• Bài giảng How to improve reading skills

  Bài giảng How to improve reading skills

  Dưới đây là bài giảng How to improve reading skills; bài giảng tập trung làm rõ tầm quan trọng của môn reading, những thói quen xấu, những hạn chế và cách khắc phục, một vài kỹ năng cần nắm trong quá trình đọc tiếng Anh.

   21 p mku 25/11/2019 106 1

 • Lectures Four basic steps in essay writing

  Lectures Four basic steps in essay writing

  Lectures Four basic steps in essay writing present begin with a point or thesis, support the thesis with specific evidence, organize and connect the specific evidence, Essay example. Invite friends to read lectures content.

   54 p mku 25/11/2019 96 1

 • Lectures Teaching writing

  Lectures Teaching writing

  Lectures Teaching writing presented: Shape of a writing lesson, techniques for while (controlled) writing. Invite friends to read lectures reference content.

   8 p mku 25/11/2019 96 1

 • Giáo án Lý thuyết tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  Giáo án Lý thuyết tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  Giáo án Lý thuyết tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh giúp người học hiểu được tầm quan trọng của Internet cũng như những tiện ích của thương mại điện tử, nắm được một số từ vựng then chốt của quy trình mua – bán hàng trực tuyến, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản, kỹ năng giao tiếp.

   5 p mku 02/07/2019 165 1

 • Bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành Tin học - Trịnh Thị Thu Hương

  Bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành Tin học - Trịnh Thị Thu Hương

  Bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành Tin học gồm có 8 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, dịch câu tiếng Anh trong các lĩnh vực của Tin học như máy tính, phần cứng, phần mềm,... Hy vọng với bài giảng này có thể giúp sinh viên có thể đọc, hiểu một số văn bản tiếng Anh đơn giản. Mời các bạn cung tham...

   49 p mku 02/07/2019 118 1

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Quản lý lao động và cơ sở vật chất tại bộ phận buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu lao động, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận buồng, quản lý hàng đặt buồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p mku 09/01/2018 255 1

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị buồng khách sạn. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về hoạt động của bộ phận buồng; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận buồng; khái niệm, nội dung quản trị buồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p mku 09/01/2018 552 1

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị nghiệp vụ giặt là, chăm sóc hoa và cây cảnh. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quản trị và vận hành khu vực đồng phục và đồ vải, quản trị và vận hành khu vực giặt là, quản trị và vận hành khu vực hoa và cây cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p mku 09/01/2018 214 1

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Quản trị nghiệp vụ phục vụ buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Kỹ thuật làm vệ sinh, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh buồng, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh công cộng, an toàn và an ninh trong khách sạn, kiểm soát quy trình kết thúc ca làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p mku 09/01/2018 382 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số