• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p mku 28/09/2020 16 0

 • Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật về dịch vụ logistics có tác động sâu sắc đến hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Những tác động này đã, đang diễn ra cùng với sự phổ biến và sự phát triển với tốc độ chóng mặt của cuộc sống số. Dịch vụ này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và khẳng định giá trị của thương mại điện tử.

   6 p mku 22/09/2020 15 0

 • Chính sách, pháp luật Việt Nam về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

  Chính sách, pháp luật Việt Nam về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Công dân tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội, chính sách pháp luật về sự tham gia của công dân quản lý nhà nước và xã hội, một số nhận xét về chính sách, pháp luật về sự tham gia của người dân quản lý nhà nước và xã hội.

   6 p mku 22/09/2020 15 0

 • Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Lao động di trú là loại lao động dễ phát sinh lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bởi vì đặc thù của lao động này là lao động đi làm việc ở nước ngoài - môi trường làm việc có sự khác biệt so với môi trường làm việc tại chính nước họ (từ ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, các mối quan hệ lao động, cộng đồng...).

   6 p mku 22/09/2020 18 0

 • Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Luật Cạnh tranh năm 2018 đã bổ sung hành vi “lôi kéo khách hàng bất chính” vào nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam hiện hành, bài viết đề xuất hướng hoàn thiện để quy định đi vào thực tiễn có hiệu quả, thống nhất và đủ tính răn đe,...

   5 p mku 22/09/2020 13 0

 • Nhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam

  Nhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam

  Bài viết nhận định, theo kinh nghiệm phổ biến trên thế giới, các quy phạm dưới hiến pháp có thể giới hạn các quyền hiến định, vì vậy chúng ta phải nhận biết mức độ bảo vệ của quyền trên cơ sở pháp luật. Tiếp đó, bài viết phân tích bốn mô thức chính của việc giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam.

   9 p mku 22/09/2020 15 0

 • Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước

  Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước

  Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện tổng kết 02 nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 và Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, cần có những đánh giá tổng quát về thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó thấy được những...

   8 p mku 22/09/2020 13 0

 • Quy định về cổ đông sáng lập trong pháp luật Việt Nam và pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới

  Quy định về cổ đông sáng lập trong pháp luật Việt Nam và pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới

  Bài viết phân tích một số quy định tương đồng và khác biệt trong pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia khác trên thế giới về cổ đông sáng lập. Qua đó, cung cấp những thông tin pháp lý quan trọng giúp cho các nhà lập pháp Việt Nam có thể tham khảo để hoàn thiện quy định về cổ đông sáng lập trong thời gian tới.

   8 p mku 22/09/2020 15 0

 • Nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam

  Nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam

  Bài viết tập trung nghiên cứu bản chất pháp lý, phân tích nguyên lý của hủy việc nuôi con nuôi; từ đó làm sáng tỏ nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị.

   8 p mku 22/09/2020 13 0

 • Phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

  Phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

  Trong việc giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài, các quốc gia thường tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ từ các quốc gia nước ngoài bằng hình thức tương trợ tư pháp hình sự thông qua một yêu cầu tương trợ tư pháp. Yêu cầu tương trợ tư pháp được thực hiện theo cách thức với trình tự, thủ tục mà các bên có thỏa thuận và phù...

   7 p mku 22/09/2020 14 0

 • Quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do đi lại là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Bài viết trình bày khái quát về quyền tự do đi lại, quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế, quyền tự do đi lại theo pháp luật Việt Nam, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tự do đi lại.

   11 p mku 22/09/2020 14 0

 • Hợp đồng mua, bán nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện hành - một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị

  Hợp đồng mua, bán nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện hành - một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị

  Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tài chính ngân hàng nói riêng, trong đó có pháp luật về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng (TCTD) đã từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, những điểm chưa phù hợp với thực tiễn.

   5 p mku 22/09/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số