• Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh" được biên soạn nhằm phục vụ các đối tượng độc giả học và sử dụng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp trong các tình huống thông thường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   170 p mku 03/11/2022 6 0

 • Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Showing concern and absence lf concern; advising and warning, showing ability, possibility and predicting, presenting and arguing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Phát âm và trọng âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phát âm và trọng âm tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Phát âm và trọng âm tiếng Anh" được biên soạn nhằm cung cấp cho các học viên tiếng Anh sự phân tích đầy đủ về sự liên hệ giữa cách viết và cách phát âm các từ tiếng Anh. Nhờ việc hiểu qui luật và sự luyện tập thường xuyên thông qua các bài tập phiên âm, người học có thể giảm thiểu và vượt qua được những trở ngại khi phát...

   91 p mku 03/11/2022 6 0

 • Ebook Phát âm và trọng âm tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phát âm và trọng âm tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Phát âm và trọng âm tiếng Anh" đề cập đến trọng âm từ tiếng Anh. Đây cũng là vấn đề gai góc như cách phát âm. Nhiều bài tập hết sức có thể được đưa vào giúp bạn đọc có được cách phát âm khả quan hơn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   105 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện" trình bày các nội dung: Induction motors, DC motor, induction motors contruction, basic induction motor concepts, starting intruction mottor, determining circuit model parameters,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   222 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện" trình bày các nội dung: The series DC motor, DC motor starters, DC motor efficiency calculation, inductance and inductive reactance, transmission line models,....Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Văn phạm tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp cho các học viên chuẩn bị thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C môn tiếng Anh có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Sách trình bày phần văn phạm tiếng Anh tương đối ngắn gọn và có hệ thống. Ngoài ra, phần bài bài tập tự luyện giúp học viên tự ôn tập, nâng cao trình độ kiến thức.

   44 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Văn phạm tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Văn phạm tiếng Anh" trình bày các phần văn phạm tiếng Anh căn bản một cách ngắn gọn và có hệ thống để giúp cho các học viên ôn tập, làm bài tập về văn phạm tiếng Anh căn bản. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   51 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

  Ebook Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

  Nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng dịch Anh - Việt, chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt". Cuốn sách gồm 2 phần và có rất nhiều bài tập và trích dẫn giúp ta học dịch. Phần 1 nghiên cứu luyện dịch Anh - Việt. Trao đổi từ vựng tiếng Anh là nội dung được đề cập đến trong phần 2.

   307 p mku 16/09/2022 33 0

 • Ebook Semantics a coursebook: Part 1

  Ebook Semantics a coursebook: Part 1

  This practical coursebook introduces all the basics of semantics in a simple, step-bystep fashion. Each unit includes short sections of explanation with examples, followed by stimulating practice exercises to complete the book. Feedback and comment sections follow each exercise to enable students to monitor their progress. Part 1 presents the contents as: Basic ideas in semantics, from reference, to sense, logic. Inviting you to refer.

   208 p mku 16/09/2022 18 0

 • Ebook Semantics a coursebook: Part 2

  Ebook Semantics a coursebook: Part 2

  This book presents a standard and relatively orthodox view of modern linguistic semantics in what we hope is a clear, stimulating, and accessible format. Our emphasis is on getting the student at every stage to think for himself, and so to proceed through the development of concepts in semantics with the confidence and conviction that comes from doing practical exercises with them. Inviting you to refer to part 2 of ebook.

   157 p mku 16/09/2022 17 0

 • Ebook An introduction to language (7th edition)

  Ebook An introduction to language (7th edition)

  Ebook An introduction to language is ideal for use at all levels and in many different areas of instruction including education, languages, psychology, anthropology, teaching English as a second language (tesl), and linguistics.

   634 p mku 16/09/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số