• Giáo trình Kỹ thuật lập trình

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình

  "Giáo trình Kỹ thuật lập trình" được biên soạn thông tin đến các bạn những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình; một số cấu trúc dữ liệu cơ bản; hàm và cấu trúc chương trình; kỹ thật lập trình cấu trúc; cơ bản về thuật toán; một số cấu trúc phức hợp; thao tác với tệp dữ liệu.

   211 p mku 31/03/2021 21 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  "Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh" trang bị cho người học tổng quan về máy tính điện tử; cơ sở và logic; tổ chức bộ xử lý trung tâm; bộ nhớ chính; quá trình vào ra và thiết bị ngoại vi; hợp ngữ.

   165 p mku 31/03/2021 20 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Tin học đại cương 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng "Tin học đại cương 1 - Chương 4: Con trỏ, mảng, chuỗi ký tự" cung cao cấp cho người đọc các kiến thức: Con trỏ, mảng một chiều, mảng hai chiều, chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p mku 27/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Tin học đại cương 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng "Tin học đại cương 1 - Chương 4: Hàm và cấu trúc chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình, xây dựng và sử dụng hàm, truyền tham số con trỏ và địa chỉ, thuật toán tráo đổi giá trị 2 biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p mku 27/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán" tìm hiểu tính chất của thuật toán; biểu diễn thuật toán; các cấu trúc thuật toán cơ bản; cấu trúc lựa chọn; cấu trúc lặp.

   19 p mku 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" thành phần cơ bản của hệ thống máy tính; tổng quan về hệ thống máy tính; các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành; giám sát hiệu năng cho máy tính; cung cấp cơ chế bảo vệ của máy tính.

   32 p mku 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp kiến thức máy tính điện tử; thông tin và xử lý thông tin; biểu diễn thông tin trong máy tính; cấu trúc cơ bản của máy tính; phần mềm máy tính; mạng và internet.

   41 p mku 27/03/2021 9 0

 • Giáo trình LAB MCSA 2016

  Giáo trình LAB MCSA 2016

  Giáo trình LAB MCSA 2016 giúp học viên quản lý được hệ thống mạng cho một công ty. Khắc phục những sự cố trong hệ thống, xây dựng những dịch vụ trong hệ thống mạng, bảo trì tốt hệ thống tốt nhất khi có sự cố xảy ra.

   257 p mku 16/11/2020 47 0

 • Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN

  Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN

  Giáo trình "Thiết kế, xây dựng mạng LAN" gồm 7 chương với các nội dung: tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng; các chuẩn mạng cục bộ; cơ sở về cầu nối; cơ sở về bộ chuyển mạch; cơ sở về bộ định tuyến; mạng cục bộ ảo (Virtual LAN); thiết kế mạng cục bộ LAN. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để phục vụ cho học tập.

   94 p mku 16/11/2020 49 0

 • Ebook Computer networks and internets (Sixth edition): Part 2

  Ebook Computer networks and internets (Sixth edition): Part 2

  Continued part 1, the document Computer networks and internets (Sixth edition): Part 2 has contents: Wireless networking technologies; repeaters, bridges, and switches; networking technologies past and present, datagram forwarding,... and other contents. Invite you to refer.

   381 p mku 27/10/2020 50 0

 • Ebook Computer networks and internets (Sixth edition): Part 1

  Ebook Computer networks and internets (Sixth edition): Part 1

  The document Computer networks and internets (Sixth edition): Part 1 has contents: Introduction and overview, internet trends, internet applications and network programming, traditional internet applications, information sources and signals,... and other contents. Invite you to refer.

   287 p mku 27/10/2020 47 0

 • Ebook Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay (Laptop) cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Ebook Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay (Laptop) cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách "Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay cho người mới bắt đầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các motherboard, bộ nhớ, nguồn điện laptop, các bus mở rộng, các ổ đĩa cứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p mku 27/10/2020 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số