• Ngô gia văn phái và vấn đề chức năng của văn chương

  Ngô gia văn phái và vấn đề chức năng của văn chương

  Ngô gia văn phái là một phái văn nổi bật thời kì trung đại. Ngoài thành tựu sáng tác, Ngô gia văn phái cũng có những quan niệm nhất định về lí luận văn học. Bài viết hướng đến việc giới thiệu lí luận sáng tác của Ngô gia văn phái để làm cơ sở cho việc tiếp nhận tác phẩm của văn phái này nói riêng và văn học trung đại nói chung.

   8 p mku 29/05/2022 56 0

 • Tương tác thể loại trong một số truyện ngắn Việt Nam ở hải ngoại sau 1975

  Tương tác thể loại trong một số truyện ngắn Việt Nam ở hải ngoại sau 1975

  Bài viết phân loại, phân tích và đánh giá các hiện tượng tương tác thể loại trong truyện ngắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy truyện ngắn hải ngoại sau 1975 thuộc khuynh hướng này có các biểu hiện tương tác thể loại giữa loại với loại, thể với thể. Tương tác loại hình tự sự hư cấu với loại hình tự sự phi hư cấu thể hiện qua các truyện...

   11 p mku 29/05/2022 54 0

 • Truyện ngắn các nhà văn nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại

  Truyện ngắn các nhà văn nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại

  Bài viết tập trung làm rõ sự vận động, phát triển, vai trò và những đóng góp quan trọng của các tác giả truyện ngắn nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam từ sau năm 1975. Những yếu tố nội sinh và ngoại sinh vận động mau lẹ, quyết liệt đã góp phần tạo nên thực thể văn học nữ mà trọng tâm là truyện ngắn của các tác giả nữ mang những đặc...

   7 p mku 29/05/2022 40 0

 • Hệ biểu tượng trong Con nhân mã ở trong vườn của Moacyr Scliar dưới ánh sáng phân tâm học

  Hệ biểu tượng trong Con nhân mã ở trong vườn của Moacyr Scliar dưới ánh sáng phân tâm học

  Moacyr Jaime Scliar (1917 - 2011) là một nhà văn Mỹ Latinh nổi tiếng, các tác phẩm của ông tập trung vào các vấn đề về bản sắc Do Thái và đặc biệt là về người Do Thái ở Brazil. “Con nhân mã ở trong vườn” là quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông. Có rất nhiều con đường để đi sâu khám phá tác phẩm độc đáo này, trong đó việc nghiên cứu...

   14 p mku 29/05/2022 50 0

 • Hình ảnh quan ải trong thơ chữ Hán Nguyễn Đề và Nguyễn Du

  Hình ảnh quan ải trong thơ chữ Hán Nguyễn Đề và Nguyễn Du

  Bài viết trình bày một hướng tiếp cận về thơ chữ Hán Nguyễn Đề và Nguyễn Du, đó là tìm hiểu về hình ảnh quan ải xuất hiện trong các tác phẩm bên cạnh những hướng đi đã có. Qua việc khảo sát, phân tích những bài thơ chữ Hán viết về quan ải – hình ảnh đặc trưng và xuất hiện khá phổ biến trên hành trình đi sứ của mỗi nhà thơ – bài...

   13 p mku 29/05/2022 51 0

 • Tiếp nhận “Truyện Kiều” ở Nam Bộ qua khảo sát trường hợp phó phẩm “Kim Vân Kiều ca”

  Tiếp nhận “Truyện Kiều” ở Nam Bộ qua khảo sát trường hợp phó phẩm “Kim Vân Kiều ca”

  “Kim Vân Kiều ca” là một trong những “phó phẩm” quan trọng của “Truyện Kiều” ra đời ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX. Đây được xem là bản tóm tắt ngắn gọn bằng văn vần kiệt tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Tác giả của phó phẩm này có thể là một nhà nho đặc biệt yêu thích “Truyện Kiều”, lại am tường phương ngữ và tâm...

   8 p mku 29/05/2022 54 0

 • Câu đối ở đình làng Quảng Nam

  Câu đối ở đình làng Quảng Nam

  Ở Quảng Nam, hầu như ngôi đình nào cũng có những câu đối bằng chữ Hán, thường được trình bày bằng cách viết sơn hoặc đắp khảm sành sứ ở trên vách tường, hai bên ban/ khám thờ thần, thờ tiền hiền, hậu hiền, trên những cột trụ hiên, bình phong và tam quan, hoặc được chạm khắc trên những liễn gỗ treo trong chính điện. Bài viết trình bày...

   11 p mku 29/05/2022 52 0

 • Ý thức nữ tính trong thơ Hồ Xuân Hương

  Ý thức nữ tính trong thơ Hồ Xuân Hương

  Bài viết góp phần giải quyết vấn đề liên quan đến nhận thức lý thuyết giới và trường hợp thơ Hồ Xuân Hương. Với những gì đã trải qua trong cuộc đời, thơ Hồ Xuân Hương thể hiện ý thức muốn ngẩng cao đầu trong thế giới nam quyền thật đặc biệt. Chúng tôi cho rằng, ý thức nữ tính trong thơ bà trên một mức độ nhất định đã lật nhào...

   9 p mku 29/05/2022 63 0

 • Tư tưởng trọng lễ trong Kinh Thư và Xuân Thu Tả Truyện (Chương Hoàn Công)

  Tư tưởng trọng lễ trong Kinh Thư và Xuân Thu Tả Truyện (Chương Hoàn Công)

  Bài viết này phân tích và so sánh những tương đồng và dị biệt của tư tưởng trọng lễ: Một là, về sự vận động mang tính tất yếu lịch sử của tư tưởng trọng lễ trong kinh điển Nho gia; hai là, những nét tương đồng trong tư tưởng trọng lễ của hai quyển kinh thể hiện tính chất kế thừa truyền thống, còn những dị biệt phản ánh những nét...

   12 p mku 29/05/2022 38 0

 • Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng

  Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng

  Du nhập vào miền Nam Việt Nam trong bối cảnh xã hội sóng gió, bi đát, chủ nghĩa hiện sinh không chỉ ảnh hưởng đến tư tưởng mà còn ảnh hưởng đến quan niệm, lối sống của tầng lớp thanh niên và tác động đến văn học, làm thành dòng văn học hiện sinh ở đô thị miền Nam trước năm 1975.

   10 p mku 29/05/2022 52 0

 • Cảm nghiệm thiền trong tiếp nhận thơ Haiku và tranh mặc hội cổ điển

  Cảm nghiệm thiền trong tiếp nhận thơ Haiku và tranh mặc hội cổ điển

  Bài viết thông qua việc nghiên cứu, so sánh hai lĩnh vực nghệ thuật này, đặc biệt là ở phương diện tiếp nhận, đã nêu lên những điểm tương đồng, như: tính chất trực giác tâm linh, tính chất thực chứng trong sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm.

   11 p mku 29/05/2022 53 0

 • Trải nghiệm cô đơn của độc giả khi đọc tác phẩm của Tàn Tuyết dưới lí thuyết của tiếp nhận văn học

  Trải nghiệm cô đơn của độc giả khi đọc tác phẩm của Tàn Tuyết dưới lí thuyết của tiếp nhận văn học

  Tàn Tuyết là nữ văn sĩ nổi tiếng trên văn đàn đương đại Trung Quốc, được mệnh danh là “Kafka của châu Á”, sáng tác của nữ nhà văn được đông đảo bạn đọc trên thế giới yêu thích, đặc biệt có sức hấp dẫn với độc giả Nhật Bản và rất nhiều quốc gia phương Tây. Tác phẩm của Tàn Tuyết đòi hỏi ở người đọc sự...

   12 p mku 29/05/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số