• Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm chất lượng, đặc điểm và vai trò của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, văn hóa chất lượng trong tổ chức. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này như các...

   37 p mku 25/09/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan Quản trị chiến lược". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định mục tiêu, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích tình hình bên trong, hình hành chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát chiến lược

   12 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thứ quy trình để xây dụng chiến lược, hiểu được và biết các sử dụng công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p mku 25/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ, nắm được các điểm mạnh của doanh nghiệp.

   8 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Mục tiêu của chương 6 giúp bạn biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành các mục tiêu ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, xây dựng nhân sách tài chính.

   8 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 giúp hiểu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài, hiểu phương pháp phân tích môi trường bên ngoài.

   13 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   14 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Tuyến điểm du lịch - ThS. Huỳnh Cát Duyên

  Bài giảng Tuyến điểm du lịch - ThS. Huỳnh Cát Duyên

  Bài giảng trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm chung, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc Bộ; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch. Thông qua bài...

   52 p mku 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị...

   260 p mku 30/08/2018 12 1

 • Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

  Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

  Tài liệu Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống được thiết kế nhằm hỗ trợ các chủ nhà hàng, những người quản lý cải thiện nhà hàng của mình. Những người tham gia tập huấn sẽ được giới thiệu và làm quen với hướng dẫn thực hành trong khi học. Tuy nhiên, những người không tham dự tập huấn cũng có thể sử dụng hướng...

   62 p mku 30/08/2018 12 1

 • Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ giúp người đọc nắm được những thông tin cơ bản trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên, cách phân biệt công ty TNHH hai thành viên trở lên với công ty cổ phần,... Ngoài ra, tài...

   20 p mku 30/08/2018 8 0

 • Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân cung cấp cho người đọc khái niệm và một số lưu ý về doanh nghiệp tư nhân, một số lưu ý về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp hay vấn đề quản lý của doanh nghiệp tư nhân... Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên...

   16 p mku 30/08/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số