• Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP" cung cấp đến các bạn những kiến thức về lý do cần IPSec; các cơ chế an ninh của IPSec; các ứng dụng của IPSec; minh họa ứng dụng IPSec; ích lợi của IPSec; kiến trúc an ninh IP; tổng quan tài liệu IPSec; các liên kết an ninh...

   21 p mku 27/10/2020 30 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p mku 27/10/2020 31 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)" với các nội dung một hội thoại xác thực đơn giản; mô hình tổng quan Kerberos; phân hệ Kerberos; dịch vụ xác thực X.509; phân cấp X.509; thu hồi chứng thực; các thủ tục xác thực.

   16 p mku 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số (TS Nguyễn Đại Thọ) trình bày về xác thực bằng cách mã hóa; mã xác thực thông báo (MAC); yêu cầu đối với hàm băm; kiểu tấn công ngày sinh; yêu cầu đối với chữ ký số; các kỹ thuật chữ ký số gián tiếp.

   19 p mku 27/10/2020 24 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin đến các bạn những kiến thức về những hạn chế của mật mã đối xứng; mật mã khóa công khai đề xuất bởi Whitfield Diffie và Martin Hellman vào năm 1976; đặc điểm mật mã khóa công khai; mã hóa khóa công khai; ứng dụng mật mã khóa công khai; hạn chế của khóa công khai.

   26 p mku 27/10/2020 29 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin với các kiến thức mã hóa đối xứng; mã hóa khóa công khai; một số cách phân loại khác; mô hình hệ mã hóa đối xứng; phương pháp phá mã vét cạn; thời gian tìm kiếm trung bình; an ninh hệ mã hóa; mã hóa thay thế cổ điển; hệ mã hóa caesar; phá mã hệ mã hóa caesar; hệ mã...

   64 p mku 27/10/2020 22 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu" được biên soạn bởi TS Nguyễn Đại Thọ cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn; đảm bảo an ninh thông tin; dịch vụ an ninh; hành động tấn công; kiến trúc an ninh OSI; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ an ninh X.800; các hành động tấn công; mô...

   18 p mku 27/10/2020 27 0

 • Bài giảng An ninh mạng

  Bài giảng An ninh mạng

  "Bài giảng An ninh mạng – KS. Trương Minh Tuấn" cung cấp những kiến thức về bảo mật thông tin; an toàn hệ thống; các kiểu tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   10 p mku 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở" cung cấp những kiến thức về quy tắc xây dựng hệ thống mạng an toàn; biện pháp bảo mật; quản lý rủi ro công nghệ thông tin.

   8 p mku 27/10/2020 30 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)" cung cấp những kiến thức bao gồm virus máy tính là gì; tác hại của virus; sự lây lan của virus máy tính; dấu hiệu nhận biết máy tính bị nhiễm virus; sâu Internet – Worm; các biện pháp phòng chống virus...

   11 p mku 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)" trình bày gia cố hệ thống; các bước chính khi gia cố hệ thống, đảm bảo rằng phần cứng đó được mạnh mẽ, chọn và cài đặt một hệ điều hành vững chắc, cài đặt và cấu hình hệ thống tập tin, cấu hình ứng dụng/dịch vụ, cấu hình máy chủ bên Applets/Script.

   9 p mku 27/10/2020 22 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)" trình bày các kiến thức về các nhân tố xác thực; một số phương thức xác thực phổ biến, xác thực dựa trên User Name và Password, Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

   11 p mku 27/10/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số