Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - TS. Đỗ Văn Nhơn (biên soạn)

Giáo trình Toán rời rạc của TS. Đỗ Văn Nhơn gồm 6 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 3 về logic, logic - các phép chứng minh và các phép đếm.