• Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng: Phần 1

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí, sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện, sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của bộ chế hòa...

   78 p mku 03/11/2022 8 1

 • Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng: Phần 2

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống không tải của bộ chế hòa khí hiện đại, sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu hạn chế tốc độ của bộ chế hòa khí hiện đại; sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu làm đậm của bộ chế hòa khí hiện...

   53 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Phần 1 gồm các nội dung: Giới thiệu về Flash 3D; Ánh sáng và bóng; Thay đổi tỷ lệ 3D;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p mku 03/11/2022 13 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đẳng cực 3D; Vùng phi lượng giác; Khung lưới đẳng cực so le; Tiêu điểm và độ sâu của tiếp cận mặt phẳng của tiêu điểm; Thay đổi mặt phẳng của tiêu điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p mku 03/11/2022 12 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các loại Sulfamid; Nhóm chất diệt trùng Nitrofuran; Các chất Arsenic dùng trong trị liệu; Thuốc chống vi nấm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuốc kháng cầu trùng; Thuốc diệt trùng và thuốc tẩy trùng; Nhóm hóa chất trị liệu phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p mku 03/11/2022 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tiện (in lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật tiện (in lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật tiện" được biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   147 p mku 03/11/2022 12 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tiện (in lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật tiện (in lần thứ ba): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật tiện" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Gia công mặt định hình, sửa tinh bề mặt, cắt ren bằng các loại dao tiện ren, phương pháp gia công các bề mặt phước tạp, gia công các chi tiết có cách giá phức tạp, những quy luật cơ bản quá trình cắt kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p mku 03/11/2022 11 0

 • Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học; Liên kết và phản lực liên kết; Hai bài toán cơ bản của tĩnh học; Một số bài toán đặc biệt của tĩnh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p mku 03/11/2022 9 0

 • Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động học điểm; Chuyển động cơ bản của vật rắn; Chuyển động phức hợp của điểm; Chuyển động song phẳng của vật rắn; Động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p mku 03/11/2022 7 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook "Cơ học kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học vật rắn; Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực phẳng và điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng; Hệ lực không gian và điều kiện cân bằng của vật rắn không gian; Động học vật rắn; Chuyển động tương đối của điểm và vật rắn;... Mời các bạn cùng...

   200 p mku 03/11/2022 13 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học vật rắn; Cơ sở phương pháp năng lượng; Động lực học vật rắn không gian; Động lực học chuyển động tương đối; Dao động tuyến tính và ổn định chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

   228 p mku 03/11/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số