• Giáo trình Cơ sở sinh thái học - Vũ Trung Tạng

  Giáo trình Cơ sở sinh thái học - Vũ Trung Tạng

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về những khái niệm và nguyên lý sinh thái cơ bản cũng như những kiến thức về sinh thái học con người, tập tính của sinh vật và những vấn đề về dân số, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững thông qua giáo trình Cơ sở sinh thái học do Vũ Trung Tạng biên soạn.

   265 p mku 12/04/2022 118 2

 • Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm chung; Quần xã thủy sinh vật; Hệ sinh thái cửa sông; Hệ sinh thái vùng triều; Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hệ sinh thái rạn san hô; Hệ sinh thái thảm cỏ biển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p mku 23/03/2022 109 1

 • Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1

  "Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 1" có nội dung trình bày về cấu tạo và bản chất hóa học của enzyme; động học enzyme, ý nghĩa của việc nghiên cứu động học enzyme; các phương pháp tách và tinh sạch enzyme; những điều cần lưu ý khi tách chiết enzyme; đánh giá độ tinh sạch của enzyme;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p mku 23/03/2022 116 1

 • Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Công nghệ Enzyme: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về công nghệ sản xuất enzyme; công nghệ sản xuất enzyme từ vi sinh vật; chế tạo và sử dụng enzyme cố định; chế tạo và sử dụng cảm biến sinh học; phạm vi ứng dụng và triển vọng của công nghệ enzyme; thành tựu của ngành công nghệ enzyme;... Mời các bạn cùng...

   120 p mku 23/03/2022 98 1

 • Bài giảng Vi sinh và ký sinh - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Vi sinh và ký sinh - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Vi sinh và ký sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương vi sinh y học; Vai trò của vi sinh vật; Cấu tạo tế bào vi khuẩn; Vi khuẩn lao; Phân loại virut; Ký sinh trùng; Đặc điểm ký sinh trùng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p mku 23/03/2022 95 1

 • Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam cung cấp cho học viên các kiến thức về hình thái thực vật gồm cơ quan dinh dưỡng, sinh sản ở thực vật và sự xen kẽ thế hệ; phân loại thực vật: phương pháp phân loại thực vật đơn vị phân loại và cách gọi tên, sơ bộ phân loại giới thực vật, phân loại lớp thực vật hai lá mầm;......

   86 p mku 23/03/2022 92 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 Công nghệ DNA tái tổ hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ khái quát; Công cụ enzyme; Các vector chuyển gene; Hệ thống tế bào chủ; Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p mku 23/03/2022 95 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 Công nghệ sinh học vi sinh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Đặc điểm chung của vi sinh vật; Kỹ thuật vô trùng; Giống vi sinh vật; Sơ lược công nghệ lên men; Các sản phẩm của công nghệ lên men. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p mku 23/03/2022 92 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 Công nghệ sinh học thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Công nghệ sinh học thực vật; Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật; Các kỹ thuật chuyển gen ở thực vật; Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p mku 23/03/2022 103 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành khoa học mũi nhọn của thế kỷ; Công nghệ sinh học là gì; Sơ lược lịch sử phát triển; Các vấn đề pháp lý của CNSH hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p mku 23/03/2022 93 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 Công nghệ sinh học động vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nuôi cấy tế bào động vật; Hybridoma và các kháng thể đơn dòng; Nhân bản vô tính ở động vật có vú; Nuôi cấy tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p mku 23/03/2022 97 1

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 Sinh tổng hợp DNA, RNA, protein, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc của DNA; Quá trình sao chép DNA; Giải mã thông tin di truyền: RNA (phiên mã) và protein (dịch mã); Điều hoà phiên mã ở sinh vật nhân sơ; Điều hoà phiên mã ở sinh vật nhân chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p mku 24/02/2022 89 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku229193360vi