• Ebook Cardiovascular pathology - The perfect preparation for USMLE step 1: Part 2

  Ebook Cardiovascular pathology - The perfect preparation for USMLE step 1: Part 2

  Part 2 present congestive heart failure; pericardial disease; arrhythmia; common vascular disorders. You will be able to easily answer all pathological questions related to cardiovascular diseases; an extremely important attribute, because cardiovascular disease is one of the main topics covered in the USMLE Step 1 test.

   130 p mku 19/08/2019 1 0

 • Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 1

  Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 1

  Part 1 book “Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management” has contents: Embryology, functional regional anesthesia anatomy, histology of the peripheral nerves and light microscopy, connective tissues of peripheral nerves, ultrastructural anatomy of the spinal meninges and related structures,… and other contents.

   408 p mku 28/06/2019 16 0

 • Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 2

  Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 2

  Part 2 book “Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management” has contents: Epidural anesthesia, caudal anesthesia, combined spinal and epidural anesthesia, postdural puncture headache, ultrasound-guided head and neck nerve blocks,… and other contents.

   483 p mku 28/06/2019 12 0

 • Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 1

  Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 1

  Part 1 book “Principles and practice of pediatric anesthesia” has contents: Anatomy, growth and development, physiological characteristics and anesthetic implications, essentials of pharmacology in neonates, infants and children, understanding the pediatric chest radiograph,… and other contents.

   272 p mku 28/06/2019 15 0

 • Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 2

  Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 2

  (BQ) Part 2 book “Principles and practice of pediatric anesthesia” has contents: Anesthesia for plastic and reconstructive surgery, anesthesia for pediatric dentistry, anesthesia for ophthalmic procedures, anesthesia for pediatric neurosurgical procedures, anesthesia and pediatric liver diseases, … and other contents.

   315 p mku 28/06/2019 14 0

 • Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 1

  Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 1

  Part 1 book has contents: Cleft lip and palate repair, laryngeal papillomatosis, subglottic stenosis, postoperative stridor, laryngeal papillomatosis, difficult airway management, cardiopulmonary bypass, ventricular septum defect repair, single ventricle physiology,… and other contents.

   195 p mku 28/06/2019 12 0

 • Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 2

  Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 2

  Part 2 book has contents: Gastrointestinal diseases, metabolic diseases, musculoskeletal, syndromes, off-site anesthesia, adults with congenital diseases, pain, fontan physiology, eisenmenger syndrome, juvenile idiopathic arthritis, pain management after scoliosis repair,… and other contents.

   168 p mku 28/06/2019 16 0

 • Giáo trình Điều dưỡng cơ bản: Phần I - ThS. Trần Thị Thuận

  Giáo trình Điều dưỡng cơ bản: Phần I - ThS. Trần Thị Thuận

  Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khoẻ mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để biết thêm...

   283 p mku 28/06/2019 21 1

 •  Bài viết Điều dưỡng cơ bản

   Bài viết Điều dưỡng cơ bản

  Tài liệu đề cập đến đối tượng của điều dưỡng là con người bao gồm người khỏe và người có bệnh tật. Con người được tạo ra bởi các yếu tố thể chất, tinh thần và xã hội. Các nhu cầu cần thiết để duy trì các yếu tố tạo ra con người gọi là nhu cầu cơ bản hay còn gọi là các nhu cầu để tồn tại và phát triển của con người. Mời...

   334 p mku 28/06/2019 21 1

 • Ebook Cẩm nang điều dưỡng

  Ebook Cẩm nang điều dưỡng

  Ebook Cẩm nang điều dưỡng dành cho khóa học thực hành bệnh viện nhằm cung cấp các kiến thức thực hành về kỹ thuật chăm sóc người bệnh trong bệnh viện cho điều dưỡng mà phù hợp với điều kiện thực tế và hiện có của bệnh viện. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   166 p mku 28/06/2019 14 1

 • Giáo trình Quản lý và tổ chức Y tế: Phần 2 – BS. Nguyễn Miền

  Giáo trình Quản lý và tổ chức Y tế: Phần 2 – BS. Nguyễn Miền

  "Giáo trình Quản lý và tổ chức y tế: Phần 2" trình bày đại cương về quản lý Y tế, lập kế hoạch Y tế, theo dõi, đánh giá hoạt động, giám sát, truyền thông giao tiếp với đồng nghiệp, huy động sự tham gia của cộng đồng, làm việc theo nhóm, kiểm tra định kỳ. Mời các bạn tham khảo tài liệu thể biết thêm chi tiết nội dung.

   50 p mku 28/06/2019 11 0

 • Tài liệu Xét nghiệm trước khi mang thai

  Tài liệu Xét nghiệm trước khi mang thai

  "Xét nghiệm trước khi mang thai" đề cập đến vai trò, tầm quan trọng của việc xét nghiệm trước khi mang thai và các trường hợp bệnh lý gặp phải nếu không xét nghiệm. Các vấn đề gặp phải củng như cách chăm sóc điều trị cho phụ nữ trước khi mang thai và trong quá trình mang thai. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.

   5 p mku 28/06/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số