• Thuyết tương đối cho mọi người

  Thuyết tương đối cho mọi người

  Cuốn sách Thuyết Tương Đối Cho Mọi Người của Martin Gardner trình bày phổ cập thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối tổng quát cần thiết cho bạn đọc. Là một cuốn sách nổi trội trong nhiều cuốn sách phổ thông viết về thuyết tương đối đã từng được xuất bản trên thế giới, có nhiều hình minh họa, chắc chắn cuốn sách sẽ đem đến...

   110 p mku 11/10/2012 274 3

 • BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  Phần này của chương “Xác suất là gì” gồm một số “nghịch lý” cho thấy tính toán xác suất, đặc biêt là xác suất có điều kiện, rất dễ bị nhầm lẫn, kể cả trong những trường hợp tưởng chừng rất đơn giản.

   99 p mku 10/10/2012 334 2

 • HỆ THỐNG SỐ VÀ KHÁI NIỆM VỀ SỐ

  HỆ THỐNG SỐ VÀ KHÁI NIỆM VỀ SỐ

  Hệ thống số đếm là tập hợp các kí tự và quan hệ giữa chúng để biểu diễn số. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn quen sử dụng hệ thống số thập phân (decimal). Tuy nhiên trong các hệ thống số nói chung thường sử dụng hệ nhị phân (binary), hệ bát phân (octal) và hệ thập lục phân (hexadecimal). Trong hệ nhị phân chỉ có 2 chữ số là 0 và 1....

   122 p mku 10/10/2012 297 1

 • Lý thuyết thống kê

  Lý thuyết thống kê

  Là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn, cho nên thống kê đã trở thành một môn học cần thiết trong hầu hết các ngành đào tạo. Trong các chuyên ngành khối kinh tế - xã hội. Lý thuyết thống kê là một môn học cơ sở bắt buộc có vị trí xứng đáng với lượng thời gian đáng kể. Cùng với chính sách mở...

   169 p mku 05/10/2012 323 2

 • KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Không giống như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê..

   552 p mku 05/10/2012 271 1

 • KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ...

   71 p mku 05/10/2012 281 1

 • BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

  BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

  Phương pháp luận truyền thống, còn gọi là phương pháp luận cổ điển, một nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng bao gồm các bước sau: Phát triển lý thuyết hoặc giả thuyết. Xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết hoặc giả thuyết. xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết hoặc giả thuyết....

   79 p mku 05/10/2012 355 4

 • KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  KINH TẾ ĐẠI LƯỢNG

  Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan...

   66 p mku 05/10/2012 337 1

 • Giáo trình lý thuyết thống kê

  Giáo trình lý thuyết thống kê

  Thuật ngữ “Thống kê “ được sử dụng và hiểu theo nhiều nghĩa: Thứ nhất, thống kê được hiểu là một hoạt động thực tiễn về việc thu thập, tích lũy, xử lý và phân tích các dữ liệu số. Những số liệu này đặc trưng về dân số, văn hoá, giáo dục và các hiện tượng khác trong đời sống xã hội.Thứ hai, thống kê có thể hiểu là một...

   327 p mku 05/10/2012 347 7

 • BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

  BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

  Một số mô hình thông dụng Dùng bài tập về trình độ học vấn ảnh hưởng tới mức lương, bạn hãy xây dựng và kiểm định mô hình hồi quy đơn sau: Salary = β0 + β1*EXP Bạn có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai biến salary và EXP? 2 Trong trường hợp bạn đang thắc mắc rằng: 1. Mức lương sẽ tăng bao nhiêu phần trăm (%) khi kinh nghiệm tăng thêm...

   46 p mku 05/10/2012 353 1

 • BÀI GIẢNG : KINH TẾ LƯỢNG

  BÀI GIẢNG : KINH TẾ LƯỢNG

  Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ...

   107 p mku 05/10/2012 345 1

 • BÀI TẬP LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

  BÀI TẬP LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

  Hiện nay công tác thống kê đã được chú ý trong các doanh nghiệp ở tất cả các ngành. Việc sử dụng các phương pháp thống kê trở nên cần thiết và phổ biến. Bên cacnh5 đó, trong xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước chuyển mình, và đào tạo thống kê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhu cầu về...

   36 p mku 05/10/2012 450 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số