• Ebook Chìa khóa tư duy tích cực - Jr. Michael J. Ritt

  Ebook Chìa khóa tư duy tích cực - Jr. Michael J. Ritt

  Với cuốn sách Chìa khóa tư duy tích cực bạn sẽ tìm thấy được sự tự tin cũng như nguồn năng lượng vô hình sẽ thúc đẩy bạn đạt đến thành công như mong ước. Vì sao cuốn sách này có thể làm nên điều được cho là kỳ diệu ấy. Nó không làm gì ngoài tạo cho bạn sự tự tin và lối suy nghĩ tích cực về bản thân về cuộc sống. Bạn sẽ làm...

   72 p mku 23/11/2016 5 0

 • Ebook Thói quen của kẻ thắng - Prakash Iyer

  Ebook Thói quen của kẻ thắng - Prakash Iyer

  Thói quen của kẻ thắng” giống như bộ công cụ của người điêu khắc, nhằm giải phóng kẻ chiến thắng bên trong bạn và cả những người mà bạn làm việc cùng. Thay vì sử dụng chiếc búa, chiếc dùi đục bình thường, những gì bạn có trong bộ dụng cụ này là những câu chuyện. Chính chúng sẽ giúp bạn đẽo bỏ những phần không mong muốn của khối...

   88 p mku 23/11/2016 5 0

 • Bài giảng Chương 3: Nguyên tắc và phương pháp quản lý

  Bài giảng Chương 3: Nguyên tắc và phương pháp quản lý

  Bài giảng Chương 3: Nguyên tắc và phương pháp quản lý nêu lên vai trò của nguyên tắc, đặc điểm của nguyên tắc quản lý, yêu cầu đối với nguyên tắc quản lý, nội dung các nguyên tắc quản lý và một số nội dung khác.

   27 p mku 23/11/2016 7 0

 • Bài giảng Chương 1: Cơ sở khoa học của quản lý

  Bài giảng Chương 1: Cơ sở khoa học của quản lý

  Bài giảng Chương 1: Cơ sở khoa học của quản lý được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được nguồn gốc của quản lý, quan niệm về quản lý và những vấn đề liên quan; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý của một tổ chức; cơ sở của hoạt động quản lý.

   37 p mku 23/11/2016 7 0

 • Bài giảng Chương 2: Các lý thuyết cơ bản về quản lý

  Bài giảng Chương 2: Các lý thuyết cơ bản về quản lý

  Bài giảng Chương 2: Các lý thuyết cơ bản về quản lý được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về lý thuyết quản lý phương Đông, lý thuyết quản lý phương Tây, nhìn nhận sự phát triển của các học thuyết theo tiến trình lịch sử.

   55 p mku 23/11/2016 7 0

 • Bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý

  Bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý

  Thông qua việc tham khảo bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, phân loại chức năng; những chức năng quản lý như chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức và một số chức năng khác.

   66 p mku 23/11/2016 12 0

 • Bài giảng Chương 5: Nhà quản lý trong tổ chức

  Bài giảng Chương 5: Nhà quản lý trong tổ chức

  Bài giảng Chương 5: Nhà quản lý trong tổ chức trình bày tổng quan về nhà quản lý như khái niệm nhà quản lý, yêu cầu đối với nhà quản lý, vai trò của nhà quản lý, phân biệt giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo; phân loại các nhà quản lý trong tổ chức.

   18 p mku 23/11/2016 3 0

 • Bài giảng Chương 7: Thông tin trong quản lý

  Bài giảng Chương 7: Thông tin trong quản lý

  Bài giảng Chương 7: Thông tin trong quản lý giúp các bạn biết được khái niệm, các tiêu chí để xác định giá trị của thông tin; vai trò thông tin trong quản lý; mục đích sử dụng thông tin trong quản lý; đặc điểm thông tin trong quản lý.

   19 p mku 23/11/2016 6 0

 • Bài giảng Chương 6: Quyết định quản lý

  Bài giảng Chương 6: Quyết định quản lý

  Bài giảng Chương 6: Quyết định quản lý nêu lên một số thông tin tổng quan về quyết định quản lý (khái niệm, phân loại); ra quyết định quản lý (những điều kiện tiên quyết để ra quyết định quản lý, yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định quản lý,...).

   30 p mku 23/11/2016 5 0

 • Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 1)

  Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 1)

  Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 1) được biên soạn với các nội dung chính: Giới thiệu về Bản đồ Tư duy, lập một Bản đồ Tư duy, thành công hơn trong cuộc sống với Bản đồ Tư duy. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   30 p mku 22/10/2016 7 1

 • Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 2)

  Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 2)

  Ebook Lập Bản đồ Tư duy (Phần 2) gồm có các nội dung chính: Khơi dậy tính sáng tạo của bạn bằng Bản đồ Tư duy, vẽ ra một tương lai lý tưởng cho bạn bằng Bản đồ Tư duy. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   29 p mku 22/10/2016 8 1

 • Ebook Con đường phía trước: Phần 2

  Ebook Con đường phía trước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Con đường phía trước", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh doanh trên internet, chủ nghĩa tư bản không ma sát, giáo dục - Sự đầu tư hiệu quả nhất, kết nối tại nhà, cuộc đổ xô tìm vàng trên internet, những vấn đề thiết yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p mku 23/05/2016 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số