• Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được...

   137 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập thực hành với sự trợ giúp của EViews; Đề thi môn Kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1

  "Giáo trình Pháp luật kinh tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chủ thể kinh doanh và nguồn luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh; Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; Pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ pháp luật lao động trong doanh nghiệp; Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết các vụ việc cạnh tranh; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Pháp luật về phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   164 p mku 03/11/2022 5 0

 • Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1

  "Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống; Mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - mô hình Harrod - Domar; Mô hình tăng trưởng tân cổ điển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p mku 03/11/2022 5 0

 • Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình tân cổ điển mở rộng; Các mô hình tăng trưởng nội sinh; Nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật kinh tế: Phần 1 - NXB Công an Nhân dân

  Giáo trình Luật kinh tế: Phần 1 - NXB Công an Nhân dân

  Giáo trình Luật kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật kinh tế; Pháp luật và tăng trưởng kinh tế; Chế độ kinh tế và quyền tài sản; Pháp luật về doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   364 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật kinh tế: Phần 2 - NXB Công an Nhân dân

  Giáo trình Luật kinh tế: Phần 2 - NXB Công an Nhân dân

  Giáo trình Luật kinh tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh; Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh và phá sản doanh nghiệp; Chính sách và pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   227 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 2

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới)" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết tranh chấp trong khuôn...

   125 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 1

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới)" cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn luật thương mại quốc tế; luật tổ chức thương mại thế giới; hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa;... Mời các bạn...

   118 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   193 p mku 16/09/2022 25 2

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

   196 p mku 16/09/2022 24 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số