• Ebook Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) gồm 12 chương trình bày về tiếp thị trong thế giới đổi thay, hoạch định chiến lược và tiến trình tiếp thị, môi trường tiếp thị, các hệ thống thông tin và điều nghiên tiếp thị, thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu thụ, thị trường doanh nghiệp và hành vi mua của tổ chức, đo...

   100 p mku 09/08/2022 52 0

 • Ebook Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing: Phần 1

  Ebook Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương tiện truyền thông mới và tiếp thị trong thế kỷ XXI (bước ngoặc truyền thông, tiếp thị số), các kênh kỹ thuật số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   389 p mku 09/08/2022 50 0

 • Ebook Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing: Phần 2

  Ebook Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing", phần 2 trình bày 4 giai đoạn khung trong kế hoạch tiếp thị số bao gồm: Xác định đấu ấn thành viên tham gia và các mục tiêu, tạo nền tảng kỹ thuật số của bạn, tạo dựng nhận thức và ảnh hưởng, khai thác dữ liệu.

   135 p mku 09/08/2022 30 0

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi, tiến trình ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   204 p mku 09/08/2022 27 0

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Phần 4 - Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và cá nhân, phần 5 - Kết quả hành vi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p mku 09/08/2022 27 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử do giáo TS. Trần Văn Hòe chủ biên cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về thương mại điện điện tử. Giáo trình gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày những nội dung: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng...

   198 p mku 09/08/2022 30 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2

  Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình "Thương mại điện tử" cung cấp đến người học những kiến thức về: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, sàn giao dịch thương mại điện tử, marketing điện tử, thanh toán trong thương mại điện tử, các ứng dụng khác trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo...

   174 p mku 09/08/2022 28 0

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 4: Bảo mật trong thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 4: Bảo mật trong thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 4: Bảo mật trong thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số rủi ro và những vấn đề đặt ra đối với bảo mật trong thương mại di động; các khía cạnh khác nhau của bảo mật trong thương mại di động; các phương pháp bảo mật trong thương mại di động; bảo mật trong...

   23 p mku 25/07/2022 34 0

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 1: Tổng quan thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 1: Tổng quan thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 1: Tổng quan thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lịch sử phát triển của các hệ thống truyền thông di động; khái niệm và bản chất của thương mại di động; sự khác nhau giữa thương mại di động và thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại di động; vai...

   39 p mku 25/07/2022 39 0

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 2: Cơ sở hạ tầng của thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 2: Cơ sở hạ tầng của thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 2: Cơ sở hạ tầng của thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các mạng truyền thông không dây; các phần mềm điều khiển của thương mại di động; các phần cứng của thương mại di động; các dịch vụ cơ bản của thương mại di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p mku 25/07/2022 36 0

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 3: Các ứng dụng tiêu biểu của thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 3: Các ứng dụng tiêu biểu của thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 3: Các ứng dụng tiêu biểu của thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Toàn cảnh các ứng dụng của thương mại di động; các ứng dụng của thương mại di động trong lĩnh vực ngân hàng; các ứng dụng của thương mại di động trong lĩnh vực giải trí; các dịch vụ thông tin di...

   34 p mku 25/07/2022 35 0

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 5: Thanh toán trong thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 5: Thanh toán trong thương mại di động

  Bài giảng Thương mại di động - Chương 5: Thanh toán trong thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các yêu cầu của một hệ thống thanh toán di động; các cách thức thanh toán trong thương mại di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p mku 25/07/2022 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số