• Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản: Số 2/2020

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản: Số 2/2020

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản: Số 2/2020 thông tin đến quý độc giả các bài viết ảnh hưởng của nồng độ enzyme và thời gian đến quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri); giáp xác, sán dây và giun tròn ký sinh ở cá diếc (Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)) thu tại Phú Yên; kết quả nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi...

   132 p mku 16/11/2020 1 0

 • Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản: Số 1/2020

  Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản: Số 1/2020

  Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bệnh xuất huyết do vi khuẩn gây ra ở cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng, ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus fermentum đến một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá chẽm (Lates calcarifer), nghiên cứu ứng dụng bơm...

   84 p mku 16/11/2020 2 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2020

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2020

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2020" với các bài viết Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam thực trạng và một số khuyến nghị; Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền; Hệ thống tài chính xanh yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế xanh; Nhựa phân hủy sinh học và tiềm năng phát triển ở Việt Nam...

   68 p mku 16/11/2020 1 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 9A năm 2020

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 9A năm 2020

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 9A năm 2020" với các bài viết Xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia kinh nghiệm của một số nước; Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số; Gắn kết chính sách trong ứng phó biến đổi khí hậu quan điểm quốc tế và thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long; Giải...

   68 p mku 16/11/2020 1 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 8A năm 2020

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 8A năm 2020

  Mời các bạn cùng tham khảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 8A năm 2020 để nắm chi tiết một số bài viết như Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý; Thay đổi mô hình tăng trưởng tạo nền tảng cho một nền kinh...

   68 p mku 16/11/2020 2 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 7A năm 2020

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 7A năm 2020

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 7A năm 2020" với các bài viết Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ; Việt Nam và một số ưu tiên đột phá trong chiến lược phát triển sau đại dịch Covid-19; Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi...

   68 p mku 16/11/2020 3 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 6A năm 2020

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 6A năm 2020

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 6A năm 2020" với các bài viết Làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu; Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên; Hiện trạng sử dụng cây trồng chỉnh sửa gen trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam; Nâng cao chất lượng...

   68 p mku 16/11/2020 2 0

 • Hướng dẫn làm bài khối ngành Mỹ thuật ứng dụng

  Hướng dẫn làm bài khối ngành Mỹ thuật ứng dụng

  Tài liệu hướng dẫn đến các bạn những nội dung về kỹ năng tính toán, phân tích xử lý tính đầy đủ của thông tin, kỹ năng suy luận và tư duy logic học để vượt qua kỳ thi sơ tuyển đại học khối ngành Mỹ thuật ứng dụng với kết quả như mong đợi.

   13 p mku 16/11/2020 2 0

 • Câu hỏi bài tập lớn: học phần Pháp luật kinh tế

  Câu hỏi bài tập lớn: học phần Pháp luật kinh tế

  Câu hỏi bài tập lớn: học phần Pháp luật kinh tế được viết nội dung: Thứ nhất đề bài, thứ hai nội dung yêu cầu của phần bài tập lơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để phục vụ cho ôn luyện, củng cố kiến thức hoàn thành bài tập với kết quả như mong đợi.

   13 p mku 16/11/2020 2 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam, ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử, bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính, luật Chứng khoán năm 2019...

   68 p mku 27/10/2020 10 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của...

   68 p mku 27/10/2020 10 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ lý luận quản trị tốt, phòng chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam, bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng,... Mời các...

   70 p mku 27/10/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số