• Ebook Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch" giúp mọi người có thể học nhanh - nói nhanh tiếng Anh đàm thoại trong hầu hết các tình huống điển hình khi bản đi du lịch ở nước ngoài. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung hần 1 ngay sau đây.

   75 p mku 22/05/2023 79 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch: Phần 2

  Cuốn sách "Tiếng Anh đàm thoại cho người đi du lịch" được biên soạn nhằm cung cấp từ vựng thiết yếu nhất để bạn thực hành giao tiếp hiệu quả nhất trong các tình huống nhập cảnh, khách sạn, nhà hàng, mua sắm, khám chữa bệnh,.... tại nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   171 p mku 22/05/2023 85 0

 • Ebook Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam - Phần 1

  Ebook Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch; sử dụng lao động có trách nhiệm; xây dựng năng lực và phát triển chính sách có trách nhiệm của...

   73 p mku 24/04/2023 71 0

 • Ebook Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam - Phần 2

  Ebook Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm; giám sát tác động của du lịch có trách nhiệm; hoạch định và quản lý du lịch có trách nhiệm tại các điểm di sản văn hóa và tự nhiên; kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách...

   80 p mku 24/04/2023 56 0

 • Ebook 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam: Phần 1

  Ebook 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam:" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tam Đảo; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; Hang động đẹp nhất Việt Nam ở Ninh Bình; Quần thể Chùa Động Địch Lộng; Thắng cảnh Hương Sơn; Hồ Quang Sơn, Mỹ Đức; Đền Trúc và Ngũ Động Sơn; Thắng cảnh Nước Vàng; Hồ Núi Cốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   103 p mku 27/01/2023 67 1

 • Ebook 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam: Phần 2

  Ebook 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đèo Ngang; Biển Nhật Lệ; Khu du lịch thắng cảnh Lý Hòa; Phá Tam Giang; Núi Bà Nà; Thác Thủy Tiên; Kỳ vĩ thác Dray Nur; Huyền thoại Hồ Lắk; Vườn quốc gia Cát Tiên; Thưởng ngoạn hồ trên núi Vũng Tàu; Rừng U Minh;... Mời các bạn cùng tham...

   122 p mku 27/01/2023 57 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 1: Tổng quan hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 1: Tổng quan hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 1: Tổng quan hướng dẫn du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái luận cơ bản về hoạt động hướng dẫn du lịch; những hoạt động chủ yếu của hướng dẫn du lịch; các yếu tố tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p mku 27/01/2023 42 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 3: Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 3: Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 3: Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chuẩn bị trước chuyến đi; tổ chức hoạt động trong chuyến đi; hoạt động sau chuyến đi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p mku 27/01/2023 49 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 2: Các hoạt động thực hiện hoạt động hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 2: Các hoạt động thực hiện hoạt động hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 2: Các hoạt động thực hiện hoạt động hướng dẫn du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chức năng, nhiệm vụ của bộ phận điều hành; chức năng, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch; đặc điểm lao động của hướng dẫn viên du lịch; yêu cầu cơ bản đối với hướng dẫn viên du...

   25 p mku 27/01/2023 37 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 4: Nghiệp vụ hướng dẫn tham quan du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 4: Nghiệp vụ hướng dẫn tham quan du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch - Chương 4: Nghiệp vụ hướng dẫn tham quan du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm; quá trình chuẩn bị hướng dẫn tham quan; phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p mku 27/01/2023 41 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 3: Điểm đến du lịch

  Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 3: Điểm đến du lịch

  Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 3: Điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung về điểm đến du lịch; các yếu tố cấu thành của điểm đến du lịch; điểm hấp dẫn du lịch; phân loại điểm hấp dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p mku 27/01/2023 46 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 2: Động cơ và loại hình du lịch

  Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 2: Động cơ và loại hình du lịch

  Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 2: Động cơ và loại hình du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: động cơ du lịch; lý do đi du lịch và lý do cản trở du lịch; loại hình du lịch; sự biến đổi của các loại hình du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p mku 27/01/2023 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku213341431vi