• Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

  Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

  Bài toán cân bằng vectơ được Blum - Oettli đưa ra năm 1994. Lớp các bài toán cân bằng vectơ bao gồm nhiều lớp bài toán quan trọng như: bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ, bài toán tối ưu vectơ, bài toán điểm bất động, bài toán bù vectơ, bài toán cân bằng Nash vectơ.

   5 p mku 23/06/2020 3 0

 • Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong dạy học giải bài tập về các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng của cấp số cộng

  Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong dạy học giải bài tập về các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng của cấp số cộng

  Khai thác mối quan hệ liên môn thực chất là tìm cách kết hợp hai hay một số môn học trong quá trình dạy học để tạo ra sự kết nối kiến thức, kĩ năng giữa các môn học nhằm giải quyết vấn đề. Trên cơ sở xem xét sự tương đồng về kiến thức và kĩ năng ở cả hai môn Toán, Tin học khi giải bài tập về cấp số cộng trong chương trình lớp 11,...

   6 p mku 23/06/2020 4 0

 • Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

  Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

  Trong bài viết trước (Nguyễn Văn Mạnh-2016) đã giới thiệu khái niệm nón pháp tuyến không lồi và ba nguyên lý cực trị trong Giải tích biến phân, tìm hiểu mối quan hệ của các nguyên lý cực trị và Bổ đề Farkas. Bằng việc sử dụng tính chất đặc biệt của không gian Asplund là mọi hệ cực trị luôn thỏa mãn nguyên lý cực trị chính xác cùng với...

   8 p mku 23/06/2020 4 0

 • Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

  Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

  Bài viết này trình bày cách xây dựng trình thực thi cho phương pháp này bằng cách sử dụng phương pháp lặp Newton cho khối. Một chương trình bằng Ngôn ngữ Matlab được đưa ra để mô tả thuật toán và trình thực thi với số bước k cụ thể.

   8 p mku 23/06/2020 5 0

 • Sử dụng lưới tựa đều giải gần đúng phương trình song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải

  Sử dụng lưới tựa đều giải gần đúng phương trình song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải

  Bài viết trình bày việc tìm nghiệm gần đúng của bài toán song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải. Sử dụng lưới tính toán tựa đều để tính chủ yếu các giá trị gần biên hữu hạn đồng thời có thể xử lý điều kiện biên tại vô cùng.

   5 p mku 23/06/2020 4 0

 • Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học) với các nội dung: tác phẩm văn học và các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm; đề tài, chủ đề, tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm văn học; nhân vật trong tác phẩm văn học; cốt truyện và kết cấu của tác phẩm văn học; lời văn nghệ thuật trong tác phẩm văn học

   163 p mku 27/05/2020 36 0

 • Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 1

  Khoa học kỹ thuật nông nghiệp đã và đang trở thành một động lực vô cùng quan trọng, thúc đẩy lực lượng sản xuất nông nghiệp ngày một phát triển mạnh mẽ, nâng cao hiệu qua' cây trồng và vật nuôi.. Mời các bạn cùng tìm hiểu mô hình thí nghiệm một yếu tố qua phần 1 cuốn sách.

   128 p mku 27/05/2020 28 0

 • Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 2

  Nhờ có khoa học kỹ thuật nông nghiệp nên năng suất ngành nông nghiệp tăng nhanh, chất lượng nông sản ngày một tốt hơn đầu tư hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   181 p mku 27/05/2020 30 0

 • Giáo trình Nông học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Nông học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nông học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân bón và phương pháp bón phân, chọn giống cây trồng, hệ thống canh tác cây trồng, phòng trừ cỏ dại và dịch hại cây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p mku 27/05/2020 28 0

 • Giáo trình Nông học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Nông học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo tình "Nông học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, sinh trưởng và phát triển của cây trồng, điều kiện khí hậu và cây trồng, đất trồng trọt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p mku 27/05/2020 28 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ": Phần 1 bao gồm các nội dung kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh...

   101 p mku 27/05/2020 30 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ" với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo...

   45 p mku 27/05/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số