• Giáo trình Dịch vụ du lịch và khách sạn

  Giáo trình Dịch vụ du lịch và khách sạn

  Nội dung giáo trình Dịch vụ du lịch và khách sạn được chia thành 6 chương, mỗi chương với mỗi nội dung khác nhau: Những vấn đề cơ bản trong du lịch, tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, phân tích kết quả kinh doanh trong khách sạn - nhà hàng, tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống, chất lượng dịch...

   58 p mku 27/07/2020 6 0

 • Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics bao gồm 6 chương với các nội dung: tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh; dịch vụ khách hàng; quản trị dự trữ; quản trị vận chuyển; quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ; tổ chức và kiểm soát Logistic.

   163 p mku 27/07/2020 4 0

 • Giáo trình Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

  Giáo trình Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

  Nội dung của giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử nói chung, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch, từ đó người học có thể vận dụng những kiến...

   121 p mku 23/06/2020 34 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (CN. Nguyễn Cương) - Chương 3: Chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (CN. Nguyễn Cương) - Chương 3: Chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng hướng dẫn những bước cần thiết khi chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương. Trước khi giao dịch cần: Nghiên cứu tiếp cận thị trường, nghiên cứu đối tác, lập phương án kinh doanh,...

   16 p mku 27/04/2020 33 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 4: Xuất khẩu hàng hóa

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 4: Xuất khẩu hàng hóa

  Nội dung chương 4 bao gồm: Nghiên cứu lựa chọn thị trường và đối tác, lựa chọn hình thức xuất khẩu, xây dựng giá hàng xuất khẩu, phương án kinh doanh, giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng,...Mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng.

   29 p mku 27/04/2020 37 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Nội dung bài giảng chương 1 các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới, sẽ giúp các bạn nắm các phương thức giao dịch trực tiếp, phương thức giao dịch thông thường,...

   58 p mku 27/04/2020 29 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - International Business Transaction

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - International Business Transaction

  Bộ bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế gồm có các chương Chương I: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới. Chương II: Hợp đồng mua bán ngoại thương. Chương lll: Chuẩn bị giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại thương. Chương IV: Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương. Chương V: Thu mua hàng xuất khẩu và đặt hàng nhập khẩu....

   277 p mku 27/04/2020 35 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - Phan Thu Hiền

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - Phan Thu Hiền

  Mua bán hàng hoá Luật TM 2005: Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận... đó là một trong những nội dung bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế trình bày.

   91 p mku 27/04/2020 30 0

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - ThS. Phan Thị Thu Hiền

  Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - ThS. Phan Thị Thu Hiền

  Chương 1 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới nằm trong bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế nhằm trình bày về các phương thức giao dịch trực tiếp, các phương thức giao dịch gián tiếp, chào hàng cố định và chào hàng tự do.

   165 p mku 27/04/2020 28 0

 • Bài giảng Các hình thức giao dịch thương mại quốc tế

  Bài giảng Các hình thức giao dịch thương mại quốc tế

  Bài giảng "Các hình thức giao dịch thương mại quốc tế" giới thiệu đến các bạn những nội dung về xuất nhập khẩu trực tiếp, giao dịch qua trung gian, buôn bán đối lưu, giao dịch tại hội chợ và triển lãm, hình thức gia công, hình thức tái xuất khẩu, hình thức đấu thầu quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có...

   10 p mku 27/04/2020 36 0

 • Bài giảng Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới

  Bài giảng Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới

  Bài giảng Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới bao gồm những nội dung về những thông tin chung, bối cảnh và định hướng về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Thuế và những ngành có liên quan.

   10 p mku 27/04/2020 33 0

 • Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam

  Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam

  Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng ba tiêu chí đo lường là: Mức độ thuận lợi thương mại quốc tế (Ease of Trading Cross Border), năng lực logistics (LPI), và thời gian thông quan (TRS) tại khu vực ASEAN, bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan tại Việt Nam...

   11 p mku 27/04/2020 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số