• Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh.

   114 p mku 27/07/2021 22 1

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trang bị cho người học tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

   188 p mku 27/07/2021 23 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng" giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng; quy trình thông tin của chu trình bán hàng, các rủi ro tiềm tàng và phương pháp kiểm soát thông tin thuộc chu trình.

   24 p mku 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất" giúp các bạn sinh viên nắm được các kiến thức các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất; các...

   13 p mku 29/06/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" tập trung vào giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự tiền lương và các khoản khấu trừ lương của người lao động phục vụ cho chu trình sản xuất. Nội dung bài giới thiệu quy trình thông tin của chu trình nhân sự, các rủi ro tiềm tàng và...

   17 p mku 29/06/2021 19 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" để nắm chi tiết khái quát chung về chu trình mua hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

   21 p mku 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn giúp người học hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ; kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ tài liệu, lưu đồ hệ thống để đọc,...

   12 p mku 29/06/2021 19 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" trình bày khái niệm và bản chất hệ thống thông tin kế toán; vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong một hệ thống quản lý, đặc biệt là một doanh nghiệp; vai trò của người kế toán viên trong một hệ thống thông tin kế toán, trong điều kiện kế toán thủ...

   13 p mku 29/06/2021 16 0

 • Thị trường vốn và sự phát triển kế toán của các nước

  Thị trường vốn và sự phát triển kế toán của các nước

  Bài viết xem xét sự phát triển các quy định về kế toán và báo cáo tài chính của các nước nhằm mục tiêu thu hút vốn đầu tư cũng như tăng cường huy động vốn của các nước.

   5 p mku 29/06/2021 14 0

 • Kế toán quản trị chi phí môi trường trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Kế toán quản trị chi phí môi trường trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết sẽ chỉ ra kinh nghiệm áp dụng ECMA của một số quốc gia điển hình trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Anh, điều này sẽ cung cấp cho Việt Nam bài học kinh nghiệm để thúc đẩy thực hành ECMA.

   10 p mku 29/06/2021 24 0

 • Phát triển nghề kế toán kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0

  Phát triển nghề kế toán kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0

  Bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng mức độ quan tâm của các kế toán viên, kiểm toán viên và các Doanh nghiệp tại Việt Nam đối với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác giả đề xuất các giải pháp từ phía Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các kế toán viên và kiểm toán viên nhằm phát triển nghề...

   15 p mku 29/06/2021 17 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán đến tính độc lập của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán đến tính độc lập của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

  Bài viết bằng việc phân tích các nội dung điển hình liên quan đến việc hình thành năm nguy cơ đe dọa tính độc lập của kiểm toán viên (trong nhiệm kỳ ngắn và nhiệm kỳ mở rộng) khi đưa ra kết luận về báo cáo tài chính, nhóm Tác giả đã tìm thấy bằng chứng về ảnh hưởng giữa nhiệm kỳ kiểm toán (Audit firm Tenure) mở rộng (kéo dài) và tính độc...

   13 p mku 29/06/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số