Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 - TS. Võ Thị Xuyến

Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 2 Công nghệ DNA tái tổ hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ khái quát; Công cụ enzyme; Các vector chuyển gene; Hệ thống tế bào chủ; Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!