• Giáo trình Văn học Nga: Phần 2 - Phùng Hoài Ngọc

  Giáo trình Văn học Nga: Phần 2 - Phùng Hoài Ngọc

  Giáo trình Văn học Nga gồm 2 phần: Văn học Nga thế kỷ XIX và Văn học Nga Xô viết thế kỷ XX sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của nền văn học lớn này. Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Văn học Nga: Phần 2" sau đây với nội dung phân tích văn học Nga thế kỷ XX. Đây là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho các...

   74 p mku 31/03/2021 54 0

 • Giáo trình Văn học Nga: Phần 1 - Phùng Hoài Ngọc

  Giáo trình Văn học Nga: Phần 1 - Phùng Hoài Ngọc

  Giáo trình Văn học Nga gồm 2 phần: Văn học Nga thế kỷ XIX và Văn học Nga Xô viết thế kỷ XX sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của nền văn học lớn này. Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Văn học Nga: Phần 1" sau đây với nội dung phân tích văn học Nga thế kỷ XIX.

   95 p mku 31/03/2021 57 0

 • Ebook Việt Nam Bách gia thi

  Ebook Việt Nam Bách gia thi

  Cuốn sách tuyển chọn thi từ của 100 tác giả Việt Nam nổi tiếng nên lấy tên là Việt Nam Bách Gia Thi, là phó bản thu nhỏ của quyển Việt Nam Bách Gia Thi Độc Ấn Bản cũng do Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn xuất bản năm 2005. 100 bài thơ chữ Hán của 100 tác giả Việt Nam tương đối tiêu biểu từ thế kỷ X đến XX, được xếp theo thứ tự năm sinh. Mỗi...

   108 p mku 31/03/2021 51 0

 • Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học) với các nội dung: tác phẩm văn học và các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm; đề tài, chủ đề, tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm văn học; nhân vật trong tác phẩm văn học; cốt truyện và kết cấu của tác phẩm văn học; lời văn nghệ thuật trong tác phẩm văn học

   163 p mku 27/05/2020 189 1

 • Tiềm năng sử dụng kênh hình trong dạy học môn “sáng tác thơ ca” ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Souphanouvong (Lào)

  Tiềm năng sử dụng kênh hình trong dạy học môn “sáng tác thơ ca” ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Souphanouvong (Lào)

  Bài viết trình bày về những loại kênh hình cụ thể có thể được sử dụng hiệu quả trong dạy học sáng tác thơ ca ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Souphanouvong (Lào).

   5 p mku 27/04/2020 133 1

 • Vấn đề khái niệm và định hướng dạy học văn bản thông tin trong chương trình ngữ văn của một số nước trên thế giới

  Vấn đề khái niệm và định hướng dạy học văn bản thông tin trong chương trình ngữ văn của một số nước trên thế giới

  Bài viết này, trên cơ sở tìm hiểu dạy học văn bản thông tin trong chương trình Ngữ văn của một số nước trên thế giới đã xác định lại đặc điểm của văn bản thông tin và những định hướng dạy học loại văn bản này trong chương trình của các nước; từ đó đưa ra một số gợi ý cho việc dạy học loại văn bản này trong chương trình Ngữ văn...

   11 p mku 27/04/2020 141 1

 • Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Bài viết phân tích vai trò của người kể chuyện trong việc xác lập mối quan hệ giữa các nhân vật; cách nhìn, sự đánh giá về nhân vật; tư tưởng, tình cảm, khả năng tái tạo con người, đời sống của nhà văn trong tác phẩm văn học.

   6 p mku 27/04/2020 131 1

 • Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa

  Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa

  Bài viết trình bày con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa được biểu trưng như: Biểu trưng cho những sự vật, hiện tượng tồn tại mang tính quy luật, biểu trưng cho sự khái quát gắn với thời gian, không gian rộng lớn, mang tính toàn thể, biểu trưng cho những sự vật cân đối, hài hòa, đẹp đẽ.

   8 p mku 27/04/2020 148 1

 • Tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Phát triển cho sinh viên những năng lực cần thiết trong quá trình đào tạo là một nhiệm vụ chung của các trường cao đẳng và đại học. Tại Kontum Community College, việc giảng dạy các môn học về Văn học theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên luôn được quan tâm. Trong hoạt động này, các giảng viên và các nhóm chuyên nghiệp đóng vai trò quyết định...

   4 p mku 27/04/2020 133 1

 • Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

  Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

  Độ khó của văn bản được nêu ra trong Phụ lục A của Chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì là một vấn đề rất đáng chú ý. Qua việc tìm hiểu một số yếu tố như loại văn bản, người đọc và nhiệm vụ đọc, bài viết xác định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong độ khó của văn bản cũng như đề xuất hướng vận dụng cụ thể...

   12 p mku 27/04/2020 127 1

 • Một số nội dung Việt hóa Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều của Nguyễn Du

  Một số nội dung Việt hóa Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều của Nguyễn Du

  “Truyện Kiều” là truyện Nôm nổi tiếng của Nguyễn Du, mượn cốt truyện từ tiểu thuyết văn xuôi chữ Hán “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Những yếu tố làm nên sự thành công của quá trình Việt hoá Truyện Kiều đó là: Sử dụng thể thơ lục bát, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, lối nói dân gian, dùng nhiều từ ngữ...

   12 p mku 25/11/2019 189 1

 • Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Nghiên cứu về văn bản, xác định thiện bản, tác giả của văn bản là nhiệm vụ quan trọng của ngành Hán Nôm học. Khi đã xác định được tác giả và thiện bản thì văn bản đó có giá trị gấp nhiều lần. Bài viết này của chúng tôi không nằm ngoài mục đích đó. Vấn đề văn bản của Ngự chế Bắc tuần thi tập từ xưa đến nay mới chỉ được...

   16 p mku 25/11/2019 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số