• Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005" tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng DataGridView và ADO.NET, làm việc với Report và Crystal Report, làm việc với Visual SourceSafe 2005, Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005, ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương,......

   197 p mku 28/12/2021 20 1

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng SqlDataAdapter và DataSet, đối tượng DataSet và DataTable, đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   173 p mku 28/12/2021 18 1

 • Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 1 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo

  Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 1 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo

  Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 1 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình ứng dụng Web với công nghệ ASP.NET, tìm hiểu và sử dụng các điều khiển Controls, Master Page - Web Navigation, quản lý trạng thái, sử dụng các Validation Controls, các đối tượng dữ liệu (Rich Controls - Login),... Mời các bạn cùng tham khảo...

   299 p mku 28/12/2021 17 1

 • Giáo trình Java (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Java (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Java (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình mạng với Java, giao tiếp trên mạng theo mô hình khách/chủ (client/server) và khái niệm socket, RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java, CORBA, JSP (Java Server Pages), Servlet,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   293 p mku 28/12/2021 18 1

 • Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 2 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo

  Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 2 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET: Phần 2 - GVC. ThS. Nguyễn Minh Đạo sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu ADO.NET, tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding, các đối tượng dữ liệu (Data Controls), bảo mật các ứng dụng Web, giới thiệu AJAX, lập trình LINQ, lập trình Web Services, xây dựng Website bán hàng,......

   363 p mku 28/12/2021 21 1

 • Giáo trình Java (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Java (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Java (Tập 2): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về HTML Form, xử lý biến Session, JDBC, Shopping Cart - Session và Cookies, JavaBean, xây dựng diễn đàn (Forum) trên web, tải file lên web server (file upload), ứng dụng của web mail, xây dựng ứng dụng thương mại điện tử Book Store,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   429 p mku 28/12/2021 19 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 1 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 1 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 1, trình bày các nội dung sau: Quá trình sản xuất IC, cấu trúc và hoạt động máy tính, mô hình phân lớp hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p mku 28/10/2021 23 0

 • Bài giảng Giới thiệu hợp ngữ - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Giới thiệu hợp ngữ - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Giới thiệu hợp ngữ do Phạm Tuấn Sơn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Trình biên dịch hợp ngữ, biên dịch và thực thi chương trình hợp ngữ MIPS bằng PCSpim, một số loại assembler, khái niệm thứ bậc của các ngôn ngữ, mô hình phân tầng các ngôn ngữ trên máy tính,...

   9 p mku 28/10/2021 21 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 4 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 4 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 4 trình bày về "Cấu trúc và hoạt động của bộ xử lý". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Cấu trúc máy tính, thực thi chương trình, cấu trúc bộ xử lý, hoạt động của CPU, quá trình nạp lệnh, quá trình thực thi lệnh, chu kỳ lệnh tổng quát,...

   14 p mku 28/10/2021 25 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 3 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 3 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 3 do Phạm Tuấn Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vấn đề với biểu diễn số nguyên, biểu diễn phần thập phân, giới hạn biểu diễn số chấm tĩnh, biểu diễn số chấm động, chuẩn số chấm động IEEE 754,...

   27 p mku 28/10/2021 23 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 2 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 2 - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ cơ số 10, hệ nhị phân, bits có thể biễu diễn mọi thứ, phạm vi biểu diễn số bù 2, phép dịch bit và phép quay,...

   30 p mku 28/10/2021 29 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tập lệnh máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tập lệnh máy tính, dạng và các thành phần của lệnh, địa chỉ/toán hạng của lệnh, các chế độ địa chỉ, các dạng lệnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p mku 28/10/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số