• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 12: Chức năng và cấu trúc vi xử lý

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 12: Chức năng và cấu trúc vi xử lý

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 12: Chức năng và cấu trúc vi xử lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức của Bộ xử lý, tổ chức thanh ghi, chu kỳ lệnh, kỹ thuật đường ống lệnh (Pipelining), kiến trúc VXL tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p mku 27/10/2020 36 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Bộ xử lý trung tâm (Tiếp theo)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Bộ xử lý trung tâm (Tiếp theo)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 11: Bộ xử lý trung tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc cơ bản của CPU, đế độ địa chỉ, hoạt động của CPU, các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lý, kiến trúc intel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p mku 27/10/2020 36 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Các chế độ định địa chỉ và định dạng lệnh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Các chế độ định địa chỉ và định dạng lệnh

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 11: Các chế độ định địa chỉ và định dạng lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chế độ địa chỉ, các chế độ địa chỉ của x86 và ARM, định dạng lệnh, định dạng lệnh của x86 và ARM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p mku 27/10/2020 32 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Tập lệnh, đặc điểm và chức năng

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Tập lệnh, đặc điểm và chức năng

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 10: Tập lệnh - Đặc điểm và chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc điểm của lệnh máy, các kiểu toán hạng, các kiểu dữ liệu Intel x86 và ARM, các loại hoạt động, các loại hoạt động Intel x86 và ARM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p mku 27/10/2020 35 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ xử lý số học

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ xử lý số học

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ xử lý số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn vị số học và logic, biểu diễn số nguyên, phép toán số học với số nguyên, biểu diễn dấu chấm động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Hệ đếm

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Hệ đếm

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 8: Hệ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ thập lục phân, chuyển đổi giữa các hệ đếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p mku 27/10/2020 32 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi (Tiếp theo)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi (Tiếp theo)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p mku 27/10/2020 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, RAID, ổ cứng trạng thái rắn (ổ cứng bán dẫn), bộ nhớ quang, băng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p mku 27/10/2020 31 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ nhớ chính bán dẫn, cơ chế sửa lỗi, tổ chức bộ nhớ DRAM mở rộng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   42 p mku 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ máy tính, nguyên lý của bộ nhớ cache, các thành phần trong thiết kế bộ nhớ cache,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p mku 27/10/2020 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính, hệ thống kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p mku 27/10/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số