• Ebook Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ: Phần 1 – Nguyễn Vũ Thanh

  Ebook Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ: Phần 1 – Nguyễn Vũ Thanh

  Phần 1 cuốn sách “Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ” trình bày các nội dung: Vài nét về tình hình sản xuất cây ăn quả trên thế giới và ở Việt Nam, đại cương về tuyến trùng khí sinh thực vật, phân loại và hình thái tuyến trùng ký sinh thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình: Phần 1 – Trịnh Thu Hương (biên soạn)

  Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình: Phần 1 – Trịnh Thu Hương (biên soạn)

  Phần 1 của cuốn sách “Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của ngành trồng trọt trong nền kinh tế nước ta, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật trong trồng trọt, nhân giống, các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc. Mời các bạn cùng tham khảo...

   129 p mku 23/11/2016 0 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình: Phần 2 – Trịnh Thu Hương (biên soạn)

  Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình: Phần 2 – Trịnh Thu Hương (biên soạn)

  Cuốn sách “Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn rau, vườn quả hộ gia đình” được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về trồng trọt, giúp cho nghề trồng trọt đạt hiệu quả cao, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế. Phần 2 cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả và...

   140 p mku 23/11/2016 1 0

 • Ebook Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ: Phần 2 – Mai Thạch Hoàng (chủ biên), Nguyễn Công Vinh

  Ebook Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ: Phần 2 – Mai Thạch Hoàng (chủ biên), Nguyễn Công Vinh

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ”, phần 2 trình bày các nội dung: Kỹ thuật thâm canh cây có củ, thu hoạch và bảo quản các loại củ, kỹ thuật trồng một số cây có củ khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p mku 23/11/2016 2 0

 • Ebook Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ: Phần 2 – Nguyễn Vũ Thanh

  Ebook Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ: Phần 2 – Nguyễn Vũ Thanh

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ”, phần 1 trình bày các nội dung: Các loài tuyến trùng ký sinh trên một số cây ăn quả chính, những loài tuyến trùng ký sinh quan trọng nhất, một số biện pháp phòng trừ tuyến trùng ký sinh thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ: Phần 1 – Mai Thạch Hoàng (chủ biên), Nguyễn Công Vinh

  Ebook Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ: Phần 1 – Mai Thạch Hoàng (chủ biên), Nguyễn Công Vinh

  Phần 1 cuốn sách “Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ” trình bày các nội dung: Giống và nhân giống cây có củ ở Việt Nam, nhu cầu dinh dưỡng và đất trồng của một số cây có củ, kỹ thuật thâm canh cây có củ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 1)

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 1)

  Cuốn sách "Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm" thuộc bộ sách "Công nghệ sinh học cho nông dân" do NXB Hà Nội xuất bản. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Sự phát triển của nghề trồng nấm, ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng nấm ăn (công nghệ trồng nấm rơm, kỹ thuật trồng nấm mỡ, nấm sò, nấm kim châm). Mời các...

   49 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm: Phần 1

  Ebook Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm" giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật nuôi ong nội bao gồm: Các đặc điểm sinh học, dụng cụ nuôi ong, các kỹ thuật nuôi ong cơ bản, tạo ong chúa và chia đàn ong, quản lý đàn ong theo thời vụ, câu nguồn mật ong,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những...

   26 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm: Phần 2

  Ebook Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm", phần 2 trình bày các quy trình kỹ thuật nuôi bò thịt, kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu các kỹ thuật chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

   22 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 2)

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 2)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm", phần 2 trình bày các nội dung: Ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng nấm ăn (kỹ thuật trồng nấm hương mộc nhĩ), trồng nấm dược liệu, công nghệ nuôi trồng các loại nấm quý hiếm. Mời các bạn tham khảo.

   48 p mku 23/11/2016 3 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn: Phần 1

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn" cung cấp cho người học các nội dung của 4 chương đầu tiên cuốn sách bao gồm: Vai trò của công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây trồng; ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống hoa, cây cảnh; giới thiệu chung về cây hoa lily,...

   76 p mku 23/11/2016 1 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn: Phần 2

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily, loa kèn", phần 2 trình bày các nội dung: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây hoa lily trên thế giới, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây hoa lily ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p mku 23/11/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số