• Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng...

   127 p mku 08/08/2022 27 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thống kê toán; lý thuyết mẫu; ước lượng các tham...

   171 p mku 08/08/2022 24 0

 • Ebook Calculus (6th)

  Ebook Calculus (6th)

  Ebook Calculus begins with four diagnostic tests, in basic algebra, analytic geometry, functions, and trigonometry; overview of the subject and includes a list of questions to motivate the study of calculus; from the beginning, multiple representations of functions are stressed: verbal, numerical, visual, and algebraic. A discussion of mathematical models leads to a review of the standard functions, including exponential and logarithmic...

   1340 p mku 08/08/2022 18 0

 • Ebook Bài tập hình học họa hình - NXB Giáo dục

  Ebook Bài tập hình học họa hình - NXB Giáo dục

  Cuốn sách gồm những bài tập của phần phép chiếu, phần phương pháp hai hình chiếu vuông góc và phần hình chiếu trục đo. Nội dung bài tập giúp bạn học giải các bài toán hình họa được dễ dàng hơn, có phần hướng dẫn giải bài tập để các bạn tham khảo, giới thiệu một số bài tập tổng hợp nhằm giúp các bạn hệ thống hóa lại kiến thức của...

   153 p mku 08/04/2022 82 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất; Giới thiệu bài toán TSP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p mku 23/03/2022 56 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 giới thiệu môn học, nội dung môn học gồm có: Logic; Tập hợp; Suy luận toán học; Hàm và quan hệ; Phép đếm; Lý thuyết đồ thị; Đại số Boolean;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p mku 23/03/2022 56 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự đẳng cấu của đồ thị; Đồ thị liên thông; Chu trình và Đường đi Euler; Chu trình và đường đi Hamilton; Bài toán tô màu đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p mku 23/03/2022 50 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Phép đếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hai nguyên lý đếm cơ bản; Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc); Hoán vị (Khánh); Tổ hợp (Hoa). Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p mku 23/03/2022 54 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lý thuyết đồ thị; Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng; Bậc của đỉnh; Một số dạng đồ thị đặc biệt; Biểu diễn đồ thị trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p mku 23/03/2022 53 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và thuật ngữ về cây; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p mku 23/03/2022 54 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p mku 23/03/2022 52 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p mku 23/03/2022 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số