• Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động vốn; Các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng; Nghiệp vụ cho vay; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ chiết khấu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p mku 03/11/2022 7 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ bão lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương...

   185 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Hệ thống tài chính nước ta; Ngân sách nhà nước; Tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p mku 01/10/2022 7 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   46 p mku 01/10/2022 8 0

 • Ebook Thị trường hối đoái: Phần 1

  Ebook Thị trường hối đoái: Phần 1

  Ebook "Thị trường hối đoái" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường hối đoái; Phân tích thị trường hối đoái; Hàng hóa của thị trường hối đoái; Cơ chế hoạt động của thị trường hối đoái; Các loại nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trên thị trường hối đoái; Rủi ro hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   196 p mku 01/10/2022 11 0

 • Ebook Thị trường hối đoái: Phần 2

  Ebook Thị trường hối đoái: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thị trường hối đoái" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực tiễn hình thành tỷ giá kỳ hạn ở Việt Nam; Nghiệp vụ SWAPS; Thị trường ngoại hối đoái phái sinh; Một số nhận xét chung về các công cụ tài chính phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   173 p mku 01/10/2022 9 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn hoạt động thanh toán và tín dụng trong tương lai ở phạm vi quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu các vấn đề liên quan đến cả thanh toán và tín dụng quốc tế như: tỷ giá hối đoái, thị trường...

   88 p mku 01/10/2022 8 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 ngoài nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của thanh toán quốc tế, còn đi sâu trình bày các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán được sử dụng hiện nay; giới thiệu về sự ra đời, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của 4 tổ chức tài chính quốc tế với Việt Nam,...

   131 p mku 01/10/2022 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kinh tế vĩ mô; lý thuyết cổ điển các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p mku 01/10/2022 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nền kinh tế trong ngắn hạn; bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p mku 01/10/2022 9 0

 • Ebook Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements (second edition)

  Ebook Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements (second edition)

  The purpose of this chapter is to outline comprehensive framework for financial statement analysis. Because financial statements provide the most widely available data on public corporations’ economic activities, investors and other stakeholders rely on financial reports to assess the plans and performance of firms and corporate managers. A variety of questions can be addressed by business analysis using financial statements, as shown...

   952 p mku 01/10/2022 15 0

 • Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 1

  Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 1

  Part 1 book "Financial institutions management" has contents: The financial services industry - insurance companies; the financial services industry - mutual funds and hedge funds; risks of financial intermediation, interest rate risk, market risk, the financial services industry - finance companies,...and other contents.

   394 p mku 01/10/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số