• Ebook Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Luật Giáo dục 2005 trong quá trình thực hiện và áp dụng đã cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với thực tế, cần phải có những sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để đáp ứng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giáo dục. Chính vì thế mà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005 đã được Quốc...

   24 p mku 29/06/2021 27 0

 • Ebook Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Cuốn sách 'Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục' gồm có 2 phần, phần 1 giới thiệu về Luật Giáo dục 2005, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm các nội dung chi tiết.

   83 p mku 29/06/2021 27 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 8: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài" được biên soạn nhằm trình bày khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.

   63 p mku 29/06/2021 18 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Chấm dứt hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học về chấm dứt hôn nhân; khái niệm ly hôn; chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc chồng chết, chấm dứt hôn nhân do tòa án tuyên bố vợ, chồng chết, chấm dứt hôn nhân do ly hôn.

   81 p mku 29/06/2021 21 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình" được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

   25 p mku 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 4: Quan hệ giữa cha mẹ - con" giúp các bạn nắm được các kiến thức về căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con; xác định cha, mẹ, con ngoài giá thú; xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;...

   58 p mku 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 3 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 3 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 3: Kết Hôn trong Luật hôn nhân và gia đình" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn về khái niệm kết hôn; điều kiện kết hôn; tuổi kết hôn; lợi ích của việc kết hôn trước 30 tuổi; ý nghĩa của điều kiện kết hôn; đăng ký kết hôn; trình tự thủ tục đăng ký kết hôn; thẩm quyền đăng ký kết hôn;...

   62 p mku 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 1: Khái quát luật hôn nhận và gia đình" trình bày khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình; khái niệm hôn nhân, mục tiêu của hôn nhân, đặc điểm của hôn nhân; đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình; phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình.

   72 p mku 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình" tìm hiểu đặc điển của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; thực hiện vàn bảo vệ hôn nhân gia đình; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình...

   38 p mku 29/06/2021 14 0

 • Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 5 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 5 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  "Bài giảng Luật Dân sự 1 - Bài 5: Thừa kế" giúp người học nắm được các quy định chung về thừa kế; nội dung về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; phân biệt được thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; xác định được việc thanh toán và phân chia di sản

   23 p mku 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 4 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 4 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  "Bài giảng Luật Dân sự 1 - Bài 4: Tài sản và quyền sở hữu" trình bày được các loại tài sản, các đặc điểm pháp lý của các loại tài sản; khái niệm, nội dung quyền sở hữu; trình bày được các căn cứ phát sinh và căn cứ chấm dứt quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; phương thức bảo vệ quyền sở hữu.

   19 p mku 29/06/2021 16 0

 • Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 - ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Dân sự 1 - Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu" để nắm chi tiết các nội dung về giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu.

   23 p mku 29/06/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số