• Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ": Phần 1 bao gồm các nội dung kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh...

   101 p mku 27/05/2020 41 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ" với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo...

   45 p mku 27/05/2020 38 0

 • Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

  Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

  Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa trong nước trình bày về khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán mua bán hàng hóa, kế toán mua hàng, kế toán tiêu thụ hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho.

   16 p mku 27/04/2020 41 0

 • Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán và chu trình doanh thu tại các doanh nghiệp thuơng mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chu trình doanh thu, đồng thời, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu cho công tác giảng dạy cũng như...

   12 p mku 27/04/2020 39 0

 • Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Nội dung của giáo trình bao gồm: tổng quan về kiểm toán môi trường; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi chắc kiến thức.

   66 p mku 21/03/2020 63 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

  Giáo trình với bốn chương: khái quát về kinh tế tài nguyên và môi trường; các phương pháp đánh giá giá trị; các công cụ và chính sách quản lý tài nguyên và môi trường; quản lí tài nguyên thiên nhiên và chất thải.

   153 p mku 21/03/2020 60 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ngành Ngân hàng có vai trò trung gian đặc biệt thể hiện qua việc hỗ trợ tài chính cho các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Vì vậy, nếu kết hợp tiêu chuẩn xanh vào các quyết định cho vay của mình, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) không những thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn giúp xây dựng một thế giới xanh và sạch hơn. Mục tiêu của nghiên cứu...

   12 p mku 21/02/2020 40 0

 • Mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Bài viết sử dụng mô hình VECM để xác định mối quan hệ tương quan giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, trên cơ sở dữ liệu nhóm tác giả lấy từ bộ dữ liệu các chỉ số phát triển Thế giới (World Development Indicator- WDI) của Ngân hàng Thế giới (World Bank- WB) trong giai đoạn 1997- 2017. Kết quả thực nghiệm cho thấy có mối...

   13 p mku 21/02/2020 48 0

 • Hoạt động ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Hoạt động ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các hoạt động ngoại bảng ngày càng phổ biến và được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bài nghiên cứu được kết cấu theo 3 phần. Phần 1, tập trung giới thiệu tổng quan về hoạt động ngoại bảng tại các NHTM nói chung. Phần 2, nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ thực trạng hoạt động ngoại...

   16 p mku 21/02/2020 51 0

 • Ngân hàng xanh với du lịch xanh: Thực trạng và một số khuyến nghị

  Ngân hàng xanh với du lịch xanh: Thực trạng và một số khuyến nghị

  Phát triển bền vững với tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới. Du lịch xanh là một khía cạnh quan trọng của du lịch bền vững, tập trung vào việc bảo tồn các khu vực tài nguyên, đất đai và động vật hoang dã. Hệ thống ngân hàng với vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong...

   12 p mku 21/02/2020 52 0

 • Phương pháp luận quy trình kiểm định sức chịu đựng rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại

  Phương pháp luận quy trình kiểm định sức chịu đựng rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại

  Kiểm định sức chịu đựng rủi ro- Stress test (ST) ngày càng được quan tâm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007- 2009 nhưng thực tế ST đã được các ngân hàng quốc tế sử dụng từ những năm 1990. Nội dung chi tiết của ST trong ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào từng nền kinh tế và các nhà điều hành chính sách, nhưng về cơ bản, chúng thường dùng...

   12 p mku 21/02/2020 43 0

 • Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp: Dữ liệu tại các đơn vị trực thuộc tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

  Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp: Dữ liệu tại các đơn vị trực thuộc tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

  Kế toán trách nhiệm là một nội dung quan trọng của kế toán quản trị, đây là môt công cụ quản lý kinh tế hiệu quả của các Doanh nghiệp. Bài báo nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp. 179 phiếu khảo sát hợp lệ được thu thập. Nghiên cứu chỉ ra nhận thức của nhà quản trị doanh...

   8 p mku 21/02/2020 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số