• Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  "Giáo trình Kế toán quản trị" trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; đánh giá hàng vốn và định giá bán sản phẩm.

   82 p mku 31/03/2021 22 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn nhằm trang bị cho người học kiến thức đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây...

   49 p mku 27/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  "Bài giảng Kế toán tài chính 4: Bài 3: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" gồm 3 nội dung đó là đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhiệm vụ kế toán; kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch, dịch vụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch, dịch vụ;

   26 p mku 27/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu". Mời các bạn...

   30 p mku 27/03/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p mku 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh...

   69 p mku 27/03/2021 8 0

 • Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán với các nội dung những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán; tổ chức chứng từ kế toán; tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán; tổ chức chế độ sổ kế toán; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung...

   85 p mku 28/09/2020 78 0

 • Những vấn đề quan tâm để triển khai Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Những vấn đề quan tâm để triển khai Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết tập trung vào các nội dung: Các yêu cầu về quản trị RRTD theo Basel II, đánh giá thực trạng quản trị RRTD tại 10 ngân hàng thí điểm triển khai Basel II, đánh giá và đưa ra những vấn đề cần quan tâm nhằm thúc đẩy việc triển khai quản trị RRTD theo Basel II trong hệ thống NHTM Việt Nam.

   8 p mku 21/08/2020 73 1

 • Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu này kiểm định khi nào tập trung cơ cấu cho vay làm giảm rủi ro tín dụng thông qua sử dụng phương pháp ước lượng GMM cho dữ liệu bảng của mười ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2016. Điểm mới của nghiên cứu này là tập trung đánh giá tác động của dư nợ từng ngành kinh tế đến rủi ro tín dụng.

   9 p mku 21/08/2020 79 1

 • Nguồn vốn ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Nguồn vốn ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng thông qua kiểm định Hausman để đánh giá ảnh hưởng của vốn ngân hàng và một số biến kiểm soát đến lợi nhuận và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.

   9 p mku 21/08/2020 70 1

 • Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

  Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

  Nghiên cứu đưa ra đề xuất (i) nâng cao vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, (ii) nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng và (iii) giám sát việc tuân thủ luật định của các ngân hàng.

   8 p mku 21/08/2020 85 1

 • Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa

  Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa

  Việc đánh giá rủi ro tín dụng để có biện pháp kiểm soát phù hợp là trọng tâm của hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận chủ yếu của rủi ro tín dụng và đánh giá rủi ro tín dụng, thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi...

   8 p mku 21/08/2020 64 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số