• Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần của cuốn "Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung về việc tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng pháp luật thương mại ở một số nước và những kiến nghị sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam năm 1997.

   111 p mku 16/11/2020 5 0

 • Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung về Luật Thương mại Việt Nam năm 1997, phân tích và so sánh giữa Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo...

   163 p mku 16/11/2020 5 0

 • Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử

  Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử

  Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát thương mại điện tử, thương mại điện tử tại Việt Nam, pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, xu hướng thương mại điện tử tại Việt Nam, một số hạn chế của hoạt động thương mại điện tử.

   45 p mku 16/11/2020 5 0

 • Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Lê Thị Nguyệt Châu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, người nộp thuế, các loại hình cơ sở thường trú, căn cứ tính thuế, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   28 p mku 16/11/2020 3 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 3: Tổ chức doanh nghiệp du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 3: Tổ chức doanh nghiệp du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 3: Tổ chức doanh nghiệp du lịch" cung cấp những kiến thức về chủ thể kinh doanh và phân loại chủ thể kinh doanh; thành lập doanh nghiệp du lịch; địa vị pháp lý của doanh nghiệp du lịch; giải thể và phá sản doanh nghiệp du lịch; hệ thống thuế trong hoạt động kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham...

   77 p mku 16/11/2020 4 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch" để nắm chi tiết khái niệm về trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp luật; vi phạm hành chính và tội phạm hình sự trong kinh doanh du lịch; giới thiệu các quy chế quản lý kinh doanh lữ hành, quy chế quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú,...

   39 p mku 16/11/2020 3 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty" thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p mku 16/11/2020 2 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch" tìm hiểu về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước; hệ thống bộ máy nhà nước; hệ thống hành chính quản lý du lịch; chức năng nhiệm vụ của tổng cục du lịch, các sở văn hóa thể thao và du lịch. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến...

   44 p mku 16/11/2020 3 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 1: Đại cương về pháp luật du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 1: Đại cương về pháp luật du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 1: Đại cương về pháp luật du lịch" trình bày khái niệm cơ bản về pháp luật; tổng quan hệ thống văn bản pháp lý về du lịch; các văn bản pháp luật du lịch trực tiếp; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p mku 16/11/2020 3 0

 • Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

  Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

  "Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp" tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp; tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp; điều kiện về người tham gia doanh nghiệp; tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về giải thể doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng...

   14 p mku 16/11/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế

  Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế

  "Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế" trình bày những vấn đề chung, kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế, các loại vụ án kinh tế thường gặp, tư cách của luật sư khi tham gia các vụ án kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   64 p mku 16/11/2020 3 0

 • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam

  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam

  Bài viết chỉ rõ hơn những vi phạm thường gặp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam hiện nay.

   10 p mku 16/11/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số