• Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Ebook "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" phần 1 trình bày các dạng bài tập chính sau: Phương pháp thống kê và đô thị; xác suất; Phân phối sản xuất rời rạc; Phân phối xác suất liên tục; Lấy mẫu và phân phối mẫu; Ước lượng khoảng; Kiểm định giả thuyết; Suy diễn thống kê về giá trị trung bình và các tỷ lệ cho hai tổng...

   88 p mku 01/10/2022 16 2

 • Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" tiếp tục trình bày các bài tập: Phân tích phương sai và thiết kế thử nghiệm; Hồi quy tuyến tính đơn; Hồi quy bội; Khảo sát mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p mku 01/10/2022 12 1

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  "Giáo trình Thống kê chất lượng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của thống kê chất lượng; Hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng; Phân hệ chỉ tiêu thống kê chí phí chất lượng sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   263 p mku 01/10/2022 14 0

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê chất lượng" tiếp tục trình bày phân tích thống kê biến động các chỉ tiêu chất lượng; Kiểm định kết quả điều tra chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu chất lượng bằng các biểu đồ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p mku 01/10/2022 12 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p mku 01/10/2022 8 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa dân tộc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p mku 01/10/2022 7 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều hành trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   296 p mku 01/10/2022 8 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp; Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p mku 01/10/2022 7 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Triển khai hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p mku 01/10/2022 7 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nghề kinh doanh và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường; Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay; Đặc trưng của người kinh doanh; Tư chất của một nhà kinh doanh sẽ "thành đạt"; Chuẩn bị trở thành người chủ doanh nghiệp; Hình thành ý tưởng kinh...

   89 p mku 01/10/2022 8 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối Forex; Các loại biểu đồ; Mức sàn - mức trần; Những mẫu biểu đồ quan trọng; Phân tích kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p mku 01/10/2022 7 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức độ tác động của các chỉ số kinh tế lên thị trường Forex; Sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch; Thời điểm giao dịch trên thị trường; Phương pháp giao dịch tại các điểm cao thấp bị phá vỡ; "Phương pháp sử dụng bước...

   39 p mku 01/10/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số