• Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại

  Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại

  Giáo trình gồm các chương chính: Chương 1 - Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng; Chương 2 - Mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Chương 3 - Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 4 - Quản trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại; Chương 5 - Quản trị nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng...

   82 p mku 28/02/2018 23 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình gồm các chương chính: Chương 1 - Đại cương về tiền tệ; Chương 2 - Lạm phát; Chương 3 - Lãi suất tín dụng; Chương 4 - Ngân hàng trung ương; Chương 5 - Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   90 p mku 28/02/2018 22 0

 • Sổ tay tín dụng Ngân hàng A

  Sổ tay tín dụng Ngân hàng A

  Sổ tay tín dụng Ngân hàng A đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NH A về hoạt động tín dụng. Sổ tay tín dụng quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NH A. Sổ tay tín dụng giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt...

   99 p mku 28/02/2018 25 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Lý thuyết thống kê là những vấn đề lý luận cơ sở nằm trong khối kiến thức chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo cao đẳng kế toán. Những kiến thức của thống kê học mà Lý thuyết thống kê cung cấp rất cần thiết cho sinh viên khối kinh tế, cũng như đối với những người đang làm công tác quản lý.

   94 p mku 28/02/2018 17 0

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

   233 p mku 28/02/2018 13 0

 • Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  (BQ) Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Tổng quan về phần mềm kế toán". Ebook nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   197 p mku 28/02/2018 12 0

 • Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  "Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia" gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   177 p mku 28/02/2018 20 0

 • Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành, giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán-...

   37 p mku 28/02/2018 13 0

 • Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

  Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

  Bài giảng môn "Kế toán thương mại dịch vụ" gồm có 9 chương trình bày các nội dung: tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ, kế toán doanh nghiệp xây dựng, kế toán tài sản cố định, kế toán chi...

   75 p mku 02/11/2017 49 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hóa trong nước thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan, kế toán mua hàng hóa, kế toán tiêu thụ hàng hóa.

   10 p mku 01/08/2017 43 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 1 Tổng quan về thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp...

   7 p mku 01/08/2017 80 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: một số vấn đề chung vê báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

   18 p mku 01/08/2017 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số