• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi (Tiếp theo)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi (Tiếp theo)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p mku 27/10/2020 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p mku 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, RAID, ổ cứng trạng thái rắn (ổ cứng bán dẫn), bộ nhớ quang, băng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p mku 27/10/2020 31 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ nhớ chính bán dẫn, cơ chế sửa lỗi, tổ chức bộ nhớ DRAM mở rộng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   42 p mku 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ máy tính, nguyên lý của bộ nhớ cache, các thành phần trong thiết kế bộ nhớ cache,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p mku 27/10/2020 26 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính, hệ thống kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p mku 27/10/2020 24 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Lịch sử phát triển của máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Lịch sử phát triển của máy tính

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Lịch sử phát triển của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược lịch sử phát triển máy tính, các đặc tính thiết kế máy tính, chip đa nhân, đánh giá hiệu suất máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p mku 27/10/2020 23 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức và kiến trúc máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   20 p mku 27/10/2020 23 0

 • Bài giảng Tường lửa (Firewall)

  Bài giảng Tường lửa (Firewall)

  "Bài giảng Tường lửa (Firewall)" trình bày khái niệm tường lửa; các thế hệ tường lửa; so sánh giữa tốc độ và hiệu quả bảo mật; khả năng ngăn chặn tấn công (Attack Prevention Capabilities); khả năng hỗ trợ các ứng dụng/giao thức; chữ ký điện tử; virus, anti-virus.

   23 p mku 27/10/2020 26 0

 • Bài giảng Mạng riêng ảo

  Bài giảng Mạng riêng ảo

  "Bài giảng Mạng riêng ảo" trình bày định nghĩa mạng riêng ảo; phân loại mạng riêng ảo, Remote-Access VPN, Intranet-based VPN, Extranet-based VPN.

   42 p mku 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  "Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng" biên soạn cung cấp các kiến thức về xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS; chính sách của hệ thống bảo mật phù hợp; xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức; xác định các rủi ro; phân tích và đánh giá các rủi ro; xác định và đánh giá các phương án xử lý các rủi ro; chuẩn bị bản tuyên...

   29 p mku 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p mku 27/10/2020 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số