Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 - TS. Võ Thị Xuyến

Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 3 Công nghệ sinh học vi sinh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Đặc điểm chung của vi sinh vật; Kỹ thuật vô trùng; Giống vi sinh vật; Sơ lược công nghệ lên men; Các sản phẩm của công nghệ lên men. Mời các bạn cùng tham khảo!