• GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

  GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

  Thư viện trường Đại học Cửu Long xin giới thiệu đến toàn thể Cán Bộ - Giảng viên và Sinh viên các tên sách giáo trình mới hiện có tại Thư viện. Xin vui lòng đến Thư viện để được phục vụ!

   4 p mku 17/09/2022 31 0

 • DANH MỤC SÁCH MỚI KHOA

  DANH MỤC SÁCH MỚI KHOA

  DANH MỤC SÁCH MỚI KHOA QTKDDANH MỤC SÁCH MỚI KHOA KTCNDANH MỤC SÁCH MỚI KHOA LUẬT

   3 p mku 13/04/2022 100 0

 • DANH MỤC GIÁO TRÌNH MỚI

  DANH MỤC GIÁO TRÌNH MỚI

  SÁCH MỚI ĐÃ VỀ! Thư viện trường Đại học Cửu Long xin giới thiệu đến toàn thể Cán Bộ - Giảng viên và Sinh viên các tên sách giáo trình mới hiện có tại Thư viện. Xin vui lòng đến Thư viện để được phục vụ!

   1 p mku 07/04/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số