• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung...

   209 p mku 16/09/2022 17 1

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chính sách cổ tức, quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, định giá tài sản, đầu tư dài hạn, kế hoạch tài chính ngắn hạn, chứng khoán phái sinh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, mô hình tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p mku 16/09/2022 15 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến

  Giáo trình được biên soạn với cách tiếp cận tịnh tiến, trong mỗi chương đều trình bày các tình huống ứng dụng sât thực tế, với kiến thức và kỹ năng giao dịch ngoại hối một cách toàn diện, hiện đại và có hệ thống. Những nội dung chính được trình bày trong giáo trình như sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối - Forex, những vấn đề cơ...

   509 p mku 16/09/2022 9 0

 • Ebook M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại (Phần 1)

  Ebook M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại (Phần 1)

  Phần 1 của " M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại" trình bày 6 nội dung đầu của cuốn sách: sự cần thiết của tình báo doanh nghiệp trong các giao dịch m&a, tình báo doanh nghiệp, xây dựng quá trình mua lại, kiểm soát các nhà tư vấn, xác định các mục tiêu tốt nhất và phương pháp phòng thủ tốt nhất.

   105 p mku 16/09/2022 13 0

 • Ebook M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại (Phần 2)

  Ebook M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại (Phần 2)

  Phần 2 của "M&A mua lại & sáp nhập thông minh: Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập và mua lại" trình bày 5 nội dung còn lại của cuốn sách: thẩm định chi tiết, định giá và cấp vốn, thương lượng và đề xuất, quá trình hòa nhập hậu sáp nhập và đánh giá hậu sáp nhập.

   99 p mku 16/09/2022 13 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung của phần 3 và phần 4 bao gồm: Quản trị nhân sự và đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p mku 09/08/2022 45 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp" trình bày các nội dung của phần 1và phần 2 bao gồm: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp (giám đốc doanh nghiệp, phân...

   60 p mku 09/08/2022 43 0

 • Ebook Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp): Phần 1 - Vũ Khắc Trai

  Ebook Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp): Phần 1 - Vũ Khắc Trai

  Ebook "Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp)" Đây là cuốn sổ tay hướng dẫn thực hành về sở hữu công nghiệp, được biên soạn dưới hình thức Hỏi – Đáp, trong đó các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu đều tập trung vào những quy định chủ yếu, đang có hiệu lực của hệ thống Văn bản pháp luật về...

   109 p mku 09/08/2022 44 0

 • Ebook Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp): Phần 2 - Vũ Khắc Trai

  Ebook Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp): Phần 2 - Vũ Khắc Trai

  Phần 2 của ebook "Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp)" gồm 3 chương trình bày các nội dung: bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích, bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN, thực thi quyền sở hữu công...

   137 p mku 09/08/2022 39 0

 • Ebook Nguyên lý 80/20 - Bí quyết làm ít được nhiều - Richard Koch

  Ebook Nguyên lý 80/20 - Bí quyết làm ít được nhiều - Richard Koch

  Nguyên lý 80/20 – Bí quyết làm ít được nhiều như một tập hợp tiểu luận về nguyên tắc thú vị, nguyên lý 80/20, theo đó 80% các kết quả được sản sinh ra từ 20% các nguyên nhân, là một nguyên lý đúng với thực tế về những tổ chức và con người hoạt động có hiệu năng cao. Điều đáng ngạc nhiên là “Nguyên lý 80/20" đã có những ảnh hưởng to...

   165 p mku 09/08/2022 37 0

 • Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lập và thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề lý luận chung về dự án đầu tư, trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình dự thảo dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p mku 09/08/2022 28 0

 • Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Lập và thẩm định dự án đầu tư", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân tích tài chính của dự án đầu tư, phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p mku 09/08/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số