• Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Dựa trên việc nghiên cứu đặc điểm không gian của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018, nhóm tác giả xây dựng mô hình dữ liệu bảng không gian để phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

   9 p mku 28/11/2021 91 0

 • Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sản phẩm du lịch và đề xuất một số giải pháp cho phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. Kết hợp các phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá tổng quan các sản phẩm du lịch (SPDL) hiện có trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố (TP) Cần Thơ. Từ kết...

   10 p mku 28/11/2021 81 0

 • Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ

  Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ

  Mục tiêu của khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực du lịch của TPCT. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển du lịch của TPCT. Kết quả khảo sát cho thấy nhân lực du lịch của TPCT có gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên số lao động chưa qua đào tạo nghiệp...

   10 p mku 28/11/2021 88 0

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ

  Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành du lịch, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sự phát triển ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập các tài liệu tham khảo và phỏng vấn chuyên gia. phương pháp Thống kê mô tả; phương pháp...

   21 p mku 28/11/2021 90 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh. Trong bài tham luận này, sẽ...

   9 p mku 28/11/2021 95 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

  Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

  Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố...

   9 p mku 28/11/2021 84 0

 • Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

  Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

  Bài viết này tác giả trình bày: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng này, để từ đó đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các bộ môn nhằm góp phần phát triển Khoa Văn hoá - Du lịch nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học...

   10 p mku 28/11/2021 83 0

 • Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

  Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

  Khai thác sản phẩm du lịch tại một số địa điểm di sản là xu hướng mới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Bên cạnh một số lợi thế của điểm đến như giá trị lịch sử, kiến trúc thì sức hút của điểm đến di sản còn liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch từ nghi lễ diễn xướng dân gian. Nhờ đó thực...

   9 p mku 28/11/2021 81 0

 • Áp dụng tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN tại Việt Nam

  Áp dụng tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN tại Việt Nam

  Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) là một hình thức của du lịch cộng đồng thu hút du khách trên thế giới. Ở đó, du khách được trải nghiệm cuộc sống thú vị của từng điểm đến một cách chân thực nhất. Nhờ vào sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là văn hóa bản địa mang đậm dấu ấn truyền thống, các nước ASEAN đang trở thành những...

   7 p mku 28/11/2021 79 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch có trách nhiệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch có trách nhiệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

  Du lịch có trách nhiệm sẽ là hướng phát triển chủ đạo đối với ngành công nghiệp du lịch trong tương lai với mục đích sử dụng du lịch để tạo ra sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở điểm đến. Nghiên cứu này được thực hiện để cung cấp luận cứ cho huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trong việc phát triển du lịch có trách nhiệm....

   13 p mku 28/11/2021 86 0

 • Giải pháp phát triển du lịch biển tỉnh Trà Vinh

  Giải pháp phát triển du lịch biển tỉnh Trà Vinh

  Bài viết tiến hành nghiên cứu, đề xuất định hướng và giải pháp góp phần giúp du lịch biển tỉnh Trà Vinh phát huy hết sức mạnh vốn có, tạo điều kiện cho du lịch tỉnh Trà Vinh phát triển.

   10 p mku 28/11/2021 90 0

 • Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh gắn với biển

  Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh gắn với biển

  Bài viết trên cơ sở phân tích, đánh giá các tiềm năng về biển, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

   9 p mku 28/11/2021 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số