• Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3

  Nối tiếp phần 1 và phần 3 gồm chương 13, 14, 15: Một số ứng dụng marketing du lịch. Phần 1 và phần 2 được thiết kế dành cho bậc học Đại học, riêng phần 3 được xem là cho bậc học cao hơn, hay để xúc tiến các nghiên cứu có liên quan, 2 phần đầu của sách có thể được bổ sung nhiều hơn trong những lần tái bản sau, với lý do sinh viên đã học...

   85 p mku 28/05/2021 14 0

 • Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2

  Phần 2 sách với kết cấu nội dung gồm chương 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Marketing mix du lịch. Sách tập hợp những kiến thức, cùng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, nhiều chương trình khác nhau ở nhiều trường, cũng như tham khảo kinh nghiệm thực tế của nhiều doanh nhân thành đạt, vì vậy tác giả muốn đem tới bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất về...

   183 p mku 28/05/2021 12 0

 • Giáo trình Marketing du lịch: Phần 1

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 1

  Giáo trình Marketing du lịch là sản phẩm từ quá trình làm việc nghiêm túc của tác giả, kết hợp với sự kế thừa, tiếp thu, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, trong nước, ngoài nước,... Giáo trình bao gồm 3 phần chính, 15 chương, cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và thảo luận để người đọc thực hành và áp dụng các kiến thức đã học. Phần 1...

   155 p mku 26/05/2021 13 0

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm gồm các bài học: Truyền nhiệt loại tấm, khảo sát chế độ cột chêm (tháp đệm), xây dựng đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy, chưng gián đoạn, thời gian lưu.

   158 p mku 26/05/2021 7 0

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành kỹ thuật thực phẩm gồm các bài học: Mạch lưu chất, bơm ly tâm - quạt ly tâm, khảo sát hệ thống ghép bơm, lọc khung bản, khuấy chất lỏng, tầng sôi lỏng - rắn, thiết bị truyền nhiệt loại ống lồng ống.

   213 p mku 26/05/2021 8 0

 • Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 2

  Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 2 nội dung cơ bản sau: Biến hình tinh bột, ứng dụng của tinh bột biến hình. Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học “Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột” nhằm làm tài liệu chính để giảng dạy cao học cho ngành thực phẩm. Giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu...

   79 p mku 26/05/2021 12 0

 • Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 1

  Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 1

  Nội dung của phần 1 giáo trình 'Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột' trình bày những vấn đề sau: Cấu tạo và tính chất của tinh bột, các phương pháp hiện đại để xác định các chỉ số cơ bản của tinh bột, kỹ thuật sản xuất tinh bột. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p mku 26/05/2021 10 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Vi sinh vật học cung cấp cho người học các kiến thức: Các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitơ, sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật, di truyền học vi sinh vật, miễn dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p mku 26/05/2021 7 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Mở đầu về vi sinh vật, hình thái và cấu tạo các vi sinh vật nguyên thủy, hình thái và cấu tạo các vi sinh vật nhân thật, virut, dinh dưỡng của vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   279 p mku 26/05/2021 9 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các chất bảo quản sinh học có nguồn gốc vi sinh vật, sự gây hư hỏng các nhóm thực phẩm đặc biệt, sự hư hỏng thực phẩm do các enzym vi sinh vật... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p mku 24/05/2021 10 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: lịch sử và sự phát triển của vi sinh vật học thực phẩm, các vi sinh vật hay gặp nhất trong thực phẩm, sự hình thành bào tử và sự nảy mầm bào tử ở vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p mku 24/05/2021 10 0

 • Giáo trình Vi sinh công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của Giáo trình Vi sinh công nghiệp được nối tiếp phần 1, trình bày vi sinh vật trong tự nhiên, đặc điểm và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên: đất, nƣớc, không khí, con người; vi sinh vật trong lương thực thực phẩm, các nguồn lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm, các loài vi sinh vật thƣờng gặp và biện pháp phòng trừ vi sinh vật gây...

   44 p mku 24/05/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số