• Ebook Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 - Jeremy Munday

  Ebook Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 - Jeremy Munday

  Phần 1 cuốn sách "Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng" trình bày nội dung của 5 chương (từ chương 1 đến chương 5) bao gồm các kiến thức: Những vấn đề chính của nghiên cứu dịch thuật, lý thuyết dịch thuật trước thế kỷ 20, tương đương và hiệu quả tương đương, nghiên cứu biến đổi dịch thuật, các lý thuyết chức năng về...

   137 p mku 16/09/2022 22 0

 • Ebook Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng: Phần 2 - Jeremy Munday

  Ebook Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng: Phần 2 - Jeremy Munday

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích diễn ngôn và phong vực, các lý thuyết hệ thống, những nghiên cứu văn hóa, các lý thuyết triết học về dịch thuật, nghiên cứu dịch thuật như một liên bộ môn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p mku 16/09/2022 19 0

 • Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khoa học về phương pháp dạy học văn, bộ môn văn ở nhà trường phổ thông, giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn trong nhà trường, phương pháp dạy học văn ở trường phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p mku 09/08/2022 47 0

 • Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp dạy học văn học sử ở PTTH, phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học môn lý luận văn học, hoạt động ngoại khóa văn học ở phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p mku 09/08/2022 53 1

 • Ebook Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần1 - GS.TS Đỗ Hữu Châu

  Ebook Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần1 - GS.TS Đỗ Hữu Châu

  Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những giới hạn của ngôn ngữ học miêu tả nửa đầu thế kỷ XX; Định nghĩa của ngữ dụng học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   184 p mku 09/08/2022 46 0

 • Ebook Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần 2 - GS.TS Đỗ Hữu Châu

  Ebook Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần 2 - GS.TS Đỗ Hữu Châu

  Tiếp nội dung phần 1, Cơ sở ngữ dụng học (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về chiếu vật; Logic học và vấn đề chiếu vật; Hành vi chiếu vật; Các phương thức chiếu vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p mku 09/08/2022 48 0

 • Ebook Số đỏ: Phần 1

  Ebook Số đỏ: Phần 1

  Số đỏ là một tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7 tháng 10 1936 và được in thành sách lần đầu vào năm 1938. Nhiều nhân vật và câu nói trong tác phẩm đã đi vào cuộc sống đời thường và tác phẩm đã được dựng thành kịch, phim. Mời các bạn cùng tìm hiểu tác phẩm này qua phần 1 cuốn sách.

   120 p mku 09/08/2022 42 0

 • Ebook Số đỏ: Phần 2

  Ebook Số đỏ: Phần 2

  Nhân vật chính của Số đỏ là Xuân – biệt danh là Xuân Tóc đỏ, từ chỗ là một kẻ bị coi là hạ lưu, bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội khi đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 tác phẩm này.

   123 p mku 09/08/2022 43 0

 • Ebook Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông: Phần 1

  Ebook Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông" giới thiệu tới người đọc những nét đại cương về đời sống vật chất và tinh thần của tộc người Ê Đê, Mơ Nông; văn học dân gian Ê Đê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p mku 09/08/2022 41 0

 • Ebook Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông: Phần 2

  Ebook Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số tác phẩm truyện cổ và sử thi của dân tộc Mơ Nông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p mku 09/08/2022 40 0

 • Ebook Tìm hiểu đồng dao người Việt: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu đồng dao người Việt: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu đồng dao người Việt" trình bày tương đối đầu đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan đến đồng dao người Việt. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tình hình ngiên cứu đồng dao, xác định đồng dao; hình thức của đồng dao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p mku 09/08/2022 47 0

 • Ebook Tìm hiểu đồng dao người Việt: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu đồng dao người Việt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu đồng dao người Việt", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Nội dung của đồng dao, phân loại đồng dao, sự sáng tạo và vận dụng đồng dao, một số so sánh và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p mku 09/08/2022 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số