• CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN P2

  CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN P2

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN NỘI DUNG TRÌNH BÀY DỄ HIỂU BIÊN SOẠN BỞI NHIỀU TÁC GIẢ

   11 p mku 20/03/2012 49 5

 • CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN P1

  CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN P1

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN NỘI DUNG TRÌNH BÀY DỄ HIỂU BIÊN SOẠN BỞI NHIỀU TÁC GIẢ

   11 p mku 20/03/2012 61 6

 • 5000 từ tiếng Anh phổ biến nhất

  5000 từ tiếng Anh phổ biến nhất

  Toàn bộ những từ vụng phổ biến nhất mà bạn cần phải biết. rất hay

   184 p mku 20/03/2012 112 7

 • 3000 từ tiếng anh thông dụng

  3000 từ tiếng anh thông dụng

  Tài liệu tham khảo từ vựng tiếng anh giúp các bạn nắm vững kiến thức và phục vụ tốt cho quá trình học tập, thi cử

   93 p mku 20/03/2012 70 4

 • Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền

  Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền

  Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 9, các bạn đã học cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó. Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi....

   9 p mku 20/03/2012 70 6

 • Bài tập tắc nghiệm anh văn

  Bài tập tắc nghiệm anh văn

  Tổng hợp bài tập tắc nghiệm anh văn giúp các bạn học sinh củng ố kiến thức và ôn thi tốt hơn

   16 p mku 20/03/2012 60 1

 • Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 1

  Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 1

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu, tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề của thanh niên, coi trọng công tác hướng nghiệp và chuẩn...

   28 p mku 20/03/2012 83 1

 • Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 10

  Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 10

  Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010. Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc...

   14 p mku 20/03/2012 80 2

 • Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 9

  Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 9

  Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010. Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc...

   14 p mku 20/03/2012 122 2

 • Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 8

  Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 8

  Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010. Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc...

   14 p mku 20/03/2012 79 2

 • Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 7

  Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 7

  Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010. Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc...

   14 p mku 20/03/2012 95 2

 • Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 6

  Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 6

  Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010. Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc...

   14 p mku 20/03/2012 85 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số