• Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 2

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   51 p mku 27/02/2021 7 0

 • Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 1

  Nội dung cuốn sách này gồm 101 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p mku 27/02/2021 4 0

 • Ebook Sổ tay kiến thức về pháp luật lao động

  Ebook Sổ tay kiến thức về pháp luật lao động

  Ebook Sổ tay kiến thức về pháp luật lao động với mục đích phổ biến kiến thức và hỗ trợ cho người lao động di cư, một bộ tài liệu gồm 4 cuốn sách về các chủ đề thiết thực được biên soạn nhằm giúp người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi tham gia thị trường lao động cũng như hòa nhập, phát triển tốt hơn trong môi...

   56 p mku 27/02/2021 5 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Diệp Hạnh

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Diệp Hạnh

  Kết cấu chương 3 Những vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính khái niệm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, đặc điểm chung của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, luật điều chỉnh của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

   84 p mku 25/02/2021 4 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

  Chương 6 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế; giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p mku 25/02/2021 5 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

  Chương 5 giới thiệu đến người học một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế. Nội dung chính của chương này nêu tổng quan về đầu tư quốc tế, khái quát về đầu tư, khái quát về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế, một số loại hợp đồng cụ thể trong đầu tư quốc tế.

   27 p mku 25/02/2021 4 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 4: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 4: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

  Mục tiêu của chương 4 - Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế giúp người đọc có những hiểu biết tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p mku 25/02/2021 5 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Hợp đồng kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Hợp đồng kinh doanh quốc tế

  Nội dung chương 2 - Hợp đồng kinh doanh quốc tế trình bày tổng quan về hợp đồng kinh doanh quốc tế, khái niệm chung về hợp đồng kinh doanh quốc tế, nguồn luật điều chỉnh hợp đồng kinh doanh quốc tế, giao kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, nguyên tắc giao kết hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng.

   131 p mku 25/02/2021 6 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về tổng quan về pháp luật kinh doanh quốc tế, kinh doanh quốc tế và đặc điểm của hoạt động kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và đặc điểm của pháp luật kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và pháp luật thương mại...

   47 p mku 25/02/2021 5 0

 • Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 5 – ThS. Hà Thanh Hòa

  Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 5 – ThS. Hà Thanh Hòa

  "Bài giảng Công pháp quốc tế 1 - Bài 5: Lãnh thổ trong luật quốc tế" cung cấp kiến thức về khái niệm lãnh thổ; lãnh thổ quốc gia; lãnh thổ quốc gia có quyền chủ quyền của quốc gia; lãnh thổ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p mku 25/02/2021 4 0

 • Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 4 – ThS. Hà Thanh Hòa

  Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 4 – ThS. Hà Thanh Hòa

  "Bài giảng Công pháp quốc tế 1 - Bài 4: Dân cư trong luật quốc tế" với các nội dung đó là khái niệm dân cư; thực hiện chủ quyền quốc gia đối với công dân; điều chỉnh quan hệ pháp lí giữa quốc gia với người nước ngoài.

   31 p mku 25/02/2021 3 0

 • Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 3 – ThS. Hà Thanh Hòa

  Bài giảng Công pháp quốc tế 1: Bài 3 – ThS. Hà Thanh Hòa

  "Bài giảng Công pháp quốc tế 1 - Bài 3: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn khái niệm các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; các nguyên tắc truyền thống; các nguyên tắc hình thành trong thời kì Luật Quốc tế hiện đại.

   26 p mku 25/02/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số