• Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p mku 21/08/2020 55 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lập kế hoạch tài chính, nội dung kế hoạch tài chính, tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p mku 21/08/2020 49 3

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p mku 21/08/2020 57 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức, quá trình lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p mku 21/08/2020 50 2

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p mku 21/08/2020 56 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p mku 21/08/2020 46 2

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p mku 21/08/2020 54 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong kế hoạch marketing, thành phần marketing tích hợp, qui trình lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p mku 21/08/2020 47 2

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p mku 21/08/2020 53 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p mku 21/08/2020 48 2

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p mku 21/08/2020 45 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mô tả về sản phẩm – dịch vụ, ứng dụng sản phẩm – dịch vụ, lợi ích của sản phẩm – dịch vụ, kế hoạch phát triển sản phẩm – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p mku 21/08/2020 47 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số