• Bài giảng Vi sinh và ký sinh - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Vi sinh và ký sinh - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Vi sinh và ký sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương vi sinh y học; Vai trò của vi sinh vật; Cấu tạo tế bào vi khuẩn; Vi khuẩn lao; Phân loại virut; Ký sinh trùng; Đặc điểm ký sinh trùng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p mku 23/03/2022 67 1

 • Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam cung cấp cho học viên các kiến thức về hình thái thực vật gồm cơ quan dinh dưỡng, sinh sản ở thực vật và sự xen kẽ thế hệ; phân loại thực vật: phương pháp phân loại thực vật đơn vị phân loại và cách gọi tên, sơ bộ phân loại giới thực vật, phân loại lớp thực vật hai lá mầm;......

   86 p mku 23/03/2022 63 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 Công nghệ DNA tái tổ hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ khái quát; Công cụ enzyme; Các vector chuyển gene; Hệ thống tế bào chủ; Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p mku 23/03/2022 63 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 Công nghệ sinh học vi sinh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Đặc điểm chung của vi sinh vật; Kỹ thuật vô trùng; Giống vi sinh vật; Sơ lược công nghệ lên men; Các sản phẩm của công nghệ lên men. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p mku 23/03/2022 62 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 Công nghệ sinh học thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Công nghệ sinh học thực vật; Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật; Các kỹ thuật chuyển gen ở thực vật; Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p mku 23/03/2022 67 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành khoa học mũi nhọn của thế kỷ; Công nghệ sinh học là gì; Sơ lược lịch sử phát triển; Các vấn đề pháp lý của CNSH hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p mku 23/03/2022 63 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 Công nghệ sinh học động vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nuôi cấy tế bào động vật; Hybridoma và các kháng thể đơn dòng; Nhân bản vô tính ở động vật có vú; Nuôi cấy tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p mku 23/03/2022 65 1

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 Động lực học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực học chất điểm; Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ; Các định lý của động lực học đối với cơ hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p mku 23/03/2022 74 1

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 Động học gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; Hai chuyển động cơ bản của vật rắn; Tổng hợp chuyển động của chất điểm; Chuyển động song phẳng của vật rắn; Động học cơ cấu.

   119 p mku 23/03/2022 75 1

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 Tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học; Lý thuyết về hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p mku 23/03/2022 72 1

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 Cơ học vật rắn biến dạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Các trường hợp thanh chịu lực cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p mku 23/03/2022 67 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất; Giới thiệu bài toán TSP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p mku 23/03/2022 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số