• Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Phần 1 gồm các nội dung: Giới thiệu về Flash 3D; Ánh sáng và bóng; Thay đổi tỷ lệ 3D;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p mku 03/11/2022 13 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đẳng cực 3D; Vùng phi lượng giác; Khung lưới đẳng cực so le; Tiêu điểm và độ sâu của tiếp cận mặt phẳng của tiêu điểm; Thay đổi mặt phẳng của tiêu điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p mku 03/11/2022 12 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các loại Sulfamid; Nhóm chất diệt trùng Nitrofuran; Các chất Arsenic dùng trong trị liệu; Thuốc chống vi nấm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuốc kháng cầu trùng; Thuốc diệt trùng và thuốc tẩy trùng; Nhóm hóa chất trị liệu phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p mku 03/11/2022 5 0

 • Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học; Liên kết và phản lực liên kết; Hai bài toán cơ bản của tĩnh học; Một số bài toán đặc biệt của tĩnh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p mku 03/11/2022 9 0

 • Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động học điểm; Chuyển động cơ bản của vật rắn; Chuyển động phức hợp của điểm; Chuyển động song phẳng của vật rắn; Động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p mku 03/11/2022 7 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook "Cơ học kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học vật rắn; Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực phẳng và điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng; Hệ lực không gian và điều kiện cân bằng của vật rắn không gian; Động học vật rắn; Chuyển động tương đối của điểm và vật rắn;... Mời các bạn cùng...

   200 p mku 03/11/2022 13 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học vật rắn; Cơ sở phương pháp năng lượng; Động lực học vật rắn không gian; Động lực học chuyển động tương đối; Dao động tuyến tính và ổn định chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

   228 p mku 03/11/2022 6 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 1

  Ebook "Hệ thống điều khiển bằng khí nén" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lí thuyết về khí nén; Máy nén khí và thiết bị xử lí khí nén; Hệ thống thiết bị phân phối khí nén; Các phần tử trong hệ thống điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống điều khiển bằng khí nén" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lí thuyết điều khiển bằng khí nén; Thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén; Điều khiển bằng điện - khí nén. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y: Phần 1

  Ebook Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y: Phần 1

  Ebook "Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về miễn dịch học; Đặc điểm của một số loại tế bào tham gia trong đáp ứng miễn dịch của cơ thể; Tế bào và các cơ quan của hệ thống miễn dịch; Sự di chuyển của các tế bào có thẩm quyền miễn dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   114 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y: Phần 2

  Ebook Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Miễn dịch học và ứng dụng miễn dịch học trong thú y" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kháng nguyên, kháng thể; Các khái niệm cơ bản về Cytokin; Tổng quan về vắc xin; Các nguyên lý miễn dịch chống nguyên sinh động vật; Miễn dịch chống vi khuẩn; Miễn dịch chống virus. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   103 p mku 03/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số