• Giáo trình Hóa lý 2: Phần A

  Giáo trình Hóa lý 2: Phần A

  Hóa lý 2 cung cấp các kiến thức cơ bản về hấp phụ, động học xúc tác và điện hóa cho sinh viên thuộc chuyên ngành hóa, thực phẩm, sinh học và môi trường. Giáo trình gồm 2 phần, phần A - Động hóa học gồm 2 chương: Chương 1 - Hiện tượng bề mặt và hấp thụ, chương 2 - Động hóa học.

   102 p mku 08/04/2022 33 0

 • Giáo trình Hóa lý 2: Phần B

  Giáo trình Hóa lý 2: Phần B

  Tiếp nối phần A, phần B - Điện hóa gồm 3 chương: Chương 1 - Tính chất và sự vận chuyển điện tích của dung dịch các chất điện ly, chương 2 - Pin và điện cực, chương 3 - Động học của quá trình điện hóa.

   125 p mku 08/04/2022 28 0

 • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về trường tĩnh điện, điện thông và định lý Ostrogratski-Gauss đối với điện trường; vật dẫn, điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện; điện môi, điện trường tổng hợp trong chất điện môi; từ trường của dòng điện...

   209 p mku 23/03/2022 38 1

 • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

  Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

  "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm – vật rắn, định luật bảo toàn động lượng, phương trình chuyển động quay của vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn, định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ ; nguyên lý I của nhiệt động học, nội...

   116 p mku 23/03/2022 42 1

 • Giáo trình Hóa sinh - ThS. Huỳnh Ngọc Trung Dung

  Giáo trình Hóa sinh - ThS. Huỳnh Ngọc Trung Dung

  Giáo trình Hóa sinh với mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức ở mức độ cơ chế phân tử của các quá trình sống: cấu tạo hóa học và tính chất của các sinh chất cùng các con đường chuyển hóa các chất này trong cơ thể sống như: cơ chế xúc tác của enzym; sự hô hấp mô bào; các nguồn cung cấp và dự trữ, các con đường chuyển hóa năng lượng;...

   117 p mku 23/03/2022 37 1

 • Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm chung; Quần xã thủy sinh vật; Hệ sinh thái cửa sông; Hệ sinh thái vùng triều; Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hệ sinh thái rạn san hô; Hệ sinh thái thảm cỏ biển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p mku 23/03/2022 33 1

 • Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1

  "Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1" có nội dung trình bày về cấu tạo và bản chất hóa học của enzyme; động học enzyme, ý nghĩa của việc nghiên cứu động học enzyme; các phương pháp tách và tinh sạch enzyme; những điều cần lưu ý khi tách chiết enzyme; đánh giá độ tinh sạch của enzyme;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p mku 23/03/2022 36 1

 • Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về công nghệ sản xuất enzyme; công nghệ sản xuất enzyme từ vi sinh vật; chế tạo và sử dụng enzyme cố định; chế tạo và sử dụng cảm biến sinh học; phạm vi ứng dụng và triển vọng của công nghệ enzyme; thành tựu của ngành công nghệ enzyme;... Mời các bạn cùng...

   120 p mku 23/03/2022 34 1

 • Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính chất cực trị, bất đẳng thức lồi và Định lý Helley; Hàm liên hợp và xấp xỉ tuyến tính; Đạo hàm theo hướng và dưới vi phân; Minimax và cân bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p mku 24/02/2022 32 0

 • Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn giải tích lồi ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Điểm trong tương đối và phiếm hàm Minkowski; Bao lồi và định lý Carathéodory; Cấu trúc biên và biểu diễn tập lồi; Phép chiếu vuông góc và xấp xỉ tuyến tính của tập lồi; Định lý tách các tập lồi;...

   126 p mku 24/02/2022 32 0

 • Giáo trình Toán rời rạc - GS. Nguyễn Hữu Anh

  Giáo trình Toán rời rạc - GS. Nguyễn Hữu Anh

  Giáo trình Toán rời rạc do GS. Nguyễn Hữu Anh biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở logic; phương pháp đếm; quan hệ; đại số bool và hàm bool. Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p mku 24/02/2022 36 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 2 - Nguyễn Quang Báu

  Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 2 - Nguyễn Quang Báu

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vật lý thống kê tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vật lý thống kê các quá trình không cân bằng; Lý thuyết cổ điển về các quá trình không cân bằng; Lý thuyết lượng tử các quá trình không cân bằng; Một số phương pháp lý thuyết trường lượng tử cho các hệ nhiều hạt trong vật lý thống kê. Mời các...

   125 p mku 24/02/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số