• Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  "Giáo trình Thống kê chất lượng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của thống kê chất lượng; Hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng; Phân hệ chỉ tiêu thống kê chí phí chất lượng sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   263 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê chất lượng" tiếp tục trình bày phân tích thống kê biến động các chỉ tiêu chất lượng; Kiểm định kết quả điều tra chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu chất lượng bằng các biểu đồ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 2

  Ebook Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về một số kỹ thuật Hack; Trojan và Backdoor; Bảo mật thư mục; Phương pháp cấu hình và thiết lập bảo mật Client. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 1

  Ebook Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 1

  Ebook "Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2)" trình bày các nội dung chính sau: Username, password và những bí mật; Cách tính toán và tìm ra quy luật của Number Card; Khảo sát tài liệu và kiểm tra cơ sở dữ liệu; Những tập tin cơ sở dữ liệu hiện hữu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p mku 01/10/2022 1 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa dân tộc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p mku 01/10/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều hành trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   296 p mku 01/10/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp; Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Triển khai hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nghề kinh doanh và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường; Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay; Đặc trưng của người kinh doanh; Tư chất của một nhà kinh doanh sẽ "thành đạt"; Chuẩn bị trở thành người chủ doanh nghiệp; Hình thành ý tưởng kinh...

   89 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Hệ thống tài chính nước ta; Ngân sách nhà nước; Tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p mku 01/10/2022 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   46 p mku 01/10/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số