• Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 1

  Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách bao gồm các bài báo cáo tổng thuật về chủ đề Quy định về hai thiết chế độc lập (Cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên trách và Hội đồng bầu cử quốc gia) để nghiên cứu nhằm kịp thời xây dựng và cung cấp thông tin chuyên sâu về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

   136 p mku 30/08/2018 43 0

 • Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 2

  Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn với mong muốn cung cấp những thông tin hữu ích hỗ trợ các vị, Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xem xét sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 trình bày những báo cáo về 2 chủ đề còn lại: xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội...

   188 p mku 30/08/2018 36 0

 • Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật đấu thầu" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   35 p mku 18/04/2018 72 1

 • Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật dân sự 2005" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   241 p mku 18/04/2018 58 2

 • Ebook Luật đầu tư - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật đầu tư - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật đầu tư" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   36 p mku 18/04/2018 59 2

 • Ebook Luật Bảo hiểm xã hội - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật Bảo hiểm xã hội - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật Bảo hiểm xã hội" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p mku 18/04/2018 67 2

 • Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi" giúp các bạn hiểu được những quy định của nhà nước về việc quản lý và bảo tổn nguồn gen vật nuôi; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi; thanh tra và giải quyết tranh chấp; điều khoản thi hành về pháp lệnh...

   31 p mku 18/04/2018 65 2

 • Ebook Pháp lệnh người cao tuổi - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh người cao tuổi - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Pháp lệnh người cao tuổi" giúp các bạn biết được quy định của nước ta về việc: phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi; điều khoản thi hành với pháp lệnh người cao tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   19 p mku 18/04/2018 59 1

 • Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Để giúp các bạn có thêm hiểu biết về pháp luật trong lao động dưới đây là tài liệu Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may của NXB Tổng hợp TP. HCM, có nội dung đề cập đến các vấn đề cơ bản như sau: Độ tuổi lao động tối thiểu, công đoàn, thõa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động,...

   70 p mku 18/04/2018 65 1

 • Ebook Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả của bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p mku 18/04/2018 62 1

 • Ebook Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam

  Ebook Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam

  "Ebook Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam" nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả của bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   99 p mku 18/04/2018 56 1

 • Ebook Luật Giao dịch điện tử - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật Giao dịch điện tử - Quốc hội ban hành

  Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy...

   12 p mku 18/04/2018 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số