• Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) - PGS.TS. Trương Thế Kỉ (chủ biên)

  Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) - PGS.TS. Trương Thế Kỉ (chủ biên)

  Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) gồm 11 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;... Tham khảo nội...

   150 p mku 07/02/2023 42 0

 • Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 2) - PGS.TS. Trương Thế Kỉ (chủ biên)

  Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 2) - PGS.TS. Trương Thế Kỉ (chủ biên)

  Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử,... Mời các bạn...

   172 p mku 07/02/2023 37 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tích phân bất định; Phương pháp đổi biến; Các lớp hàm khả tích trong lớp các hàm sơ cấp; Tích phân xác định Riemann; Tích phân suy rộng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   117 p mku 27/01/2023 50 1

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phần 2

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lý thuyết và bài tập môn Toán cao cấp (Tập 3)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tích phân hàm nhiều biến; Lý thuyết chuỗi; Phương trình vi phân; Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p mku 27/01/2023 51 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới hạn và liên tục của hàm số; Giới hạn của dãy số; Giới hạn của hàm một biến; Hàm liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   60 p mku 27/01/2023 42 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2): Phần 2

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Toán cao cấp (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phép tính vi phân hàm một biến; Đạo hàm; Vi phân; Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   99 p mku 27/01/2023 47 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook "Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo vật chất; Cấu tạo nguyên tử; Sự lượng tử hóa năng lượng nguyên tử; Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Các trạng thái tập hợp của vật chất;... Mời các bạn cùng tham...

   82 p mku 31/12/2022 49 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các quá trình hóa học; Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học - nhiệt hóa học; Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học - chiều dài của các quá trình hóa học; Cân bằng hóa học; Dung dịch điện ly. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   78 p mku 31/12/2022 48 0

 • Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 1

  Cuốn sách "Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2)" được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc một tài liệu tương đối ngắn gọn về những kiến thức cơ bản nhất của giải tích; cách trình bày hiện đại, mạch lạc và chính xác; giúp người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được những ý tường chính và những kết quả quan trọng của giải...

   156 p mku 03/11/2022 58 0

 • Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tích phân Ricmaiin-Stieltjcs, chuỗi số và tích phân suy rộng, dãy hàm và chuỗi hàm, tích phân phụ thuộc tham số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p mku 03/11/2022 57 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p mku 03/11/2022 48 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p mku 03/11/2022 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku