• Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   53 p mku 27/07/2020 69 1

 • Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 1

  Bài giảng môn Tin học đại cương: Chương 1

  Mục tiêu chương 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và bao quát nhất về tin học: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử (MTĐT), nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT, phần mềm và các vấn đề về bản quyền phần mềm.

   68 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS excel 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p mku 27/07/2020 63 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft office word 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p mku 27/07/2020 62 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p mku 27/07/2020 63 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử, nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p mku 27/07/2020 64 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học,mục tiêu môn học, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những quy định miễn môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p mku 27/07/2020 59 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel

  Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu VBA, một số kiến thức cơ bản, VBA, Macro, xây dựng hàm mới trong Excel, một số ví dụ cơ bản về Marco. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p mku 27/07/2020 40 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 12: Quản trị dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p mku 27/07/2020 51 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 11: Đồ thị trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dạng biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p mku 27/07/2020 11 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel

  Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm toán học, các hàm logic, các hàm ký tự, các hàm xử lý ngày tháng, các hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p mku 27/07/2020 39 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 8: Thao tác với bảng tính trên Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel, các thao tác cơ bản trên Excel, xử lý dữ liệu trong bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p mku 27/07/2020 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số