• Tạp chí Xưa và Nay: Số 467/2016

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 467/2016

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 467/2016 tổng hợp các bài viết: Tết 70 năm trước, năm trước Xuân Bính Tuất (1946); Những gương mặt văn hóa với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; Vua Duy Tân với báu vật hoàng gia; Thưởng ngoạn mai vàng; Ba bài thơ Xuân nổi tiếng trên thi đàn dân tộc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

   88 p mku 13/01/2024 46 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 347+348/2010

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 347+348/2010

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 347+348/2010 tổng hợp các bài viết: Tiên đàm Nguyễn Tường Phượng (1899-1974); Hà nội cuối thế kỷ XIX dưới con mắt một người Pháp; Hà Nội 36 phố phương; Đốc lý người Việt đầu tiên của Hà Nội bác sĩ Trần Văn Lai;...

   73 p mku 13/01/2024 53 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 479/2017

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 479/2017

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 479/2017 tổng hợp các bài viết: Năm Đinh Dậu nhớ một tiếng gà trong thơ Bác Hồ; Về hai chuyến ngự du phương Nam; Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm; Hà Tiên trấn thành ký; Du ký Việt Nam cổ & kim; Nhật ký du hành gặp vua xứ Đàng Trong;...

   88 p mku 13/01/2024 49 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 531/2021

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 531/2021

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 531/2021 tổng hợp các bài viết: Công chúa Huyền Trân trong sự nghiệp mở nước của dân tộc; Chánh sứ Nguyễn Đăng Đạo với chuyến đi sứ năm 1697; Về sự kiện Phan Xích Long bị bắt tại Phan Thiết năm 1913; Khóa bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam; Bài hịch của vua Quang Trung trước khi băng hà;...

   68 p mku 13/01/2024 51 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 417/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 417/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 417/2012 tổng hợp các bài viết: Chương trình hợp tác phục nguyên; Trần Văn Kiết với báo Dân chúng; Lễ hầu đồng của Việt Nam; Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu và nghệ thuật tuồng; Án thơ trong lịch sử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

   44 p mku 13/01/2024 51 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 415/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 415/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 415/2012 tổng hợp các bài viết: Miếng trầu là đầu câu chuyện; Vũ Phạm Khải, một nhà Nho chân chính của Việt Nam; Khái niệm tôn giáo từ góc độ nhân học văn hóa; Tấm bia của Phan Trung; Hành tích của Lý Long Tường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

   44 p mku 13/01/2024 50 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 416/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 416/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 416/2012 tổng hợp các bài viết: Cao Xuân Dục - Danh nhân tiêu biểu; Cao Xuân Dục với các sĩ phu yêu nước; Khái niệm tôn giáo từ góc độ nhân học văn hóa; Người Chăm với lễ hội Tháp Bà, Nha Trang;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

   44 p mku 13/01/2024 52 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 418/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 418/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 418/2012 tổng hợp các bài viết: Tình người Hà Nội ngát hương lan; Triển lãm "Hà Nội, những ngày đêm nằm 1972"; "Bí sử" tổn thất B-52; Giá trị lịch sử và cơ sở pháp lý; Nguyễn Công Mỹ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

   42 p mku 13/01/2024 64 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 397+398/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 397+398/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 397+398/2012 tổng hợp các bài viết: Những lần chúc Tết năm Thìn của Bác Hồ; Đọc Trần Nhân tông - nghĩ về vấn đề tri thức; Con rồng trong mỹ thuật thời Nguyễn; Rồng trong cổ vật Việt Nam; Vua Thành Thái và bài thơ;...

   84 p mku 13/01/2024 42 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 395+396/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 395+396/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 395+396/2012 tổng hợp các bài viết: Cầu Long Biên trong lịch sử phát triển đô thị của Hà Nội; Về việc xây cầu Long Biên; Sự phát triển hệ thống đường bộ tại Việt Nam; Cuộc tấn công vào Thăng Long của quân Tây Sơn;...

   84 p mku 13/01/2024 55 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 411/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 411/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 411/2012 tổng hợp các bài viết: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đồng chí Võ Chí Công và "khoán 100"; Vài hồi ức về đồng chí Võ Chí Công; Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hải Phòng; Tìm hiểu vùng biển giáp giới hai nước Việt - Trung;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

   76 p mku 13/01/2024 53 0

 • Tạp chí Xưa và Nay: Số 414/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 414/2012

  Tạp chí Xưa và Nay: Số 414/2012 tổng hợp các bài viết: Quan hệ giữa đào tạo sinh viên khoa Sử; Hành tích của Lý Long Tường; Tại sao Lý Công Uẩn phải dời đô; Lịch sử thủy xưởng Ba Son; Đi tìm nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

   44 p mku 13/01/2024 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Tin nhanh

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku