• Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005" trình bày các kiến thức chung về bộ Luật dân sự Việt Nam, tài sản và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p mku 29/05/2019 15 0

 • Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005" bao gồm: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao cộng nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p mku 29/05/2019 17 0

 • Ebook Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung về hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam....

   81 p mku 29/05/2019 18 0

 • Ebook Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Phần 1 trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và tiến trình thi hành Hiệp định TRIPs ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   129 p mku 29/05/2019 18 0

 • Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 1

  Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách bao gồm các bài báo cáo tổng thuật về chủ đề Quy định về hai thiết chế độc lập (Cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên trách và Hội đồng bầu cử quốc gia) để nghiên cứu nhằm kịp thời xây dựng và cung cấp thông tin chuyên sâu về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

   136 p mku 30/08/2018 66 0

 • Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 2

  Ebook Báo cáo các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn với mong muốn cung cấp những thông tin hữu ích hỗ trợ các vị, Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xem xét sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 trình bày những báo cáo về 2 chủ đề còn lại: xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội...

   188 p mku 30/08/2018 62 0

 • Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật đấu thầu" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   35 p mku 18/04/2018 95 1

 • Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật dân sự 2005" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   241 p mku 18/04/2018 79 2

 • Ebook Luật đầu tư - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật đầu tư - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật đầu tư" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   36 p mku 18/04/2018 81 2

 • Ebook Luật Bảo hiểm xã hội - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật Bảo hiểm xã hội - Quốc hội ban hành

  "Ebook Luật Bảo hiểm xã hội" do Quốc hội ban hành nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p mku 18/04/2018 93 2

 • Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi" giúp các bạn hiểu được những quy định của nhà nước về việc quản lý và bảo tổn nguồn gen vật nuôi; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi; thanh tra và giải quyết tranh chấp; điều khoản thi hành về pháp lệnh...

   31 p mku 18/04/2018 83 2

 • Ebook Pháp lệnh người cao tuổi - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh người cao tuổi - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Pháp lệnh người cao tuổi" giúp các bạn biết được quy định của nước ta về việc: phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi; điều khoản thi hành với pháp lệnh người cao tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   19 p mku 18/04/2018 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số