• Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kế toán chi phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo CP định mức; Phân tích biến động chi phí....

   76 p mku 23/03/2022 46 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook "Kế toán chi phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính;... Mời các bạn cùng tham...

   136 p mku 23/03/2022 47 0

 • Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2 trình bày các nội dung về hình thức kế toán, hình thức kế toán sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p mku 23/03/2022 39 0

 • Bài giảng Sổ kế toán - Chương 1

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 1

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 1 trình bày các vấn đề chung về sổ kế toán như: Khái niệm sổ kế toán, phân loại sổ, theo phương pháp ghi, theo nội dung ghi, theo kết cấu, theo hình thức tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p mku 23/03/2022 38 0

 • Bài giảng Sổ kế toán - Chương 3

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 3

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 3 trình bày các nội dung về hình thức kế toán nhật ký sổ cái, các loại sổ cái, kết cấu sổ cái, mối quan hệ giữa các loại sổ cái,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   11 p mku 23/03/2022 38 0

 • Bài giảng Sổ kế toán - Chương 4

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 4

  Bài giảng Sổ kế toán - Chương 4 trình bày các nội dung về chứng từ ghi sổ, các loại chứng từ ghi sổ, kết cấu chứng từ ghi sổ, mối quan hệ giữa các loại chứng từ ghi sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   9 p mku 23/03/2022 35 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành ngành kế toán, quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới và Việt Nam, xu hướng phát triển ngành kế toán trong thế kỷ XXI, chức năng của kế toán trong nền kinh tế.

   8 p mku 23/03/2022 36 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức và kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong ngành kế toán, kiến thức cơ bản về kinh tế, phân tích tài chính, kiểm toán trong các loại hình đơn vị kế toán.

   13 p mku 23/03/2022 35 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Chương trình đào tạo ngành kế toán bậc đại học, kỹ năng phân tích tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn về kế toán - kiểm toán.

   6 p mku 23/03/2022 37 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 4

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 4

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường hoạt động ngành kế toán: đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, một số tổ chức liên quan đến nghề nghiệp kế toán.

   11 p mku 23/03/2022 37 0

 • Ebook Money, banking, and financial markets (2nd edition): Part 1

  Ebook Money, banking, and financial markets (2nd edition): Part 1

  (BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: The financial system, asset prices and interest rates, what determines interest rates, securities markets, foreign exchange markets, asymmetric information in the financial system, the banking industry,...and other contents.

   322 p mku 28/11/2021 65 0

 • Ebook Money, banking, and financial markets (2nd edition): Part 2

  Ebook Money, banking, and financial markets (2nd edition): Part 2

  (BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Bank regulation, the money supply and interest rates, economic fluctuations, monetary policy, and the financial system, inflation and deflation, policies for economic stability, monetary institutions and strategies, monetary policy and exchange rates, financial crises.

   338 p mku 28/11/2021 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số