• Sybex Windows 2000 Enterprise Storage Solutions

  Sybex Windows 2000 Enterprise Storage Solutions

  With the Windows 2000 architecture, countless new storage technologies do much more than just complicate your backup and recovery strategy. Many of these technologies will actually make storage management on your network much simpler. Although you may at this point have all of these technologies properly implemented, can you guarantee you will be able to recover everything in a failure? Your enterprise storage software undoubtedly promises...

   342 p mku 17/04/2012 75 1

 • From DOS/Windows to Linux HOWTO

  From DOS/Windows to Linux HOWTO

  This HOWTO is dedicated to all the (soon to be former?) DOS and Windows users who have decided to switch to Linux, the free UNIX clone. The purpose of this document is to help the reader translate his or her knowledge of DOS and Windows into the Linux environment, as well as providing hints on exchanging files and resources between the two OSes

   35 p mku 17/04/2012 69 1

 • Danh sach tang tap chi KH & Brochure

  Danh sach tang tap chi KH & Brochure

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - SĐH & HTQT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 5 tháng 4 năm 2012 V/v tặng Thông tin Khoa học số 2 GIẤY ĐỀ

   5 p mku 13/04/2012 18 1

 • Marketing Thời Đại Mới - Phillip Kotler

  Marketing Thời Đại Mới - Phillip Kotler

  Liệu công ty bạn có thể bảo vLiệu công ty bạn có thể bảo vệ thị trường trong nước không? • Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài sẽ không chỉ theo đuổi thị trường cao cấp. Họ sẽ quan tâm đến cả thị trường cấp trung và thứ cấp. • Biện pháp để bảo vệ chủ yếu cho công ty bạn chính là phát triển chất lượng, khả năng cải tiến, sự...

   76 p mku 09/04/2012 145 8

 • Đề tài "Khảo sát bao bì sản phẩm cà phê bột "

  Đề tài "Khảo sát bao bì sản phẩm cà phê bột "

  Khi đứng trước một thực phẩm, bạn sẽ quan tâm tới điều gì để chọn được thực phẩm tốt, an toàn và phù hợp? • Đọc nhãn bao bì chính là một giải pháp đơn giản mà hiệu quả giúp bạn lựa chọn thực phẩm hữu ích.

   30 p mku 09/04/2012 66 2

 • Chuyên đề : MARKETING

  Chuyên đề : MARKETING

  Marketing là gì? 1.Marketing là một lĩnh vực nghiên cứu tính qui luật hình thành nhu cầu trên thị trường và các nghệ thuật đáp ứng nhu cầu. 2.Marketing là tổng hợp các nỗ lực của doanh nghiệp nhằm vào mục đích thõa mãn nhu cầu thị trường.

   38 p mku 09/04/2012 86 3

 • BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM MARKETING

  BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM MARKETING

  Bộ đề trắc nghiệm marketing căn bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

   51 p mku 09/04/2012 105 4

 • BÀI THẢO LUẬN MARKETING CĂN BẢN

  BÀI THẢO LUẬN MARKETING CĂN BẢN

  Trong n n kinh t th tr ng hi n ề ế ị ườ ệ nay, người tiêu dùng Việt Nam rất khó định hướng trong quyết định mua hàng, vì phải đối mặt với hàng loạt sản phẩm có tính năng tương tự, đồng thời với các chương trình khuyến mãi ồ ạt và quảng cáo rầm rộ… Lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay không chỉ hướng tới giá cả, chất...

   34 p mku 09/04/2012 53 2

 • CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

  CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

  Chiến lược cạnh tranh là một kế hoạch cạnh tranh được xây dựng chi tiết sau khi đã so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

   64 p mku 09/04/2012 64 2

 • TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING

   TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING

  1. NGHIÊN CỨU MARKETING LÀ GÌ? Nghiên cứu marketing là toàn bộ quá trình hoạt động có hệ thống và mang tính khách quan bao gồm việc thiết kế, thu thập, xử lý, phân tích các thông tin và báo cáo các khám phá có liên quan đến việc nhận diện và giải quyết bất cứ vấn đề nào trong lĩnh vực tiếp thị.

   37 p mku 09/04/2012 91 5

 • THUYẾT TRÌNH MARKETING CĂN BẢN - Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

  THUYẾT TRÌNH MARKETING CĂN BẢN - Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

  TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH MARKETING CĂN BẢN - Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

   31 p mku 09/04/2012 84 3

 • Quản trị bán Hàng

  Quản trị bán Hàng

  Hệ thống hoá vấn đề quản trị bán hàng một cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia. Giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể tự thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng (Từ thiết lập, lập kế hoạch, vận hành đến đánh giá bán hàng)

   46 p mku 09/04/2012 81 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số