• Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục" để nắm chi tiết các kiến thức làm việc với một cửa sổ điển hình; tập tin hoặc thư mục; lựa chọn các tập tin hoặc thư mục; sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục; thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục; cách tạo, tùy biến hay thay...

   55 p mku 26/08/2021 6 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm" tìm hiểu các phần mềm ứng dụng khác nhau; cài đặt một chương trình mới; gỡ bỏ một chương trình; cài đặt lại một chương trình; cập nhật một chương trình.

   46 p mku 26/08/2021 7 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố" được biên soạn giúp người học nắm được cách xác định một vấn đề để có giải pháp; xem xét cách bạn có thể quản lý phần cứng; nhận biết các vấn đề phần mềm có thể gây ra là gì; xác định các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề phần mềm; cách tìm và sử dụng các nguồn tài nguyên...

   46 p mku 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel" thông tin đến người học về khởi động Control Panel; thay đổi các chế độ xem; thay đổi sự hiển thị của màn hình nền; thay đổi ngày giờ; tìm kiếm các thiết lập cho các tùy chọn khả năng truy cập; cài đặt các tùy chọn khác nhau về nguồn điện; xác định các loại và giới hạn của tài khoản...

   46 p mku 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành" với các nội dung cách hệ điều hành làm việc; cách khởi động và thoát khỏi Windows; phần mềm ứng dụng khác với hệ điều hành như thế nào; cách sử dụng nút start; cách điều hướng trong Desktop; cách sử dụng thanh tác vụ; mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm; các bản cập nhật phần mềm...

   43 p mku 26/08/2021 7 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố" chỉ ra các bố cục và tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng; ghi nhận các mẹo và các công cụ trên màn hình để dễ dàng truy cập; cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar); sử dụng các lệnh và điều hướng trên Ribbon; cách điều hướng xung quanh màn...

   50 p mku 26/08/2021 5 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng" tìm hiểu các đơn vị bits và byte, mega, giga, tera, hay peta, ertz và gigahertz; đơn vị xử lý trung tâm (CPU); chíp vi xử lý; bộ nhớ ROM và RAM; kiểu lưu trữ “bốc hơi” và “không bốc hơi”.

   50 p mku 26/08/2021 6 0

 • Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới được biên soạn với mong muốn: Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

   52 p mku 26/08/2021 10 0

 • Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối với sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các trung tâm giáo dục quốc phòng

  Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối với sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các trung tâm giáo dục quốc phòng

  Hiện nay, hầu hết sinh viên các trường đại học, cao đẳng khi học GDQPAN đều tập trung về các trung tâm GDQPAN. Thực tiễn cho thấy, các trung tâm là nơi lý tưởng nhất để GDQPAN: Bởi trung tâm thường là nơi có phạm vi rộng, cơ sở vật chất như: (thao trường, bãi tập, vũ khí, quân trang, giáo trình... đầy đủ). Có đội ngũ giảng viên là sĩ quan biệt...

   6 p mku 26/08/2021 7 0

 • Giải pháp đảm bảo chất lượng ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc các cơ sở Giáo dục đại học

  Giải pháp đảm bảo chất lượng ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc các cơ sở Giáo dục đại học

  Bài viết với các nội dung: chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh; thực trạng đảm bảo chất lượng ở các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; giải pháp đảm bảo chất lượng các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh...

   9 p mku 26/08/2021 11 0

 • Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy và đào tạo thời kỳ hội nhập và phát triển

  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy và đào tạo thời kỳ hội nhập và phát triển

  Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy và đào tạo ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế.

   8 p mku 26/08/2021 11 0

 • Quan điểm phát triển Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học ở Việt Nam

  Quan điểm phát triển Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học ở Việt Nam

  Bài viết trình bày về chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh, tìm hiểu xu hướng phát triển chương trình và quan điểm phát triển chương trình phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

   5 p mku 26/08/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số