• Ebook Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Ebook Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Cuốn “Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt” do Cục Sở hưu trí tuệ xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” sẽ mang đến cho bạn đọc bức tranh về chất lượng, danh tếng, giá trị truyền thống và nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Hy vọng rằng, đây...

   67 p mku 31/03/2021 21 0

 • Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch Covid-19

  Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch Covid-19

  Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch Covid-19 và giải đáp cho người quản lý những thắc mắc làm thế nào người sử dụng lao động có thể bảo vệ người lao động tại nơi làm việc; trách nhiệm của người sử dụng lao động; làm việc ở nhà có phải là một lựa chọn; Người sử dụng...

   40 p mku 27/03/2021 6 0

 • Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 1

  Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 1

  "Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 1" trình bày 11 bước khởi nghiệp; khởi động trong khởi nghiệp; phân đoạn thị trường; lựa chọn thị trường tiền tiêu; phác họa chân dung người dùng cuối; tổng quy mô thị trường có thể chiếm lĩnh ở thị trường tiền tiêu; đặc điểm khách hàng điển hình của thị...

   133 p mku 28/02/2021 24 0

 • Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 2

  Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 2

  "Ebook kinh điển về khởi nghiệp - 24 bước khởi sự kinh doanh thành công: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với 12 bước tiếp theo trong khởi sự kinh doanh đó là xác định đơn vị ra quyết định của khách hàng; xây dựng quy trình để có được khách hàng trả tiền; tính toán quy mô thị trường có thể chiếm lĩnh ở các thị trường tiếp theo; xác định khung...

   139 p mku 28/02/2021 24 0

 • Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  "Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế" nhằm cung cấp đến người học lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong hoạt động ngoại thương; chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược hướng ra thị trường quốc tế.

   27 p mku 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại (Phần 1)" tìm hiểu nguồn gốc của bảo hiểm thương mại; các nguyên tắc chung của bảo hiểm thương mại; phân loại bảo hiểm thương mại; ngành kinh doanh bảo hiểm.

   30 p mku 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 2: Bảo hiểm hàng hải" giúp người học nắm được kiến thức bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển; bảo hiểm tàu biển.

   22 p mku 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người" để nắm khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

   59 p mku 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 4: Bảo hiểm hỏa hoạn" cung cấp đến người học với 3 nội dung đó là sự cần thiết phải bảo hiểm hỏa hoạn và đặc điểm của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy.

   34 p mku 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 3: Bảo hiểm xe cơ giới" trình bày khái niệm xe cơ giới và các loại hình bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba; bảo hiểm vật chất thân xe cơ giới.

   26 p mku 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Minh

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Minh

  "Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 5: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế" trình bày chiến lược kinh doanh quốc tế; cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

   37 p mku 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Anh Minh

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Anh Minh

  "Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế" cung cấp các kiến thức về chiến lược kinh doanh quốc tế; cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

   37 p mku 25/02/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số