• Ebook Bất đẳng thức: Phần 2

  Ebook Bất đẳng thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bất đẳng thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một vài ứng dụng của phép tính biến phân, những định lý về các dạng song tuyến và đa tuyến tính; bất đẳng thức Hilbert - các dạng tương tự và mở rộng của nó, hoán vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p mku 25/11/2023 2 0

 • Ebook Bất đẳng thức: Phần 1

  Ebook Bất đẳng thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bất đẳng thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phần mở đầu, các giá trị trung bình sơ cấp, những giá trị trung bình với hàm tùy ý và lý thuyết hàm lồi, những áp dụng khác của giải tích, chuỗi vô hạn, tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p mku 25/11/2023 1 0

 • Giáo trình Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach: Phần 1

  Giáo trình Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đa thức và chuỗi lũy thừa; ánh xạ chỉnh hình - các tính chất cơ bản, hàm đa điều hòa dưới và định lý Hartogs về ánh xạ chỉnh hình theo từng biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p mku 25/11/2023 2 0

 • Giáo trình Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach: Phần 2

  Giáo trình Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach" cung cấp cho người đọc các nội dung: Dạng vi phân song bậc và bổ đề Dolbeaut trong đa diện đa thức, một số loại miền giả lồi trong không gian Banach, phương trình trong miền giả lồi và vấn đề Levi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p mku 25/11/2023 3 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp - Phần I: Đại số tuyến tính" trình bày nội dung về tóm tắt lý thuyết và các dạng bài toán thường gặp gồm: Chủ đề 1 - Số phức; Chủ đề 2 - Định thức; Chủ đề 3 - Ma trận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p mku 25/11/2023 2 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp - Phần I: Đại số tuyến tính" tiếp tục trình bày nội dung về tóm tắt lý thuyết và các dạng bài toán thường gặp gồm: Chủ đề 4 - Hệ phương trình tuyến tính; Chủ đề 5 - Véc tơ n chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p mku 25/11/2023 2 0

 • Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry

  Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry

  Bài viết "Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry" đề xuất một phương án cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở (essential matrix) bằng cách lựa chọn số lượng nghiệm thông qua so sánh với vector cơ sở của hai frame ảnh liền trước. Phương pháp đề xuất được đánh giá trên tập dữ liệu mở KITTI cho xe tự hành chỉ...

   5 p mku 23/09/2023 20 0

 • Các đặc trưng của PC2 − môđun

  Các đặc trưng của PC2 − môđun

  Bài viết Các đặc trưng của PC2 − môđun đưa ra một số đặc trưng của môđun thỏa mãn điều kiện PC2 , còn gọi là PC2 - môđun. Tác giả cũng đã chỉ ra rằng mỗi môđun thỏa mãn điều kiện C2 thì thỏa mãn điều kiện PC2 và mỗi môđun thỏa mãn điều kiện PC2 cũng thỏa mãn điều kiện C3.

   5 p mku 23/09/2023 22 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học

  Bài viết này nhằm tìm hiểu về một số xu thế ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học. Các tác giả cũng phân tích những chuyển dịch căn bản từ đánh giá (ĐG) kiến thức, kĩ năng sang ĐG theo định hướng năng lực toán học (NLTH) như một định hướng thực hiện ĐG trong dạy học môn Toán.

   21 p mku 23/09/2023 20 0

 • Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học

  Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học

  Bài viết Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về lý thuyết kiến tạo; Quan điểm kiến tạo trong dạy học; Vị trí, vai trò của người dạy và người học trong LTKT; Đề xuất một vài biện pháp sư phạm nhằm vận dụng LTKT vào dạy học.

   5 p mku 23/09/2023 32 0

 • Xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn

  Xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn

  Bài viết trình bày việc xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn. Trong nghiên cứu này, một thủ tục làm mịn thích nghi kiểu p với một tiêu chí đánh giá theo chỉ thị sai số trong chuẩn năng lượng dựa trên tiêu chuẩn góc bé nhất đã được...

   5 p mku 23/09/2023 30 0

 • Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian

  Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian

  Bài viết Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian trình bày kết quả về tính đặt đúng của bài toán biên Dirichlet cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian. Cụ thể, sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin, chúng tôi chứng minh sự tồn tại của nghiệm...

   9 p mku 23/09/2023 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku229192920vi