• Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web - ĐHKHTN TP.HCM

  Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web - ĐHKHTN TP.HCM

  Experiment test online là chương trình nhằm kiểm tra lại kiến thức Anh Văn một cách tổng quát nhất theo mọi cấp độ nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức tổng quát về văn phạm trong Anh Văn. Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web cung cấp cho người đọc những kiến thức và hiểu biết về chương trình "Experiment test online".

   34 p mku 15/07/2014 199 2

 • LUẬN VĂN:MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN CÁC THÀNH PHẦN

  LUẬN VĂN:MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN CÁC THÀNH PHẦN

  Mục đích của khóa luận là nghiên cứu và tìm hiểu các khái niệm liên quan đến thành phần phần mềm, hệ thống dựa trên thành phần và hệ thống dựa trên thành phần thời gian thực. Đầu tiên tôi sẽ trình bày tổng quan về việc xây dựng hệ thống dựa trên thành phần và các lợi ích của nó trong

   41 p mku 14/12/2012 209 2

 • PHONG CÁCH LẬP TRÌNH C++

  PHONG CÁCH LẬP TRÌNH C++

  Một chương trình máy tính có thể xem như một tác phẩm, bởi vì nó được đọc bởi bạn (có thể bây giờ, mà cũng có thể là 10 năm sau!), và bởi những lập trình viên khác sau bạn (để phát triển, sửa chửa, cập nhật ...). Chính vì lẽ đó, một chương trình máy tính nên đáp ứng cả 3 yêu cầu sau: đúng, dễ đọc và dễ hiểu.  Mục đích của style là...

   14 p mku 20/10/2012 233 2

 • Mẹo lập trình

  Mẹo lập trình

  Bài viết sẽ giúp bạn hiểu kỹ thuật subclassing trong VíualBasic. Bạn có thể áp dụng các đối tượng khác khi lập trình trong VB. Windows gửi thông điệp là một hằng số tới các form và các control của VB để báo cho chúng biết vị trí chuột ở đâu, khi nòa cần thì vẽ lại, phím nào đang được nhấn và nhiều thông điệp khác. Kỹ thuật subclassing là để...

   80 p mku 20/10/2012 264 1

 • Hệ thống phát hiện xâm nhập

  Hệ thống phát hiện xâm nhập

  Hệ thống phát hiện xâm nhập (1) Tequila (VietHacker.org Translator Group Leader) Compose by hieupc (PDF) Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDSs) cung cấp thêm cho việc bảo vệ an toàn thông tin mạng một mức độ cao hơn. Nó được đánh giá giá trị không giống như firewall và VPN là ngăn ngừa các cuộc tấn công mà IDSs cung cấp sự bảo vệ bằng cách trang bị cho bạn thông...

   13 p mku 20/10/2012 242 1

 • Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng WiFi

  Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng WiFi

  Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng WiFi step by step Hàng trăm và có thể là hàng nghìn bài báo viết về cách tấn công WEP, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể crack được WEP, những beginner thường nản lòng với những comand của nó và những loại card yêu cầu và những điều phức tạp hơn là không wen với môi trường linux. Trong phần này chúng tôi sẽ...

   20 p mku 15/10/2012 208 4

 • The 8051 Microcontroller

  The 8051 Microcontroller

  A microcontroller is an economical computer-on-a-chip built for dealing with specific tasks, such as displaying or receiving information through LEDs or remote controlled devices. The most commonly used set of microcontrollers belong to 8051 Family. 8051 Microcontrollers continue to remain a preferred choice for a vast community of hobbyists and professionals. Through 8051, the world became witness to the most revolutionary set of...

   20 p mku 05/10/2012 238 1

 • Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng

  Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng

  - Khách hàng duyệt ứng dụng trên trình duyệt Web. - Trình duyệt sẽ hiển thị các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Khách hàng có thể duyệt sản phẩm theo chủng loại được liệt kê sẵn hoặc có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm theo tên sản phẩm. - Sau khi tìm kiếm, tham khảo các thông tin về sản phẩm, khách hàng có thể đi...

   62 p mku 05/10/2012 235 2

 • Comparative analysis of ADTCP and M-ADTCP: Congestion Control Techniques for improving TCP performance over Ad-hoc Networks

  Comparative analysis of ADTCP and M-ADTCP: Congestion Control Techniques for improving TCP performance over Ad-hoc Networks

  Identifying the occurrence of congestion in a Mobile Ad-hoc Network (MANET) is a major task. The inbuilt congestion control techniques of existing Transmission Control Protocol (TCP) designed for wired networks do not handle the unique properties of shared wireless multi-hop link. There are several approaches proposed for detecting and overcoming the congestion in the mobile ad-hoc network. In this paper we present a Modified AD-hoc...

   9 p mku 26/09/2012 259 1

 • Acquisition probability of multi-user UWB systems in the presence of a novel synchronization approach

  Acquisition probability of multi-user UWB systems in the presence of a novel synchronization approach

  In this paper, to synchronize Ultra Wideband (UWB) systems in ad-hoc multi-user environments, we propose a new timing acquisition approach for achieving a good performance despite the difficulties to get there. Synchronization constraints are caused by the ultra-short emitted waveforms nature of UWB signals. Used in [1, 2] for single-user environments, our timing acquisition approach is based on two successive stages or floors. Extended for...

   9 p mku 26/09/2012 256 1

 • Implementing a greedy chain routing technique with spread spectrum on gridbased WSNS

  Implementing a greedy chain routing technique with spread spectrum on gridbased WSNS

  Wireless Sensor Networks (WSN) are set of energy-limited sensors, which recently have been point of interest due to their vast applications. One of the efficient ways to consume energy in these networks is to utilize optimal routing protocols. In this approach, we proposed a greedy hierarchical chain-based routing method, named, PGC (stands for Persian Greedy Chain) which route the network applying Spread Spectrum codes as a mask given to the...

   8 p mku 26/09/2012 228 1

 • TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH

  TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH

  Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program). Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính.

   259 p mku 27/07/2012 249 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số