• Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Cuốn sách là những câu hỏi và trả lời những tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS; người bị nhiễm HIV có quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p mku 28/12/2020 11 0

 • Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  "Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)" cung cấp kiến thức về quyền và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú trong pháp luật quốc tế; tình hình người lao động di trú và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú ở khu vực Đông Nam Á; bảo vệ quyền của...

   169 p mku 28/12/2020 11 0

 • Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị trên thực tế trước khi tiến hành quan sát phiên tòa, tiến hành quan sát phiên tòa, báo cáo kết quả quan sát phiên tòa, xét xử công bằng – những tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn áp dụng cho việc bắt giữ và giam, các tiêu chuẩn áp dụng cho tiến trình xét xử,...

   230 p mku 16/11/2020 28 0

 • Bài giảng Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Bài giảng Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Bài giảng "Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014" thông tin đến các bạn với các nội dung mục tiêu đặt ra khi xây dựng luật Bảo hiểm xã hội 2014; kết cấu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; điểm mới của luật liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; điểm mới của...

   23 p mku 16/11/2020 19 0

 • Bài giảng Pháp luật về quan hệ lao động

  Bài giảng Pháp luật về quan hệ lao động

  "Bài giảng Pháp luật về quan hệ lao động" với các nội dung so sánh Luật Lao động 1994 và Luật Lao động 2012; một số điểm mới của bộ Luật Lao động; Công đoàn trong quan hệ lao động, Công đoàn tại doanh nghiệp, vai trò công đoàn trong quan hệ lao động.

   31 p mku 16/11/2020 19 0

 • Bài giảng Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi

  Bài giảng Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi

  "Bài giảng Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi" với các nội dung khái niệm chung; phòng vệ chính đáng; tình thế cấp thiết; các trường hợp khác được loại trừ trách nhiệm hình sự.

   29 p mku 16/11/2020 16 0

 • Bài giảng Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

  Bài giảng Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

  "Bài giảng Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp" cung cấp các kiến thức về vài nét về đấu tranh chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp; khái niệm về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp do người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp.

   70 p mku 16/11/2020 18 0

 • Bài giảng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

  Bài giảng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

  "Bài giảng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

   47 p mku 16/11/2020 18 0

 • Bài giảng Các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng

  Bài giảng Các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng

  "Bài giảng Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng" cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội bao gồm xâm phạm an toàn công cộng và xâm phạm trật tự công cộng; giải quyết các tình huống cụ thể.

   98 p mku 16/11/2020 17 0

 • Bài giảng Các tội phạm về môi trường

  Bài giảng Các tội phạm về môi trường

  "Bài giảng Các tội phạm về môi trường" thông tin đến các bạn với những kiến thức bao gồm: môi trường ở nước ta hiện nay; khái niệm về các tội phạm về môi trường; khái niệm về các tội phạm về môi trường.

   29 p mku 16/11/2020 17 0

 • Bài giảng Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

  Bài giảng Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

  "Bài giảng Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" cung cấp công cụ để định tội danh đối với tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình; áp dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống cụ thể.

   27 p mku 16/11/2020 19 0

 • Bài giảng Các tội xâm phạm sở hữu

  Bài giảng Các tội xâm phạm sở hữu

  "Bài giảng Các tội xâm phạm sở hữu" thông tin đến các bạn với các nội dung cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội; áp dụng để giải các bài tập tình huống.

   49 p mku 16/11/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số