• Thực trạng rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số đề xuất

  Thực trạng rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số đề xuất

  Bài viết Thực trạng rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số đề xuất tổng quan về khái niệm rủi ro thanh khoản, các chỉ số đo lường rủi ro thanh khoản. Tiếp theo, dựa trên dữ liệu từ NHNN và các tổ chức, nhóm tác giả tổng hợp các quy định về quản lý rủi ro thanh khoản và phân tích thực trạng rủi ro thanh khoản...

   16 p mku 23/09/2023 3 0

 • Điều chỉnh của pháp luật đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử

  Điều chỉnh của pháp luật đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử

  Bài viết trình bày việc điều chỉnh của pháp luật đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử; Quy định về cung cấp thông tin trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử; Điều khoản về bảo mật thông tin của một số nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử tại Việt Nam; Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ...

   14 p mku 23/09/2023 4 0

 • Blockchain và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

  Blockchain và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

  Mục tiêu của bài viết này là để làm rõ Blockchain là gì, phân tích hoạt động của nó ra sao, ứng dụng Blockchain trong tài chính ngân hàng, thách thức của Blockchain, công nghệ Blockchain tại Việt Nam cuối cùng đưa ra kết luận.

   9 p mku 23/09/2023 3 0

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp

  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp

  Bài viết Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng ứng dụng AI tại các NHTM Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp liên quan.

   16 p mku 23/09/2023 3 0

 • Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng Mobile banking: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng Mobile banking: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu này xem xét đến vai trò của các yếu tố: chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, giá trị thương hiệu, niềm tin và chi phí tài chính cảm nhận tới sự hài lòng, và mối quan hệ giữa sự hài lòng tới hành vi sử dụng mobile banking của khách hàng.

   20 p mku 23/09/2023 5 0

 • Biểu tượng trong một số tiểu thuyết về chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam

  Biểu tượng trong một số tiểu thuyết về chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam

  Bài viết "Biểu tượng trong một số tiểu thuyết về chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam" đi sâu nghiên cứu khái niệm biểu tượng trong mối quan hệ sâu sắc với lý thuyết phân tâm học và văn học, sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê - phân loại, phương pháp cấu trúc - hệ thống, phương pháp phân tích - tổng...

   12 p mku 23/09/2023 5 0

 • Diễn ngôn nam quyền về tính dục trong văn học Việt Nam trước 1975

  Diễn ngôn nam quyền về tính dục trong văn học Việt Nam trước 1975

  Trong quan niệm truyền thống, tính dục là một chủ đề bị cấm kị vì có dính đến chuyện phàm tục, thiếu tao nhã; chuyện thân xác, nhục dục hầu như bị né tránh. Quá trình hiện đại hóa của văn học cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã xóa bỏ quan niệm cũ về con người, hình thành quan niệm con người cá nhân, từ đó làm thay đổi đề tài văn học...

   8 p mku 23/09/2023 5 0

 • Một vài vấn đề về phương thức “cố sự tân biên” trong kịch Lưu Quang Vũ

  Một vài vấn đề về phương thức “cố sự tân biên” trong kịch Lưu Quang Vũ

  Bài báo "Một vài vấn đề về phương thức “cố sự tân biên” trong kịch Lưu Quang Vũ" tập trung vào tìm hiểu phương thức sáng tác vô cùng độc đáo này trong hệ thống các vở kịch của Lưu Quang Vũ. “Cố sự tân biên” là một hiện tượng khá phổ biến trong văn học. Chúng ta có thể bắt gặp phương thức này trong sáng tác văn học của bất kỳ nền...

   11 p mku 23/09/2023 5 0

 • Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn hóa Việt Nam

  Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn hóa Việt Nam

  Bài “Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn hóa Việt Nam” nhằm tiêu chung là góp một phần nhỏ công sức của mình vào biển lớn văn học viết Việt Nam hiện đại. Làm nảy sinh các giá trị văn hóa Việt Nam mới một cách có kế thừa và sáng tạo trong lĩnh vực văn học Việt Nam trên tinh thần kế thừa vốn văn hóa dân tộc.

   6 p mku 23/09/2023 4 0

 • Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng nhìn từ góc độ quan niệm nghệ thuật về vấn đề tính dục của con người

  Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng nhìn từ góc độ quan niệm nghệ thuật về vấn đề tính dục của con người

  Bài viết Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng nhìn từ góc độ quan niệm nghệ thuật về vấn đề tính dục của con người đóng góp một phần trong việc khẳng định giá trị hệ thống tiểu thuyết của nhà văn trong việc đổi mới tư duy nghệ thuật để bắt kịp với xu thế thẩm mĩ mới của thời đại.

   8 p mku 23/09/2023 5 0

 • Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng

  Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng

  Bài viết Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng làm rõ các yếu tố ngôi kể, điểm nhìn và thời gian trần thuật của tác phẩm. Từ đó, có thể thấy được tài năng văn chương cũng như phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Thị Hoàng.

   9 p mku 23/09/2023 6 0

 • Biên độ những đối nghịch tác giả, văn bản và nghệ thuật trữ tình thơ Nôm Hồ Xuân Hương

  Biên độ những đối nghịch tác giả, văn bản và nghệ thuật trữ tình thơ Nôm Hồ Xuân Hương

  Bài viết hệ thống hóa các nguồn tư liệu và kết quả nghiên cứu điển hình nhất về đời và thơ Hồ Xuân Hương. Tập trung xác định những đối nghịch về năm sinh, cuộc đời tác giả, sự đối nghịch hai thực thể văn bản thơ chữ Nôm và chữ Hán, tập thơ Lưu hương ký và phần còn lại, tương quan thơ chữ Nôm trong tập Lưu hương ký và Thơ Nôm...

   8 p mku 23/09/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku