• Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động sinh sống và sản xuất của người dân trồng lúa nước, đồng thời cũng là không gian sinh hoạt, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc với nhiều đặc trưng, trong đó nổi bật là...

   9 p mku 09/01/2018 31 1

 • Lịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

  Lịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

  Vận dụng cách tiếp cận liên ngành, đối chiếu, sàng lọc, sắp xếp các thành tựu nghiên cứu của một số ngành khoa học (khảo cổ học, sử học, ngôn ngữ học, văn hóa học, địa chất học, sinh học...), bài viết phác họa lại bốn chặng đường tiếp biến văn hóa từ thời tiền Việt - Mường đến thời cận đại ở Việt Nam.

   10 p mku 09/01/2018 39 1

 • Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Nhật Bản là một trong những quốc gia bảo tồn được gần như nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống, và là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á cũng như trên thế giới quan tâm đến vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa. Tác giả bài viết giới thiệu khái quát nội dung các chính sách và hiện trạng bảo tồn...

   6 p mku 09/01/2018 29 1

 • Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc có đời sống tâm linh, tín ngưỡng khá phong phú đa dạng. Đa phần các tộc người thiểu số đều theo tín ngưỡng đa thần. Bài viết khái quát một số loại hình tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 09/01/2018 35 1

 • Bản sắc xứ Thanh - nhìn từ cội nguồn văn hóa truyền thống

  Bản sắc xứ Thanh - nhìn từ cội nguồn văn hóa truyền thống

  Hiện nay, ở phạm vi quốc gia và phạm vi từng tỉnh, đang thịnh hành một xu hướng tập trung nghiên cứu bản sắc nhằm lí giải tình trạng “phát triển chưa xứng với tiềm năng”, từ đó, việc tìm kiếm các lí do ở văn hóa đang là một xu hướng nghiên cứu hứa hẹn. Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu bản sắc xứ Thanh - nhìn từ cội nguồn văn hóa...

   11 p mku 09/01/2018 27 1

 • Làng quê Việt Nam trong thơ lục bát của Nguyễn Duy

  Làng quê Việt Nam trong thơ lục bát của Nguyễn Duy

  Thơ của Nguyễn Duy đưa tâm hồn ta trở về với những giá trị văn hoá đã toả bóng hàng ngàn năm trong tâm hồn dân tộc. Cảm xúc trong thơ ông được bắt nguồn từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày, được kết tinh bằng một tư duy sắc sảo, tình cảm chân thành,... Khám phá về làng quê Việt Nam trong thơ lục bát Nguyễn Duy, chúng ta như...

   12 p mku 09/01/2018 35 1

 • Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích những đặc điểm văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua khảo sát thực tế, bài viết đã khắc họa những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của cư dân thủy diện vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong bức tranh văn hóa ẩm thực xứ Huế; chỉ ra những biến đổi trong văn hóa...

   10 p mku 09/01/2018 64 1

 • Chợ ở miền núi xứ Thanh

  Chợ ở miền núi xứ Thanh

  Chợ ở miền núi xứ Thanh chủ yếu được lập ở trong không gian văn hóa Mường - Thái, tập trung ở các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước… Nhìn chung, chợ vùng cao xứ Thanh không chỉ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nơi hội tụ, kết tinh, giao lưu và lan tỏa văn hóa vùng miền. Thông qua chợ, các tộc...

   8 p mku 09/01/2018 29 1

 • Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế

  Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế

  Bài viết Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế đưa ra một số quan điểm, nguyên tắc trong nhận thức và hành động để có thể thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa VN.

   6 p mku 09/01/2018 46 1

 • Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế

  Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế

  Bài viết Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế luận giải bản chất của sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế; làm rõ vai trò của sự hài hòa đó đối với sự phát triển xã hội cũng như phát triển con người hiện nay.

   6 p mku 09/01/2018 36 1

 • Phiên dịch học văn hóa – Trường hợp cải biên văn học phương Tây ở Nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Phiên dịch học văn hóa – Trường hợp cải biên văn học phương Tây ở Nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Xuất phát từ lý thuyết phiên dịch học văn hóa, bài viết xác định thuật ngữ cũng như vị trí, vai trò của “cải biên văn học” trong hoạt động dịch thuật văn học. Trên cơ sở đó, bài viết giới thiệu một số công trình chuyển ngữ từ các tác phẩm văn học phương Tây được thực hiện vào giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1945 tại Nam Bộ...

   13 p mku 09/01/2018 26 1

 • Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ

  Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ

  Bài viết Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ giúp các bạn biết được thế nào là mượn, mượn trở thành nét văn hóa trong đời sống người bình dân, nét đẹp văn hóa của mượn đối với người bình dân Tây Nam bộ.

   5 p mku 09/01/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số