• Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

  Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

  Chìa khóa này cũng chính là chủ đề của cuốn sách Ít hóa nhiều, một cuốn sách phải-đọc dành cho những doanh chủ thực sự quan tâm đến năng suất, thực sự muốn làm ít được nhiều. Thay vì dẫn lại những lý thuyết kinh doanh xưa cũ mà ai cũng biết, tác giả Jason Jennings đã chứng minh cho quan điểm của ông bằng những ví dụ thực tiễn, thậm chí còn...

   298 p mku 01/08/2017 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

  Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: những thông tin chung về Thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho phát triển Thương mại điện tử, các hình thức giao dịch trong Thương mại điện tử, xây dựng giải pháp Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trên mạng, kỹ năng giao tiếp trực tuyến, kỹ năng Marketing trực tuyến, các...

   121 p mku 01/08/2017 0 0

 • Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1 -Tổng quan về thương mại điện tử, chủ đề 2 - Internet và web-Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, chủ đề 3 - An ninh trong thương mại điện tử, chủ đề 4 - Ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp–B2B và B2C, chủ đề 5 - Sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ...

   120 p mku 01/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 5 Thị trường du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 5 Thị trường du lịch

  Bài 5 Thị trường du lịch trình bày khái niệm thị trường du lịch, phân loại thị trường du lịch và các nhân tố tác động đến việc mở rộng thị trường du lịch. Mời các bạn theo dõi bài giảng.

   7 p mku 26/02/2017 7 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 1 Giới thiệu về du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 1 Giới thiệu về du lịch

  Bài 1 Giới thiệu về du lịch trình về các khái niệm về du lịch như: du lịch tiêu dùng, du lịch một sự lãng phí, du lịch sự trao đổi các giá trị văn hóa, du lịch một hệ thống hình ảnh, du lịch một khía cạnh tổ chức. Mời các bạn tham khảo.

   10 p mku 26/02/2017 10 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch

  Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch trình bày về khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch như du lịch là loại hình sản phẩm tổng hợp, sản phâm trừa tượng, là loại sản phẩm được bán cho du khách trước khi họ thấy và hưởng thụ sản phẩm...

   8 p mku 26/02/2017 8 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch

  Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch trình bày về các điều kiện tổng quát và cụ thể để phát triển du lịch như: thời gian rãnh rỗi, sự phồn vinh của một quốc gia, trình độ văn hóa của người dân, mạng lưới giao thông và chính sách hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia....

   9 p mku 26/02/2017 8 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch

  Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch trình bày các nội dung cơ bản như: doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, giao thông du lịch và các tác động của giao thông du lịch.

   12 p mku 26/02/2017 14 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch

  Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch trình bày về hệ thống tổ chức quản lý về du lịch như các hình thức trực tuyến, hình thức chứ năng, hình thức trực tuyến chức năng...

   8 p mku 26/02/2017 8 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10 Sự tập trung trong du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10 Sự tập trung trong du lịch

  Bài 10 Sự tập trung trong du lịch trình bày các nội dung chính: những nét đặc trưng trong du lịch dẫn đến sự tập trung về cầu, cung du lịch.. Bài giảng trình bày dễ hiểu, mời các bạn tham khảo.

   8 p mku 26/02/2017 7 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p mku 26/02/2017 10 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể, các thành phần cấu thành một CN; chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần CN, các đặc trưng của CN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p mku 26/02/2017 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số