• Ebook Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Các hệ thống" bao gồm: Bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học, các hệ thống nông nghiệp bền vững, nông nghiệp bề vững về mặt xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p mku 27/06/2017 9 1

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: Phần 1

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: Phần 1

  Cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: Phần 1" giới thiệu tới bà con nông dân các đặc điểm hình thái cây chuối, giống chuối và kỹ thuật nhân giống chuối, kỹ thuật trồng chuối, thu hoạch và bảo quản chuối. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các kỹ thuật trồng cây nông...

   53 p mku 27/06/2017 4 0

 • Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao: Phần 1

  Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao: Phần 1

  Cuốn sách "Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao" giới thiệu tới người đọc các đặc tính sinh học, giống và nhân giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sơ chế cây cà phê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p mku 27/06/2017 3 0

 • Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long: Phần 1

  Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long" giới thiệu tới người đọc các đặc tính sinh học, giống và nhân giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và chế biến nho. Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết.

   61 p mku 27/06/2017 5 0

 • Ebook Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng" được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nền nông nghiệp bền vững. Phần 1 cuốn sách giới thiệu cơ sở nông nghiệp bền vững, xây dựng nông nghiệp bền vững trên nền tảng sinh thái học, điều tra tài nguyên và hướng sử dụng vào thiết kế,... Mời các bạn cùng...

   142 p mku 27/06/2017 4 1

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ: Phần 1

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ" giới thiệu tới người đọc hình thái sinh học và yêu cầu ngoại cảnh của cây giá đỗ, một số công dụng của giá đỗ như làm thức ăn và làm thuốc chữa bệnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các kỹ thuật trồng cây nông...

   32 p mku 27/06/2017 7 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ: Phần 1

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ: Phần 1

  Cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ" là 1 trong số 15 tập sách thuộc bộ sách "bạn của nhà nông do NXB Hồng Đức xuất bản, Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các đặc điểm hình thái của cây đu đủ. Hi vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm hiểu các kỹ thuật trồng và chăm sóc một số...

   36 p mku 27/06/2017 9 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ: Phần 2

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật trồng cây đu đủ, phòng trừ sâu bệnh trên cây đu đủ, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng đu đủ, thu hoạch và chế biến đu đủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p mku 27/06/2017 7 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ: Phần 2

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ", phần 2 trình bày các quy trình kỹ thuật làm giá đỗ, một số kỹ thuật làm giá đỗ thông dụng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các kỹ thuật trồng cây nông nghiệp.

   73 p mku 27/06/2017 6 0

 • Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao: Phần 2

  Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao: Phần 2

  Cuốn sách "Bác sĩ cây trồng quyển 20 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cà phê, ca cao" giới thiệu tới người đọc các đặc tính sinh học, giống và nhân giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sơ chế và bảo quản hạt ca cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p mku 27/06/2017 4 1

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: Phần 2

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần: Phòng trừ sâu bệnh hại chuối, một số giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chuối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu các kỹ thuật nông nghiệp và ứng dụng trong thực tế.

   37 p mku 27/06/2017 2 0

 • Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long: Phần 2

  Ebook Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bác sĩ cây trồng quyển 18 - Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nho, thanh long", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đặc tính sinh học, giống và nhân giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sơ chế thanh long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p mku 27/06/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số