• Mỹ thuật ứng dụng trong thời đại kinh tế thị trường

  Mỹ thuật ứng dụng trong thời đại kinh tế thị trường

  Nghệ thuật không có địa chỉ là nghệ thuật mất gốc. Cái được gọi là “địa chỉ nghệ thuật, địa chỉ của tác phẩm” chính là cá tính, cái riêng, cái độc đáo mà bản thân người nghệ sĩ tạo ra trong tác phẩm của chính mình làm cho nó không bị hòa lẫn vào trong các tác phẩm của người khác và qua đó bộc lộ cái hồn cao nhất là tính dân tộc.

   4 p mku 16/11/2020 2 0

 • Nghệ thuật đồ họa trên gốm Phùng Nguyên ở Phú Thọ

  Nghệ thuật đồ họa trên gốm Phùng Nguyên ở Phú Thọ

  Nghệ thuật đồ họa đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo trên gốm Phùng Nguyên. Qua đặc điểm về thủ pháp đồ họa cho thấy tính nguyên sơ của kỹ thuật tạo hình luôn song hành cùng nội dung chủ đề. Nó được truyền tải vào đối tượng nhằm đảm bảo nguyên tắc thống nhất trên đồ gốm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p mku 16/11/2020 1 0

 • Khai thác ngôn ngữ đồ họa nâng cao hiệu quả dạy học tranh cổ động cho sinh viên Mỹ thuật – Hội Họa trường Đại học Hùng Vương

  Khai thác ngôn ngữ đồ họa nâng cao hiệu quả dạy học tranh cổ động cho sinh viên Mỹ thuật – Hội Họa trường Đại học Hùng Vương

  Để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ , tình cảm thẩm mỹ, động viên sự say mê sáng tác mỹ thuật cần nghiên cứu khai thác ngôn ngữ đồ hoạ ứng dụng vào vẽ tranh cổ động cho sinh viên mỹ thuật-hội hoạ Trường Đại học Hùng Vương có hiệu quả. Kết quả ứng dụng, sinh viên đã thể hiện một số tranh cổ động về chủ...

   5 p mku 16/11/2020 1 0

 • Ứng dụng ngôn ngữ đồ họa nhằm nâng cao chất lượng dạy học biểu trưng (Logo) cho sinh viên Mỹ thuật – Hội họa trường Đại học Hùng Vương

  Ứng dụng ngôn ngữ đồ họa nhằm nâng cao chất lượng dạy học biểu trưng (Logo) cho sinh viên Mỹ thuật – Hội họa trường Đại học Hùng Vương

  Bài viết nêu rõ quy trình sinh viên khai thác ngôn ngữ đồ hoạ, ứng dụng thiết kế sáng tạo biểu trưng (logo). Sản phẩm khoa học là các mẫu biểu trưng của sinh viên mỹ thuật - hội hoạ. Tác động và lợi ích trực tiếp của kết quả nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên hiện...

   5 p mku 16/11/2020 1 0

 • Sử dụng gốm thủ công trong trang trí nội thất hiện đại

  Sử dụng gốm thủ công trong trang trí nội thất hiện đại

  Sử dụng gốm thủ công là giải pháp ứng dụng chất liệu hiệu quả trong thiết kế nội thất bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày nay nhằm hướng tới một môi trường sống tiện ích nhưng vẫn có tính chất văn hóa bản địa, gần gũi và thân thiện với môi trường. Các giải pháp sử dụng chất liệu gốm thủ công trong trang trí nội thất bao gồm: trang...

   3 p mku 16/11/2020 2 0

 • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam

  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam

  Bài viết chỉ rõ hơn những vi phạm thường gặp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam hiện nay.

   10 p mku 16/11/2020 9 0

 • Vấn đề suy thoái, phát triển dưới góc độ các quy luật kinh tế

  Vấn đề suy thoái, phát triển dưới góc độ các quy luật kinh tế

  Bài viết Vấn đề suy thoái, phát triển dưới góc độ các quy luật kinh tế nêu lên một số vấn đề chung; phân tích cách giải quan hệ cung cầu sản phẩm cuối cùng trong một số tình huống; liên hệ với Việt Nam.

   6 p mku 16/11/2020 1 0

 • Hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế

  Hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế

  Bài viết đề xuất quan điểm chỉ đạo, cách tiếp cận, phương pháp hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể trên một số lĩnh vực ở Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế.

   7 p mku 16/11/2020 3 0

 • Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật về dịch vụ logistics có tác động sâu sắc đến hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Những tác động này đã, đang diễn ra cùng với sự phổ biến và sự phát triển với tốc độ chóng mặt của cuộc sống số. Dịch vụ này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và khẳng định giá trị của thương mại điện tử.

   6 p mku 22/09/2020 24 0

 • Chính sách, pháp luật Việt Nam về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

  Chính sách, pháp luật Việt Nam về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Công dân tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội, chính sách pháp luật về sự tham gia của công dân quản lý nhà nước và xã hội, một số nhận xét về chính sách, pháp luật về sự tham gia của người dân quản lý nhà nước và xã hội.

   6 p mku 22/09/2020 22 0

 • Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Lao động di trú là loại lao động dễ phát sinh lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bởi vì đặc thù của lao động này là lao động đi làm việc ở nước ngoài - môi trường làm việc có sự khác biệt so với môi trường làm việc tại chính nước họ (từ ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, các mối quan hệ lao động, cộng đồng...).

   6 p mku 22/09/2020 24 0

 • Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Luật Cạnh tranh năm 2018 đã bổ sung hành vi “lôi kéo khách hàng bất chính” vào nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam hiện hành, bài viết đề xuất hướng hoàn thiện để quy định đi vào thực tiễn có hiệu quả, thống nhất và đủ tính răn đe,...

   5 p mku 22/09/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số