• Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 1

  Cuốn sách "Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2)" được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc một tài liệu tương đối ngắn gọn về những kiến thức cơ bản nhất của giải tích; cách trình bày hiện đại, mạch lạc và chính xác; giúp người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được những ý tường chính và những kết quả quan trọng của giải...

   156 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài giảng Giải tích (Tập 1 - in lần thứ 2)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tích phân Ricmaiin-Stieltjcs, chuỗi số và tích phân suy rộng, dãy hàm và chuỗi hàm, tích phân phụ thuộc tham số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p mku 03/11/2022 2 0

 • Giáo trình Hóa lí (Tập 1) - Trần Văn Nhân (chủ biên)

  Giáo trình Hóa lí (Tập 1) - Trần Văn Nhân (chủ biên)

  Giáo trình Hóa lí (Tập 1) trình bày về nhiệt động học lí thuyết cơ sở và ứng dụng như nguyên lí không và nguyên lí I của nhiệt động học; nguyên lí II của nhiệt động lực, các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng; một số ứng dụng của thể đẳng áp; cân bằng hóa học; nguyên lí III của nhiệt động học.

   174 p mku 16/09/2022 18 0

 • Ebook Hóa lý (Tập 2) - Trần Văn Nhân (Chủ biên)

  Ebook Hóa lý (Tập 2) - Trần Văn Nhân (Chủ biên)

  Ebook Hóa lý (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   210 p mku 16/09/2022 22 0

 • Ebook Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

  Ebook Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

  Nội dung cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản về những thông số nhiệt, vật lý, được xác định bằng thực nghiệm dưới dạng bảng số liệu và toán đồ cùng với các thông số kết cấu cơ bản và thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo để mắt bắt nội dung chi tiết.

   71 p mku 09/08/2022 43 0

 • Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm phân tích định lượng" do ThS, Nguyễn Thị Thu Vân làm chủ biên cung cấp cho người đọc 2 nội dung chính: Một số kiến thức cần cho phân tích định lượng, cách vận hành một số máy phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p mku 09/08/2022 32 0

 • Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm phân tích định lượng", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định lượng một số ion và, một số bài thí nghiệm chuyên đề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p mku 09/08/2022 33 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập hóa lý" được chia thành 6 phần nhằm giúp sinh viên có khái niệm tổng quát hơn trong ôn luyện phần lý thuyết có liên quan để giải bài tập tương ứng. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài tập về: Nhiệt độc hóa học, cân bằng pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p mku 09/08/2022 36 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa lý (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập hóa lý", phần 2 trình bày các nội dung: các hiện tượng bề mặt và hấp thụ, động hóa học và xúc tác, điện hóa học, các hệ phân tán cao. Cuối sách là phần hướng dẫn giải và đáp số cùng phụ lục để người học tiện tham khảo.

   133 p mku 09/08/2022 39 0

 • Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học chất rắn" cung cấp cấp cho người đọc các kiến thức: Hình học và hóa học tinh thể, khái niệm mạng tinh thể; các chất rắn ở trạng thái thủy tinh, các dạng liên kết trong chất rắn; sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p mku 09/08/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số