái niệm, phân loại, đệ quy và chia để trị, bài toán tháp Hà Nội, bài toán Edit distance,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p mku 27/04/2020 24 0

 • Bài giảng PLC khóa học cơ bản về GX Works2

  Bài giảng PLC khóa học cơ bản về GX Works2

  Bài giảng PLC khóa học cơ bản về GX Works2 cung cấp những kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm GX Works2 để lập trình, gỡ lỗi và kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển có thể lập trình.

   52 p mku 27/04/2020 15 0

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình tổng hợp tuyến tới hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình tổng hợp tuyến tới hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6

  Bài viếttập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố tổng hợp tuyến tới hiệu năng của hai giao thức Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3) và Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Version 6 (EIGRPv6) trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6 (Hybrid IPv4-IPv6 Network) sử dụng công nghệ đường hầm Tunnel.

   13 p mku 27/04/2020 15 0

 • Một ước lượng tương quan giữa hành vi và quan tâm của người dùng trên mạng xã hội

  Một ước lượng tương quan giữa hành vi và quan tâm của người dùng trên mạng xã hội

  Bài viết đề xuất một mô hình phân tích một số hành vi của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực.

   8 p mku 27/04/2020 16 0

 • Giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng IoT

  Giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng IoT

  Trên cơ sở khảo sát các cơ chế điều khiển chống tắc nghẽn hiện có và phân tích các đặc thù của mạng IoT, bài viết tổng hợp một số hướng giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn cho mạng IoT.

   12 p mku 27/04/2020 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung về phần cứng của máy tính PC

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung về phần cứng của máy tính PC

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung về phần cứng của máy tính PC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần cứng của PC cần phải có phần mềm, phần cứng của PC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p mku 27/04/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số