• Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm chất lượng, đặc điểm và vai trò của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, văn hóa chất lượng trong tổ chức. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này như các...

   37 p mku 25/09/2018 105 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan Quản trị chiến lược". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định mục tiêu, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích tình hình bên trong, hình hành chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát chiến lược

   12 p mku 25/09/2018 100 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thứ quy trình để xây dụng chiến lược, hiểu được và biết các sử dụng công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p mku 25/09/2018 89 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ, nắm được các điểm mạnh của doanh nghiệp.

   8 p mku 25/09/2018 95 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Mục tiêu của chương 6 giúp bạn biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành các mục tiêu ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, xây dựng nhân sách tài chính.

   8 p mku 25/09/2018 92 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 giúp hiểu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài, hiểu phương pháp phân tích môi trường bên ngoài.

   13 p mku 25/09/2018 98 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   14 p mku 25/09/2018 104 0

 • Bài giảng Tuyến điểm du lịch - ThS. Huỳnh Cát Duyên

  Bài giảng Tuyến điểm du lịch - ThS. Huỳnh Cát Duyên

  Bài giảng trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm chung, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc Bộ; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ; Tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch. Thông qua bài...

   52 p mku 30/08/2018 106 0

 • Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị...

   260 p mku 30/08/2018 110 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - GV. Phạm Đức Huy

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - GV. Phạm Đức Huy

  Bài giảng "Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ" của Phạm Đức Huy nhằm trình bày về khái niệm thương mại hàng hóa, mua bán hàng hóa, dịch vụ thương mại, các chế tài trong thương mại hàng hóa và dịch vụ. Bài giảng trình bày súc tích và khoa học giúp sinh viên dễ tiếp thu.

   18 p mku 02/11/2017 459 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ

  Bài giảng "Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ" trình bày về thương nhân, các hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, cung ứng dịch vụ. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

   37 p mku 02/11/2017 206 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ" bao gồm 6 chương trong đó có các nội dung: kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường, quản trị nguồn hàng, quản trị bán hàng, quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại, quản trị chi phí kinh doanh.

   124 p mku 02/11/2017 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số