Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 9

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 9

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "An Toàn thông tin", cụ thể như: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính,...

   58 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 8

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 8

  Chương 8 trình bày về "Mạng máy tính và internet". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Cơ bản về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng điện thoại, các mạng ngang hàng, các mạng LAN và WAN, mạng Extranet, lợi ích của mạng máy tính,...

   88 p mku 27/07/2020 63 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm,...

   30 p mku 27/07/2020 61 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 5

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 5

  Mục tiêu của chương 5 cung cấp các kiến thức cơ bản và bao quát về PowerPoint 2010 gồm các nội dung sau: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đội tượng trong bài thuyết trình, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh.

   36 p mku 27/07/2020 66 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010,...

   111 p mku 27/07/2020 67 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản, kiểm duyệt nội dung văn bản, tham chiếu và chú thích, trộn thư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p mku 27/07/2020 67 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   53 p mku 27/07/2020 70 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 1

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 1

  Mục tiêu chương 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và bao quát nhất về tin học: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử (MTĐT), nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT, phần mềm và các vấn đề về bản quyền phần mềm.

   68 p mku 27/07/2020 66 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS excel 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft office word 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p mku 27/07/2020 63 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử, nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p mku 27/07/2020 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số