• Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Luật kinh tế; Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế; Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế; Nguồn của Luật kinh tế; Vai trò của Luật kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p mku 24/02/2022 64 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về tranh chấp kinh doanh và giải quyết tranh chấp kinh doanh; Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng; Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải; Giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Trọng tài thương mại; Giải quyết...

   32 p mku 24/02/2022 56 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 Pháp luật về doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về doanh nghiệp; Các loại hình doanh nghiệp cụ thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005; Thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DN; Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p mku 24/02/2022 57 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 Pháp luật về hợp đồng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hợp đồng; Giao kết hợp đồng; Thực hiện hợp đồng; Sửa đổi, hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng; Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu; Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng. Mời các bạn cùng...

   26 p mku 24/02/2022 54 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - ThS. Phan Đăng Hải

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 Pháp luật về phá sản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về phá sản; Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p mku 24/02/2022 53 0

 • Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Phần 1

  "Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu: Phần 1" trình bày chuyển hóa pháp luật Những khía cạnh lý luận; Chuyển hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam.

   148 p mku 28/12/2021 70 2

 • Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Phần 2

  "Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày chuyển hóa pháp luật kinh nghiệm Châu Âu và Châu Á; Các khuyến nghị cho Việt Nam.

   157 p mku 28/12/2021 71 2

 • Ebook An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 1

  Ebook An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 1

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật đưa ra những văn bản pháp luật mới về chất lượng hàng hóa, chương trình nước sạch, các điều kiện kinh doanh đối với từng mặt hàng cụ thể và những quy định liên quan đến an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p mku 26/08/2021 118 0

 • Ebook An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 2

  Ebook An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 2

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật còn ghi rõ những quy định về chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như những mục tiêu về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hy vọng tài liệu sẽ là những giải pháp bổ ích cho những cá nhân sản xuất và...

   220 p mku 26/08/2021 118 0

 • Ebook Bảo vệ an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định của pháp luật: Phần 1

  Ebook Bảo vệ an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định của pháp luật: Phần 1

  Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng hệ sinh thái;... Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của pháp luật qua tài liệu được chia sẻ sau...

   365 p mku 26/08/2021 111 0

 • Ebook Bảo vệ an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định của pháp luật: Phần 2

  Ebook Bảo vệ an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định của pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Bảo vệ an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định của pháp luật, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p mku 26/08/2021 137 0

 • Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Bảo hiểm nông nghiệp - Cẩm nang cho người dân cung cấp cho người học các nội dung: Định hướng, chính tài liệu nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; các văn bản hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   247 p mku 26/08/2021 114 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số