• Ebook Quản lý ngân sách: Phần 2

  Ebook Quản lý ngân sách: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Quản lý ngân sách trình bày nội dung còn lại như sau: soạn thảo ngân sách, thu thập thông tin, dự báo doanh thu, ước tính chỉ tiêu, tìm hiểu chi phí, tạo ra số liệu, giám sát ngân sách, phân tích các chênh lệch, phân tích lỗi ngân sách,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p mku 29/05/2022 19 0

 • Ebook Quản lý ngân sách: Phần 1

  Ebook Quản lý ngân sách: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Quản lý ngân sách được trình bày nội dung chính như sau: tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách, ngân sách là gì, tầm quan trọng của ngân sách, chuẩn bị dự thảo ngân sách, thiết kế ngân sách riêng, phân loại mục tiêu, chuẩn hóa ngân sách và đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p mku 29/05/2022 16 0

 • Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế. Nội dung giáo trình gồm có 11 chương, tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics). Phần 1 giáo trình gồm có 5 chương như sau:...

   153 p mku 29/05/2022 18 0

 • Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị Logistics gồm có 6 chương như sau: Chương 6: Quản trị kho hàng hóa; Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa; Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; Chương 9: Hệ thống thông tin logistics; Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng; Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics. Mời các bạn...

   161 p mku 29/05/2022 18 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 do Đàm Thị Thủy biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Tổng quan về thanh toán điện tử, Các công cụ thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   37 p mku 29/05/2022 17 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đàm Thị Thuỷ

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch Thương mại điện tử, Phân loại sàn giao dịch Thương mại điện tử, Lợi ích kinh doanh qua sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch...

   25 p mku 29/05/2022 22 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đàm Thị Thuỷ

  Chương 3 trình bày về "An ninh Thương mại điện tử". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Hệ thống bảo mật trong Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong Thương mại điện tử.

   36 p mku 29/05/2022 18 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hạ tầng Kinh tế Xã hội, Cơ sở hạ tầng pháp lý, Cơ sở hạ tầng mạng, Cơ sở hạ tầng công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p mku 29/05/2022 16 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức:Khái niệm chung về Thương mại điện tử, Đặc điểm, phân loại Thương mại điện tử, Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, Ảnh hưởng của Thương mại điện tử, Thực trạng và xu hướng của Thương mại điện tử.

   36 p mku 29/05/2022 15 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đàm Thị Thuỷ

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh Thương mại điện tử, Phương thức và mô hình kinh doanh Thương mại điện tử B2B, Phương thức và mô hình kinh doanh Thương mại điện tử B2C .

   44 p mku 29/05/2022 16 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 giúp người học hiểu về "Marketing điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Marketing trong thời đại CNTT và TMĐT, Nghiên cứu thị trường trên Internet, Quảng cáo trên Internet, Marketing B2B và B2C .

   23 p mku 29/05/2022 19 0

 • Bài giảng Khoa học dịch vụ: Chương 4 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khoa học dịch vụ: Chương 4 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khoa học dịch vụ - Chương 4: Tối ưu hóa trong dịch vụ. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Năm yếu tố quan trọng trong tối ưu hóa, phân loại bài toán tối ưu hóa, bài toán tối ưu hóa từng gặp, quy hoạch tuyến tính, dạng mạng đặc biệt, giải bài toán nguyên, mười quy tắc hình thức hóa bài toán.

   65 p mku 29/05/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số