• Ebook Sổ tay an toàn thực phẩm (dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm): Phần 2

  Ebook Sổ tay an toàn thực phẩm (dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm): Phần 2

  Phần 2 Sổ tay an toàn thực phẩm trình bày nội dung về các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế, các câu hỏi thường gặp trong quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p mku 29/05/2022 22 0

 • Ebook Sổ tay an toàn thực phẩm (dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm): Phần 1

  Ebook Sổ tay an toàn thực phẩm (dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm): Phần 1

  Phần 1 Sổ tay an toàn thực phẩm (dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp các kiến thức và hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   95 p mku 29/05/2022 21 0

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch: Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch" trình bày ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi gà. Cuốn sách được coi là cẩm nang của bà con nông dân trong việc đẩy nhanh quá trình sử dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p mku 29/05/2022 23 0

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch: Phần 1

  Cuốn sách "Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân chăn nuôi sạch" có cấu trúc gồm ba chương được chia thành 2 phần, phần 1 cuốn sách trình bày phần mở đầu; công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn sạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p mku 29/05/2022 21 0

 • Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại: Phần 1

  Với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu, cuốn sách giúp người chăn nuôi có thể đọc hiểu và thao tác dễ dàng các kỹ thuật chăm sóc gà, giúp nâng cao năng suất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Sách được chia thành 2 phần, Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để nắm nội dung chi tiết.

   17 p mku 29/05/2022 24 0

 • Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật ở trang trại, kỹ thuật chăn nuôi gà sạch, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, quy trình giết mổ gia cầm vệ sinh và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p mku 29/05/2022 27 0

 • Ebook Nhà nông cần biết: Phần 1

  Ebook Nhà nông cần biết: Phần 1

  Cuốn sách gồm hai phần, phần I cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về trồng trọt, trong đó giới thiệu kiến thức cơ bản về trồng các loại cây như khoai tây, su hào, súp lơ, v.v..; Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p mku 29/05/2022 27 0

 • Ebook Nhà nông cần biết: Phần 2

  Ebook Nhà nông cần biết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các kiến thức về chăn nuôi, trong đó giới thiệu cách nuôi gà, chăn nuôi dê, đà điểu, bò, v.v., đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p mku 29/05/2022 27 0

 • Ebook Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản - NXB Lao động

  Ebook Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản - NXB Lao động

  Ebook Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản trình bày cách bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản, cách chế biến, khô chín, ướp muối, giúp người sản xuất hiểu thêm kiến thức về bảo quản thực phẩm, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sản xuất đạt độ tin cậy, an toàn, hiệu quả kinh tế cao.

   126 p mku 12/04/2022 43 0

 • Ebook Kỹ thuật chế biến lương thực (Tập 2) - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Kỹ thuật chế biến lương thực (Tập 2) - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook "Kỹ thuật chế biến lương thực" nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản vè quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực. Ebook "Kỹ thuật chế biến lương thực (Tập 2)" gồm các phần sau: phần 4 kỹ thuật sản xuất tinh bột, phần 5 kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi, phần 6 kỹ thuật sản xuất...

   286 p mku 12/04/2022 62 0

 • Giáo trình Hóa sinh công nghiệp: Phần 1 – Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Giáo trình Hóa sinh công nghiệp: Phần 1 – Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Phần 1 của "Giáo trình Hóa sinh công nghiệp" trình bày các nội dung: Enzim, các phản ứng enzim phổ biến trong sản xuất thực phẩm, protein, gluxit, lipit, vitamin, các chất màu, các chất thơm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các ngành Công nghệ thực phẩm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   209 p mku 12/04/2022 41 0

 • Giáo trình Hóa sinh công nghiệp: Phần 2 – Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Giáo trình Hóa sinh công nghiệp: Phần 2 – Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 "Giáo trình Hóa sinh công nghiệp", phần 2 trình bày nội dung của 3 chương cuối bao gồm: Hóa sinh học các quá trình bảo quản và chế biến ngũ cốc, hóa sinh học các quá trình sản xuất lên men, hóa sinh học các quá trình sản xuất và sử dụng các chế phẩm enzim. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p mku 12/04/2022 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số